Tin tức

LẬP BẢN ĐỒ NẤM TOÀN CẦU

14/12/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)
Nấm có thể là đường dẫn quan trọng cho các chất dinh dưỡng trong đất. Chúng thậm chí còn được gọi là 'hệ thống tuần hoàn' của Trái đất vì các chất dinh dưỡng mà chúng di chuyển xung quanh, đặc biệt là ở những khu vực thường có đất nghèo dinh dưỡng.

Hầu hết các loại nấm có thể được tìm thấy dưới lòng đất và một số loài nằm trong số những sinh vật sống lớn nhất trên Trái đất. Trên thực tế, các sinh vật đơn lẻ đã được ước tính có diện tích lên đến 10 km vuông. Nấm cũng có thể tạo thành mạng lưới với các loại nấm khác, cho phép mạng lưới rộng lớn lan rộng xung quanh các khu vực rộng lớn.

Ngoài ra, các nhà nghiên cứu đã tuyên bố rằng nấm có thể đóng vai trò quan trọng trong chu trình carbon, giúp giảm thiểu biến đổi khí hậu. Giờ đây, các nhà nghiên cứu muốn lập bản đồ nấm để nghiên cứu tầm quan trọng của chúng trong các hệ sinh thái khác nhau và hành tinh.

Một vấn đề với nấm là do phần lớn cấu trúc của chúng nằm dưới lòng đất, ít người nghĩ đến việc bảo vệ chúng vì phần lớn chúng nằm ngoài khu vực. Ngay cả những loài thông thường, chúng ta thường thấy ở dạng nấm, cũng có thể lớn hơn nhiều ở dưới lòng đất.

Tuy nhiên, do những lợi ích của chúng đối với thực vật và khí hậu Trái đất, cần phải hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của chúng và bảo vệ nấm trên toàn thế giới.

Mạng sợi nấm có độ phân giải cao.

Các nhà khoa học ước tính có thể có hàng triệu hoặc hàng nghìn tỷ dặm mạng lưới nấm trải dài trên toàn cầu, hầu như tất cả chúng đều chưa được biết đến.

Các mạng lưới này đang bị đe dọa bởi nông nghiệp, đô thị hóa, khan hiếm nước và thậm chí cả biến đổi khí hậu. Các nhà khoa học từ Hà Lan, Canada, Mỹ, Pháp, Đức và Anh đã tạo ra một nỗ lực hợp tác, được gọi là Hiệp hội Bảo vệ Mạng Ngầm (SPUN), nhằm lập bản đồ và bảo vệ các khu vực rộng lớn của nấm.

Lập bản đồ Nấm rễ
Mục tiêu ban đầu của các nhà khoa học là lập bản đồ nấm rễ, loại nấm đóng vai trò quan trọng về chất dinh dưỡng và giảm thiểu khí hậu.

Các mẫu từ các địa điểm khác nhau đang được thu thập, với công việc gần đây tập trung vào Patagonia. Các nhà khoa học tin rằng mạng lưới các loại nấm như vậy có thể lưu trữ lượng carbon nhiều gấp 8 lần so với các hệ sinh thái không có mạng lưới như vậy.

Nấm cũng hình thành mối quan hệ cộng sinh với cây cối, giúp chúng có lợi trong khi làm giàu đất và thực hiện một vai trò quan trọng trong việc thu giữ carbon. Tuy nhiên, do nấm không được bảo vệ như rừng nên chúng cũng đang bị đe dọa nhiều hơn từ các hoạt động phát triển và việc thiếu kiến ​​thức về nơi chúng ở có thể làm tổn hại đến các nỗ lực bảo vệ.


Dữ liệu GIS về nấm hiện có chưa đầy đủ
Có một số dữ liệu hiện có từ các mẫu và một bản đồ đã được tạo ra từ nơi các mạng chính xảy ra đã được nghiên cứu. Tuy nhiên, cấu trúc đầy đủ và mạng lưới thậm chí từ nơi lấy mẫu vẫn chưa hoàn thiện.

Nỗ lực này là một bước khởi đầu trong việc giúp xác định nơi hình thành các mạng lưới rộng lớn này và cho phép các nhà khoa học theo dõi chặt chẽ hơn và hiểu được vai trò của nấm trong cả việc giảm thiểu khí hậu và bổ sung chất dinh dưỡng cho đất.

Ngoài ra còn có một trang web hiển thị dữ liệu hiện có và thông tin về nỗ lực lập bản đồ nấm.

Ảnh chụp màn hình từ trang web Cơ sở dữ liệu GlobalFungi. 8 tháng 12 năm 2021.

Lập bản đồ các điểm nóng quan trọng cho nấm
Nỗ lực lập bản đồ nấm toàn cầu của SPUN đang được tài trợ bởi Jeremy Grantham, một tỷ phú tài trợ nghiên cứu khí hậu.

Từ kết quả tổng thể, rõ ràng là các phần của Trái đất hình thành các điểm nóng quan trọng đối với nấm, với nhiều khu vực hơn có thể vẫn được tìm thấy. Cho đến nay, các khu vực quan trọng mà các nhà khoa học đã xác định được bao gồm: lãnh nguyên Canada, cao nguyên Mexico ở Nam Mỹ, các khu vực rộng lớn ở Maroc, bao gồm Tây Sahara gần đó, sa mạc Negev của Israel, các vùng thảo nguyên của Kazakhstan, đồng cỏ và đồng bằng cao Tây Tạng, và những khu rừng taiga rộng lớn phía bắc nước Nga.

.
Điều thú vị là nhiều khu vực trong số này có vẻ tương đối không có sự sống trên bề mặt hoặc thậm chí có đất nghèo nàn, nhưng công trình nghiên cứu cho thấy rằng rất nhiều hoạt động quan trọng đang diễn ra dưới lòng đất cũng rất quan trọng đối với quá trình thu nhận carbon và chu kỳ sống của Trái đất.


Nỗ lực mới trong việc lập bản đồ các loại nấm cho thấy rằng mọi thứ có thể quan trọng đối với hành tinh đều phải được lập bản đồ và bảo vệ. Nấm là một ví dụ về các sinh vật đóng vai trò quan trọng trong Trái đất của chúng ta nhưng vẫn chưa được hiểu rõ về các sinh vật phát triển mạnh trên bề mặt.

Trong khi bản đồ và lập bản đồ nấm sẽ rất quan trọng, giai đoạn tiếp theo, có thể phức tạp hơn, là bảo vệ các khu vực rộng lớn dưới lòng đất để đảm bảo nấm có thể tiếp tục phát triển và cho phép khả năng thu giữ chất dinh dưỡng và carbon quan trọng của chúng tiếp tục và phát triển.

Điều này sẽ cần sự hợp tác giữa các nhà khoa học và chính phủ. Về khả năng, các thỏa thuận về bảo vệ các quần thể sinh vật dưới đất cũng sẽ cần được coi là một phần của các nỗ lực giảm thiểu khí hậu.

---------

MAPPING THE WORLD'S FUNGI 
Fungi can be important conduits for nutrients in soils. They have even been called the ‘circulatory system’ of the Earth because of the nutrients they move around, particularly in areas with often poor soils.

Most of fungi can be found underground and some species are among the largest living beings on Earth. In fact, single organisms have been estimated to be up to 10 square kilometers. Fungi can also form networks with other fungi, allowing vast networks to spread around large areas.

Additionally, researchers have stated fungi can be important in the carbon cycle, helping mitigate climate change. Now, researchers want to map fungi to study their importance in different ecosystem and the planet. 

One problem with fungi is because much of their structures are underground, few people think to protect them as they are largely out of site. Even common species, which we often see in the form of mushrooms, may be much larger underground.

Nevertheless, given their benefits to plants and the Earth’s climate, there is a strong need to better understand their importance and protect fungi around the world.

High-resolution mycelium network.

Scientists estimate there might be literally millions or trillions of miles of fungi networks spanning the globe, with almost all of it unknown.


These networks are under threat from agriculture, urbanization, water scarcity, and even climate change. Scientists from Netherlands, Canada, the US, France, Germany, and the UK have created a collaborative effort, called the Society for the Protection of Underground Networks (SPUN), which will aim to map and protect large areas of fungi.

Mapping Mycorrhizal Fungi
The initial aim for scientists is to map mycorrhizal fungi, which play an important nutrient and climate mitigation role.

Samples from different locations are being collected, with recent work focusing on Patagonia. Scientists believe that networks of such fungi might store about eight times as much carbon than ecosystems which do not have such networks.

Fungi also form symbiotic relationships with trees, helping them to benefit while enriching the soil and performing an important role in carbon capturing. Nevertheless, as fungi are not protected as forests are, they are also uniquely under more threat from development activities and a lack of knowledge on where they are could hurt protection efforts.


Existing Fungi GIS Data is Incomplete
There are some existing data from samples and a map has been created from where major networks do occur that have been studied. However, the full structure and networks even from where samples come from are not nearly complete.

This effort is a start in helping to determine where these large networks form and enable scientists to more closely monitor and understand the role fungi play in both climate mitigation and soil nutrient replenishment.

There is also a website that that shows existing data and information about the effort to map fungi.

Screenshot from the GlobalFungi Database web site.  8-December-2021.

Mapping Critical Hotspots for Fungi
The global fungi mapping effort by SPUN is being financed by Jeremy Grantham, a billionaire financing climate research.

From the overall results, it is clear parts of the Earth form critical hotspots for fungi, with likely more areas to still be found. So far, important areas that scientists have identified include:  the Canadian tundra, the Mexican plateau high altitudes in South America, vast areas in Morocco, including the nearby Western Sahara, the Israeli Negev desert, Kazakhstan’s steppe regions, the grasslands and high plains of Tibet, and the vast Russian northern taiga forests.

Interestingly, many of these areas appear relatively lifeless on the surface or even have poor soils, but the work shows that a lot of important activity underground is occurring that is also critical for the Earth’s carbon capture and life cycles. 


The new effort in mapping fungi shows that everything that could be critical to the planet should be mapped and protected. Fungi are an example of organisms that play important roles in our Earth but are poorly understood relative to organisms that thrive on the surface.

While maps and mapping fungi will be critical, the next stage, which could prove more complex, is to protect vast underground regions to ensure fungi can continue to thrive and enable their important nutrient and carbon capturing capabilities to continue and thrive.

This will require cooperation between scientists and governments. Potentially, agreements on protecting underground biota will also need to be considered as part of climate mitigation efforts. 

Geolink tổng hợp từ Gislounge

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: