Báo cáo

LẬP BẢN ĐỒ PHÂN LOẠI VÙNG ĐẤT NGẬP NƯỚC ĐỒNG THÁP MƯỜI ỨNG DỤNG GIS VÀ VIỄN THÁM

01/07/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS, viễn thám và các công cụ phân tích cảnh quan thành lập bản đồ phân vùng ưu tiên bảo vệ, phục hồi hệ sinh thái đất ngập nước (Thử nghiệm tại Đồng Tháp Mười)” vừa được Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ nghiệm thu là cơ sở khoa học quan trọng trong đề xuất các biện pháp sử dụng và phát triển bền vững nguồn tài nguyên hệ sinh thái đất ngập nước trong phát triển kinh tế - xã hội.

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành sử dụng phần mềm ArcGIS, QGIS để xử lý ảnh viễn thám LandSat-7, LandSat-8, chiết xuất, thành lập các bản đồ, dữ liệu phục vụ xây dựng bản đồ hệ sinh thái đất ngập nước, các bản đồ phục phụ đánh giá mức độ ưu tiên bảo vệ, phục hồi hệ sinh thái đất ngập nước.

Kết quả nghiên cứu đã góp phần hỗ trợ Tổng cục Môi trường trong việc ban hành quy trình thành lập bản đồ phân vùng ưu tiên bảo vệ, phục hồi hệ sinh thái đất ngập nước; các đơn vị khác triển khai các dự án điều tra, đánh giá tình trạng xâm hại, phát hiện các nguyên nhân gây suy thoái vùng đất ngập nước, lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ nhằm khắc phục tình trạng suy thoái các hệ sinh thái…

Đây là cơ sở nhóm kiến nghị Bộ TN&MT có những nghiên cứu tiếp theo với sự tham gia nhiều hơn nữa của các chuyên gia về đa dạng sinh học, đặc biệt là các chuyên gia về cảnh quan học trước khi ban hành Bộ tiêu chính đánh giá mức độ ưu tiên bảo vệ, phục hồi các hệ sinh thái đất ngập nước và Quy trình ứng dụng công nghệ GIS, viễn thám và phân tích cảnh quan thành lập bản đồ phân vùng ưu tiên bảo vệ, phục hồi hệ sinh thái đất ngập nước làm cơ sở cho việc đánh giá, xác định và quy hoạch các khu bảo tồn, vạch ra các kế hoạch hành động cho từng khu vực với mức độ ưu tiên phù hợp.

Geolink tổng hợp từ Báo TNMT 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: