GIS is a powerful tool that finds a home in almost every discipline around the globe. Millions of decisions are being powered by GIS. In everyday life, a lot is riding on GIS for spatial decision-making.

GeoLink is operating on the following fields:

--- 

GIS là một công cụ mạnh ứng dụng trong đa dạng các lĩnh vực trên toàn cầu. GIS giúp quản trị dữ liệu và cung cấp thông tin về không gian, giúp việc ra quyết định tổng thể chính xác hơn. 

Đây là những lĩnh vực GeoLink đang hoạt động:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: