Tài liệu kỹ thuật

LẬP BẢN ĐỒ THẾ GIỚI CỔNG DỮ LIỆU MỞ

17/09/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)
OpenDataSoft đã lập bản đồ hơn 2.600 cổng dữ liệu mở trên toàn thế giới, với nỗ lực làm cho dữ liệu sạch, có thể sử dụng được dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm và truy cập.

Sau khi thu thập danh sách toàn diện các cổng dữ liệu mở từ khắp nơi trên thế giới thông qua dự án Open Data Inception của công ty và điền bằng tay các tọa độ địa lý cho hơn 600 cổng dữ liệu trong số đó, dữ liệu đã được làm sạch, sắp xếp và phân loại.

Sau đó, các tập dữ liệu được tải lên phần mềm giải pháp dữ liệu dựa trên đám mây của OpenDataSoft, nơi nhóm đã sử dụng thư viện tiện ích con của nền tảng để làm cho danh sách có thể truy cập được thông qua bản đồ và biểu đồ, như đã thấy trên trang OpenDataInception.io. Một chức năng tìm kiếm cũng được thêm vào để dễ dàng lọc.

Theo Rémi Mercier của OpenDataSoft, quá trình này cho thấy hơn 200 quốc gia đã mở dữ liệu, trong đó riêng Hoa Kỳ cung cấp 500 cổng dữ liệu mở. Mercier nói rằng nguồn tài nguyên miễn phí có thể đặc biệt hữu ích cho cộng đồng công nghệ dân sự.

Nhóm sẽ tiếp tục xử lý các URL đã chết và các cổng thông tin mới, đồng thời có kế hoạch kết hợp các nguồn từ kho dữ liệu và kho lưu trữ Github trong tương lai. Mercier cho biết: “Chúng tôi hy vọng rằng nhiều chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận và tập đoàn khác sẽ làm theo và chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ khám phá thêm các cổng thông tin hiện có để thêm vào danh sách,” Mercier nói.

nếu OpenDataSoft cam kết duy trì nguồn tài nguyên này, nó thực sự có thể trở thành một nguồn tài nguyên rất có giá trị cho cộng đồng GIS. Cách tìm kiếm cổng thông tin dựa trên bản đồ có ý nghĩa hoàn hảo, đặc biệt là đối với người dùng dữ liệu địa lý. Bản đồ có chứa cổng dữ liệu yêu thích của bạn hay không không quan trọng bằng việc bản đồ này đại diện cho những gì – thành quả của chuyển động dữ liệu mở.

------

MAPPING THE WORLD OF OPEN DATA PORTALS 
OpenDataSoft has mapped more than 2,600 open data portals worldwide, in an effort to make clean, usable data easier to find and access.

After collecting a comprehensive list of open data portals from around the world through the company’s Open Data Inception project and filling in geographical coordinates for more than 600 of them by hand, the data was cleaned, organized and categorized.

The datasets were then uploaded into OpenDataSoft’s cloud-based data solution software, where the team used the platform’s widget library to make the lists accessible through maps and charts, as seen on the OpenDataInception.io site. A search function was also added for easy filtering.

According to OpenDataSoft's Rémi Mercier, the process revealed that more than 200 countries have opened up data, with the United States alone delivering 500 open data portals. The free resource can be especially helpful to the civic tech community, Mercier said.

The team will continue to tackle dead URLs and new portals, and it plans to incorporate sources from data dumps and Github repositories in the future. “We hope that many more governments, nonprofits and corporations will follow suit, and we hope that we will discover additional existing portals to add to the list,” said Mercier.

If OpenDataSoft is committed to maintaining this resource, it could indeed become a very valued resource for the GIS community.  A map-based way of finding portals makes perfect sense, particularly for the geo-data user.   Whether the map contains your favorite data portal is not as important as what this map represents–the fruits of the open data movement.

Geolink tổng hợp từ GCN

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: