Văn bản pháp luật

LẦN ĐẦU TIÊN VIỆC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG DỮ LIỆU KHÔNG GIAN ĐỊA LÝ QUỐC GIA ĐƯỢC LUẬT ĐỊNH TRONG LUẬT ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

21/01/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

Chương VI: Thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ, hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia -  Luật Đo đạc và Bản đồ. Luật được Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV thông qua; có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019.

Thống nhất quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ

Hoạt động đo đạc và bản đồ là hoạt động điều tra cơ bản, đặc biệt quan trọng, làm nền tảng để triển khai các nghiên cứu khoa học về trái đất, cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, phục vụ quy hoạch, quản lý lãnh thổ… góp phần bảo vệ và khẳng định chủ quyền lãnh thổ quốc gia, nâng cao dân trí. Các sản phẩm đo đạc, bản đồ và dữ liệu thông tin địa lý quốc gia được sử dụng rộng rãi trong hoạt động hàng ngày của đời sống xã hội.

Tuy nhiên, qua tổng kết thực tiễn, công tác quản lý nhà nước, tổ chức triển khai hoạt động đo đạc và bản đồ trong thời gian qua còn một số tồn tại như: thiếu sự thống nhất, đồng bộ trong quản lý, triển khai hoạt động đo đạc và bản đồ; việc phân cấp giữa Trung ương và địa phương còn chưa phù hợp; cơ chế chính sách về hoạt động này chưa đổi mới, chưa theo kịp với thành tựu của khoa học công nghệ hiện nay, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0… Trong bối cảnh đó, việc xây dựng một đạo luật để quản lý thống nhất, có hiệu quả hoạt động đo đạc và bản đồ, thúc đẩy phát triển hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia là yêu cầu cấp bách, xuất phát từ thực tiễn khách quan.

Đảm bảo quốc phòng, an ninh

Luật quy định quy định các nguyên tắc cơ bản: Bảo đảm chủ quyền quốc gia, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; phù hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; kịp thời ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ.

Nguồn: Geolink tổng hợp từ TTXVN/Báo Tin tức

popup

Số lượng:

Tổng tiền: