Cơ hội

LOCATE22 - SỰ KIỆN KHẢO SÁT & ĐỊA KHÔNG GIAN 24 - 26 THÁNG 5 2022

20/12/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)
Mỗi năm, hội nghị Locate thu hút các đại biểu trong nước và quốc tế từ trong và ngoài ngành khảo sát & địa không gian đến tham dự. Là hội nghị khảo sát và địa không gian hàng đầu của Úc, Locate mang đến cho khách cơ hội duy nhất để tìm hiểu về các xu hướng và ứng dụng mới nhất trong công nghệ địa không gian.


Locate22 trở lại Thủ đô của Úc theo thể thức truyền thống của một sự kiện trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Canberra (NCCC). Với khả năng an toàn COVID, trong một môi trường xa cách xã hội, NCCC là địa điểm hoàn hảo cho hội nghị khảo sát và không gian hàng đầu của Úc. Canberra mang đến một khung cảnh có một không hai với các điểm tham quan quốc gia mang tính biểu tượng xung quanh Hồ Burley Griffin và Tam giác Quốc hội.

Năm nay, Locate22 sẽ kết hợp các luồng chuyên dụng vào định dạng của hội nghị. Điều này sẽ cho phép thảo luận tập trung giữa các lĩnh vực trong ngành về cách các công nghệ và thông lệ vị trí đang được sử dụng, làm nổi bật vai trò cơ bản của chúng trong việc định hình tương lai của Úc.

Các ngành công nghiệp, chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận và giới học thuật đang đòi hỏi những cơ hội mới để đổi mới, hiệu quả và cải thiện khả năng phản hồi, đặc biệt là về thông tin dựa trên vị trí. Chỉ trong năm qua, chúng tôi đã thấy cách thông tin vị trí có thể mang lại lợi ích xã hội, môi trường và kinh tế cho cộng đồng của chúng tôi. Các trường hợp khẩn cấp quốc gia gần đây như cháy rừng, hạn hán, lũ lụt và COVID-19 đều có ảnh hưởng lâu dài đến các thành phố, thị trấn, đất đai, môi trường và con người của chúng ta. Những thách thức quốc gia, dựa trên địa điểm này đòi hỏi các giải pháp hợp tác phải dựa trên dữ liệu, cung cấp phân tích sâu sắc và dễ dàng cho mọi người, ở bất kỳ đâu sử dụng.

Vị trí trong Hành động là cách chúng ta tìm hiểu, chia sẻ và kết nối với tư cách là một cộng đồng và với người dùng cuối để thu hút những hiểu biết sâu sắc hơn và hỗ trợ việc ra quyết định tốt hơn thông qua dữ liệu vị trí, khoa học và công nghệ.

Chủ nhà địa phương: 
Chính phủ Úc & Khoa học  địa lý  Úc
THAM GIA
Bạn có đam mê với ngành của chúng tôi và muốn tham gia? Có thể bạn có ý tưởng cho một chuyến tham quan địa phương, hoặc một chuyến thăm trang web của dự án hoặc thậm chí có một sự kiện khác có thể chạy cùng với Locate. Đây là cơ hội của bạn để giúp định hình sự kiện 2022 - không có ý tưởng nào là quá lớn hoặc quá nhỏ!
Liên hệ với chúng tôi qua info@locateconference.com +61 2 4319 8519 và chia sẻ ý tưởng của bạn.

ĐĂNG KÝ THAM DỰ: https://locateconference.com/the-conference/2022-registration/

-----

LOCATE22 - THE SURVEYING & GEOSPATIAL EVENT
24 - 26 MAY 2022
Each year, the Locate conference attracts national and international delegates from within and outside the spatial & surveying industry.  As Australia’s premier spatial & surveying conference, Locate provides guests with a unique opportunity to learn about the latest trends and applications in geospatial technologies.
Locate22 returns to the Nation’s Capital in the traditional format of a live event at the National Convention Centre Canberra (NCCC). With the ability to be COVID safe, within a socially distanced environment, the NCCC is the perfect venue for Australia’s premier spatial and surveying conference. Canberra brings an incomparable setting with iconic national attractions surrounding Lake Burley Griffin and the Parliamentary Triangle.

This year Locate22 will incorporate dedicated streams into the format of the conference. This will enable focused discussion from across industry sectors on how location technologies and practices are being used, highlighting the fundamental role they play in shaping Australia’s future.

Industry, government, non-profit and academics are demanding new opportunities for innovation, efficiency and improved responsiveness, particularly in location-based information. In the past year alone, we’ve seen how location information can provide societal, environmental and economic benefits to our communities.  Recent national emergencies such as bushfires, drought, floods and COVID-19 all have long-term effects on our cities, towns, land, environment and people. These national, place-based challenges require collaborative solutions that must be data-driven, provide insightful analysis, and be easy for anyone, anywhere to use.

Location in Action is about how we learn, share and connect as a community and with end users to drive deeper insights and aid better decision-making  powered through location data, science and technologies.
LOCAL HOST
Australian Government
Geosciense Australia 
GET INVOLVED
Are you passionate about our industry and want to get involved? Maybe you have an idea for a local tour, or a project site visit or even have another event that can run in conjunction with Locate. This is your opportunity to help shape the 2022 event – no idea is too big or too small!
Reach out our to us via info@locateconference.com +61 2 4319 8519 and share your ideas.

REGISTER HERE: https://locateconference.com/the-conference/2022-registration/

Geolink tổng hợp từ Spatial Sources

popup

Số lượng:

Tổng tiền: