Cơ hội

LIÊN MINH KHOA HỌC KHÔNG GIAN ĐÀI LOAN - CHUỖI HỘI THẢO ONLINE VỀ CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM SAR

25/11/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Liên minh Khoa học Không gian Đài Loan (TSU) là cầu nối các nhiệm vụ liên quan khác nhau của các cơ quan học viện, công nghiệp và chính phủ. Tăng cường trao đổi thông tin và hợp tác xuyên ngành, tích hợp năng lực của quốc gia về công nghệ vũ trụ và xem xét lộ trình phát triển ổn định lâu dài. Lấy giai đoạn ba của sứ mệnh vệ tinh đo xa của Trung tâm Vũ trụ Quốc gia làm mục tiêu phù hợp, mục đích là phấn đấu dẫn đầu quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu học thuật, ươm mầm tài năng, đóng góp vào giá trị gia tăng của các dịch vụ ứng dụng sinh kế của người dân và nâng cao giá trị của ngành công nghiệp vệ tinh chuỗi, và thúc đẩy sự phát triển bền vững của Đài Loan.

CHUỖI HỘI THẢO ONLINE VỀ CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM SAR
★ 12.01 (Thứ 4) 11:00 sáng (GMT + 8)
Giới thiệu về viễn thám SAR và các ứng dụng của nó
GS YUN Sang-Ho
(Giám đốc, Đài quan sát Trái đất của Singapore - Phòng thí nghiệm Viễn thám
Phó Giáo sư, Trường Môi trường Châu Á / Trường Kỹ thuật điện và điện tử- Đại học Công nghệ Nanyang)

★ 12.08 (T4) 10:00 sáng (GMT + 8)
Ứng dụng của SAR trong Trắc địa và Viễn thám
GS 胡 植 慶 Jyr-Ching Hu
(Khoa Khoa học Địa chất, Đại học Quốc gia Đài Loan)

★ 12:15 (Thứ Tư) 10:00 sáng (GMT + 8)
Các nguyên tắc của hình ảnh SAR
Tiến sĩ 古 瓊 昇 Chiung-Shen Ku
(Khoa Kỹ thuật Điện, Công nghệ Đài Bắc.)

(Dẫn chương trình của Yang-Lang Chang / NTUT)

Để tham gia buổi gặp mặt, vui lòng đăng ký tại link sau:
https://twspaceunion.org/
Xin lưu ý rằng lịch trình được đưa ra theo giờ địa phương của Đài Loan.

=====

TAIWAN SPACE SCIENCE UNION - MINI SAR SEMINAR SERIES 

The Taiwan Space Science Union (TSU) bridges the various related tasks of academia, industry and government departments. Strengthen information exchange and cross-industry cooperation, integrate the nation's capabilities in space technology, and consider a roadmap for long-term stable development. Taking the third phase of the National Space Center's telemetry satellite mission as a niche, the purpose is to strive for international leadership in the field of academic research, cultivate talents, contribute to the added value of people's livelihood application services and enhance the satellite industry value chain, and promote the sustainable development of Taiwan.

MINI SAR SEMINAR SERIES 
★ 12.01(Wed) 11:00am (GMT+8)
Introduction to SAR remote sensing and its applications
Prof. YUN Sang-Ho
(Director, Earth Observatory of Singapore - Remote Sensing Lab
Associate Professor, Asian School of the Environment / School of
Electrical and Electronic Engineering
Nanyang Technological University)

★ 12.08(Wed) 10:00am (GMT+8)
Application of SAR in Geodesy and Remote Sensing
Prof. 胡植慶 Jyr-Ching Hu
(Department of Geosciences, National Taiwan University)

★ 12.15(Wed) 10:00am (GMT+8)
The Principles of SAR Imaging
Dr. 古瓊昇 Chiung-Shen Ku
(Department of Electrical Engineering, Taipei Tech.)

(Host by Yang-Lang Chang / NTUT)

To join the meeting, please register at the following link:
https://twspaceunion.org/
Please note that the time schedule is given in local time in Taiwan.

Geolink tổng hợp từ TSU

popup

Số lượng:

Tổng tiền: