Tài liệu kỹ thuật

Lập bản đồ độ cao bề mặt biển sử dụng hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu

20/04/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Tên bài báo: Lập bản đồ độ cao bề mặt biển bằng cách sử dụng các khái niệm mới về dụng cụ GNSS động học

Các tác giả: Clémence Chupin, Valérie Ballu, Laurent Testut, Yann-Treden Tranchant, Michel Calzas, Etienne Poirier, Thibault Coulombier, Olivier Laurain, Pascal Bonnefond và Team dự án FOAM 

Năm xuất bản: 2020

Tóm tắt: 

Trong hơn 25 năm, các quan sát đo độ cao qua vệ tinh đã cung cấp thông tin vô giá về các biến thể của mực nước biển, từ mực nước biển trung bình toàn cầu đến biến đổi ở quy mô trung bình của khu vực. Tuy nhiên, thông tin này vẫn khó được trích xuất ở các khu vực ven biển, nơi gần đất liền và các động lực phức tạp tạo ra những phức tạp chưa được tính toán đầy đủ trong các mô hình hiện tại.

Cần có kiến ​​thức chi tiết về thủy động lực học địa phương, cũng như các phép đo độ cao mặt biển đáng tin cậy để cải thiện và xác nhận các phép đo độ cao. Các hệ thống động học mới dựa trên Hệ thống Vệ tinh Định vị Toàn cầu (GNSS) đã được phát triển để lập bản đồ độ cao bề mặt biển khi chuyển động.

Chúng tôi chứng minh khả năng của hai trong số các hệ thống này, được thiết kế để đo chiều cao ở cấp độ centimet: (1) Một tấm thảm nổi GNSS được kéo bằng thuyền (tên là CalNaGeo); và (2) sự kết hợp của ăng-ten GNSS và máy đo độ cao âm thanh (tên là Cyclopée) gắn trên phương tiện bề mặt không người lái (USV). Chúng tôi cho thấy rằng, tại một thời điểm cố định, các thiết bị này cung cấp độ chính xác tương đương với các hệ thống đo thủy triều tốt nhất hiện có. Khi di chuyển với vận tốc lên đến 7 hải lý / giờ, vận tốc của thiết bị không ảnh hưởng đến độ chính xác của độ cao mặt biển và hai thiết bị đồng ý ở mức cm.

Link download 

--------

The title: Mapping Sea Surface Height Using New Concepts of Kinematic GNSS Instruments
Authors: Clémence Chupin, Valérie Ballu, Laurent Testut, Yann-Treden Tranchant ,Michel Calzas, Etienne Poirier ,Thibault Coulombier, Olivier Laurain, Pascal Bonnefond and Team FOAM Project 

Date: 2020

Abstract

For over 25 years, satellite altimetry observations have provided invaluable information about sea-level variations, from Global Mean Sea-Level to regional meso-scale variability. However, this information remains difficult to extract in coastal areas, where the proximity to land and complex dynamics create complications that are not sufficiently accounted for in current models. 

Detailed knowledge of local hydrodynamics, as well as reliable sea-surface height measurements, is required to improve and validate altimetry measurements. New kinematic systems based on Global Navigation Satellite Systems (GNSS) have been developed to map the sea surface height in motion. 

We demonstrate the capacity of two of these systems, designed to measure the height at a centimetric level: (1) A GNSS floating carpet towed by boat (named CalNaGeo); and (2) a combination of GNSS antenna and acoustic altimeter (named Cyclopée) mounted on an unmanned surface vehicle (USV). We show that, at a fixed point, these instruments provide comparable accuracy to the best available tide gauge systems. When moving at up to 7 knots, the instrument velocity does not affect the sea surface height accuracy, and the two instruments agree at a cm-level.

Link download 

Geolink tổng hợp từ MDPI

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: