Văn bản pháp luật

Luật không gian và sự liên quan của nó đối với những người thực hành địa không gian

27/05/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(This post is also available in English)

Tìm hiểu về luật không gian và ứng dụng của nó trong GIS, đây là bài đầu tiên trong loạt ba bài viết về Luật không gian tập trung vào các vấn đề xung quanh công nghệ không gian, trách nhiệm và pháp lý của nó.

Những năm gần đây đã chứng kiến ​​sự hợp nhất liền mạch giữa các công nghệ đột phá với địa không gian. Số lượng dữ liệu đang được xử lý là phi thường, không còn giới hạn ở khu vực địa lý, công nghệ hoặc kiểu dữ liệu. GIS ngày càng được tích hợp các khả năng Dữ liệu lớn, các dự án mã nguồn mở và các ứng dụng có nguồn lực từ cộng đồng. Đồng thời, các quy định là tối thiểu. Điều này đã làm phát sinh các vụ kiện tụng, với các vấn đề xung quanh việc cắt dữ liệu không gian giữa các ngành luật.

Việc sử dụng nhiều hình ảnh thương mại, UAV, công nghệ GPS và các ứng dụng dựa trên vị trí, đã đặt ra thêm câu hỏi về thu thập, sử dụng và trách nhiệm dữ liệu địa không gian. Ranh giới giữa dịch vụ địa không gian và việc sử dụng máy bay không người lái hoặc tích hợp GPS đang trở nên mờ nhạt hơn. Do đó, các trường hợp thu thập và chia sẻ dữ liệu không được kiểm soát đã thúc đẩy nhu cầu về một khung chính sách toàn diện để giải quyết việc sử dụng các công nghệ địa không gian và dữ liệu không gian.

Tại Hoa Kỳ, mặc dù có nhiều quy định khác nhau, nhưng tiến bộ về chính sách và mặt trận thực hiện đã vượt trội hơn so với những tiến bộ trong công nghệ và ứng dụng. Trên khắp châu Âu và các quốc gia khác, các luật hiện hành vẫn chưa theo kịp sự phát triển của ngành không gian địa lý. Công nghệ không gian ngày càng được áp dụng bởi những người phản ứng đầu tiên và những người nhân đạo, bên cạnh những người dùng thương mại. Do đó, việc bảo vệ quyền riêng tư, bảo mật và quyền sở hữu trí tuệ đã trở thành những cân nhắc quan trọng.

Các nhà thực hành không gian địa lý làm việc với các công nghệ đa dạng, các dịch vụ lập bản đồ hoặc đám mây, các ứng dụng, nhiều loại dữ liệu và nguồn. Họ làm việc trong các cơ quan chính phủ, khu vực tư nhân, tổ chức phi lợi nhuận hoặc các miền được định hướng theo không gian địa lý do họ tự thiết kế. Dù vậy, tất cả các học viên cần phải biết các chính sách và quy định quản lý các công nghệ không gian và khu vực hành nghề. Điều này bảo vệ quyền trí tuệ, đảm bảo việc sử dụng dữ liệu không gian một cách hiệu quả và có đạo đức, đồng thời ngăn ngừa các trường hợp kiện tụng hoặc xử lý sau khi đã ra tay hành động.

1a. Luật Không gian là gì?
Công nghệ địa không gian có thành phần vị trí thường rất quan trọng đối với quyền riêng tư và bảo mật. Khi được sử dụng cho mục đích chính phủ, hành chính và chức năng, hoặc thậm chí là phản ứng khẩn cấp, công nghệ định vị là động lực của các hoạt động, phản ứng và giảm thiểu thông suốt. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của các công nghệ mới và sự tiến bộ nhanh chóng trong việc sử dụng Dữ liệu lớn và anlytics, các ứng dụng đã trở nên đa dạng và liền mạch. Điều này đòi hỏi một cơ chế thực hiện chính sách để đảm bảo sử dụng có ích trong khi bảo vệ an toàn, đạo đức và bảo mật.

Luật không gian là một lĩnh vực luật mới nổi liên quan đến công nghệ không gian và các ứng dụng của nó. Đây là một phần trong quy trình hoạch định chính sách của chính phủ nhằm điều chỉnh việc sử dụng hợp pháp, đạo đức và trung thực đối với các lĩnh vực thực hành và công nghệ không gian. Do đó, luật không gian sẽ bao gồm các luật liên quan đến việc thu thập, hiển thị, phân phối và sử dụng dữ liệu không gian bằng cách sử dụng các công nghệ địa không gian khác nhau hoặc các công nghệ khác có thành phần vị trí.

1b. Luật không gian và chính sách không gian
Mặc dù các Chính sách về Không gian được áp dụng ở hầu hết các quốc gia, nhưng chúng đã thực hiện một cách không có kế hoạch. Có thể là phản ứng chính trị đối với một cuộc tranh luận sôi nổi hoặc phản ứng trước những lo ngại về an ninh. Rất thường xuyên gia tăng các vụ kiện liên quan đến dữ liệu hoặc công nghệ địa không gian như UAV đã hình thành các chính sách ở cấp Liên bang.
Tuy nhiên, Luật Không gian được điều khiển bởi các Chính sách Không gian. Và để việc thực thi chính sách có hiệu quả, nó phải hoạt động song song với Luật không gian chính thức và cơ chế quản lý.

1c. Luật Không gian điều chỉnh những gì?


Luật không gian bao gồm trách nhiệm giải trình, thuế và nghĩa vụ hợp đồng trong việc thu thập, sử dụng và phân phối dữ liệu không gian. Điều này sẽ chi phối quyền thu thập và sở hữu dữ liệu được sử dụng, cấp phép cho các công nghệ địa Không gian như UAV để thu lợi thương mại, chia sẻ dữ liệu trong các lĩnh vực thực tiễn khác nhau tận dụng thông tin vị trí và các hình phạt đối với việc không tuân thủ các chính sách quy định tại chỗ.


1d. Luật không gian và công nghệ địa không gian


1e. Luật không gian và các ứng dụng địa không gian 

Geolink tổng hợp từ GISlounge

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: