Tin tức

LẬP BẢN ĐỒ DẤU CHÂN CON NGƯỜI TỪ KHÔNG GIAN - P2

14/12/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

“Dấu chân Định cư Thế giới là một ví dụ tuyệt vời về cách chúng ta có thể huy động cuộc cách mạng dữ liệu vì lợi ích của tất cả các quốc gia và thành phố, không để lại ai bị bỏ lại phía sau, là một trong những trọng tâm của chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững.”

Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất

Các sản phẩm mới của WSF đã nhận được phản hồi tích cực từ một số người dùng đã được tiếp cận sơ bộ, cụ thể là Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á, UN-Habitat và Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế.

Robert Ndugwa, Trưởng bộ phận Dữ liệu và Phân tích của UN-Habitat và là trưởng nhóm thống kê đô thị toàn cầu tại UN Habitat, nhận xét, “Tiến hóa Dấu chân Định cư Thế giới đã cho phép phân tích và tính toán có thể mở rộng các xu hướng đô thị hóa theo không gian không chỉ đối với các thành phố riêng lẻ, khu vực đô thị, mà còn trên quy mô quốc gia và toàn cầu.

“Chúng ta cần hướng tới việc xây dựng các thành phố bền vững và các khu định cư của con người, và điều này phụ thuộc vào việc chúng ta đo lường các khu vực này tốt như thế nào  và chúng ta có thể dự đoán mức độ tăng trưởng ở tất cả các thành phố này trong tương lai tốt như thế nào. Tôi tin rằng quan sát Trái đất và các công nghệ không gian địa lý cung cấp cho chúng tôi những công cụ cần thiết để chúng tôi phát triển theo hướng này ”.

Sameh Wahba, Giám đốc Thực hành toàn cầu về đô thị, rủi ro thiên tai, khả năng chống chịu và đất đai của Ngân hàng Thế giới, nói thêm, “Dữ liệu lớn được sử dụng rộng rãi để hiểu và phân tích các xu hướng phát triển hiện tại, những thách thức chính và các kịch bản đô thị hóa trong tương lai giữa các khu vực. Sự hợp tác với ESA, DLR và các tổ chức khác trong những năm qua cho phép chúng tôi mở rộng giới hạn kiến ​​thức của mình và sử dụng dữ liệu dựa trên bằng chứng trong việc ra quyết định của mình.

“Sử dụng Tiến hóa Dấu chân Định cư Thế giới, nhóm của chúng tôi đã theo dõi nguy cơ lũ lụt của các thành phố đang phát triển trên khắp thế giới, chẳng hạn như Bangkok, Thái Lan. Dữ liệu cho thấy rằng có một xu hướng đáng lo ngại mà chúng tôi quan sát được: các khu định cư mới và không có quy hoạch ở các khu vực có nguy cơ ngập lụt cao đã phát triển đáng kể, đặc biệt là ở các nước có thu nhập thấp và trung bình. Dữ liệu có độ phân giải cao cho phép chúng tôi làm việc với các đối tác của mình trên khắp thế giới để xác định xem rủi ro này đang phát triển như thế nào và xác định các động lực của sự tăng trưởng đô thị có rủi ro cao như vậy ”.

Có thể truy cập Dấu chân Định cư Thế giới 2019 và Tiến trình Dấu chân Định cư Thế giới từ cổng Geoservice của Trung tâm Quan sát Trái đất của DLR. Cả hai sản phẩm có thể được tải xuống bằng cách nhấp vào các liên kết bên dưới.

https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Videos/2021/11/World_Settlement_Footprint

--------

MAPPING OUR HUMAN FOOTPRINT FROM SPACE -P2

“The World Settlement Footprint is a great example on how we can mobilise the data revolution for the benefits of all countries and cities, leaving no one behind, which is one of the leitmotifs of the 2030 agenda on sustainable development.”

Dubai, United Arab Emirates

The new WSF products have received positive feedback from a number of users, who have been granted preliminary access to them, namely the World Bank, Asian Development Bank, UN-Habitat and the International Committee of the Red Cross.

Robert Ndugwa, Chief of the Data and Analytics section of UN-Habitat and the lead of the global urban statistics at UN Habitat, commented, “The World Settlement Footprint Evolution has enabled scalable analysis and computation of spatial urbanisation trends not only for individual cities, urban areas, but also on a national and global scale.

“We need to drive towards building sustainable cities and human settlements, and this depends on how well we measure these areas and how well we can predict the growth in all these cities in the future. I believe Earth observation and geospatial technologies give us the tools needed in order for us to grow in this direction.”

Sameh Wahba, Director of the World Bank’s Urban, Disaster Risk Management, Resilience and Land Global Practice, added, “Big data is extensively used to understand and analyse current development trends, key challenges and future urbanisation scenarios across regions. The partnership with ESA, DLR and other organisations over the past years allows us to extend the frontiers of our knowledge and utilise evidence-based data in our decision-making.

“Using the World Settlement Footprint Evolution, our team has been tracking the flood risk exposure of growing cities around the world, such as Bangkok, Thailand. The data suggest that there is a worrying trend we observe: new and unplanned settlements in high-risk flooded areas have grown significantly, especially in low and middle-income countries. The high-resolution data allows us to work with our partners around the world to determine how this risk is evolving and identifying the drivers of such high-risk urban growth.”

The World Settlement Footprint 2019 and the World Settlement Footprint Evolution are accessible from the Geoservice portal of DLR’s Earth Observation Center. Both products can be downloaded by clicking on the links below.

https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Videos/2021/11/World_Settlement_Footprint

Geolink tổng hợp từ ESA

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: