(Tiếng Việt dưới đây)

  GeoLink provides technical solutions for constructing 3D &4D digital map (GIS Technology) in History, specifically: 

  1. Shipwrecks – Documenting the remains of shipwrecks, aircraft, hulks, lost anchors, and any other objects on the seabed through the SHIPS Project. (Shipwrecks Mapping)
  2. Historical Photos – Geo-locating historical photos in augmented reality. 
  3. Old Weather – Tracking past ship movements and telling the stories of the people on board by studying weather patterns.
  4. 3D Historical Fly-through – Soaring through historical imagery.
  5. Ancestry – Surveying through ancestry with geophylogeny – the evolution and geographic spread of common ancestry and geographic connectedness.
  6. Online Historical Maps – Exploring the old USGS historic maps. (USGS Historic Maps)
  7. Cultural Preservation – Preserving historic properties whose documentation must still be located and entered into this GIS.
  8. Georeferencing Historical Imagery – Straightening historical imagery using georeferencing.
  9. Human Activity Patterns – Engraving activity on maps showing human movement patterns with time-enabled GIS.

  ----

  GeoLink cung cấp giải pháp kĩ thuật để xây dựng bản đồ số 3D &4D (công nghệ GIS), phục vụ trong lĩnh vực Lịch sử. Cụ thể là:

  1. Lập bản đồ các vụ đắm tàu​​- Cung cấp tư liệu vềnhững gì còn lại của tàu đắm, máy bay, vỏ tàu, neo bị mất và bất kỳ vật thể nào khác dưới đáy biển.
  2. Ảnh lịch sử - Xác định vị trí địa lý ảnh lịch sử trong thực tế tăng cường. 
  3. Thời tiết xưa- Theo dõi chuyển động của tàu trong quá khứ và kể câu chuyện của những người trên tàu bằng cách nghiên cứu các kiểu thời tiết.
  4. Dựng đoạn phim lịch sử (hình ảnh) tổng thể 3D của 1 vật thể  - Khôi phục hình ảnh lịch sử đưa lên điện ảnh.
  5. Tổ tiên loài người - Nghiên cứu người nguyên thủy với phát sinh địa chất - sự tiến hóa và lan truyền địa lý của tổ tiên chung gần nhất và mối liên hệ địa lý.
  6. Bản đồ lịch sử trực tuyến - Khám phá bản đồ lịch sử USGS cũ. 
  7. Bảo tồn Văn hóa - Bảo tồn các tài sản lịch sử mà tài liệu của chúng vẫn phải được định vị và nhập vào cơ sở dữ liệu GIS.
  8. Hình ảnh lịch sử tham khảo địa lý - Sắp xếp hình ảnh lịch sử bằng cách sử dụng tham chiếu địa lý.
  9. Lập mô hình hoạt động của con người - Ghi nhận các hoạt động trên bản đồ hiển thị các mô hình chuyển động của con người với GIS hỗ trợ thời gian.

   

  popup

  Số lượng:

  Tổng tiền: