Kiến thức

Kỳ vọng về mức lương của GIS: Leo lên Bậc thang nghề nghiệp của GIS

13/07/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Kỳ vọng về mức lương và quy mô trả lương của GIS
Mức lương GIS điển hình là bao nhiêu? Những công việc GIS được trả lương cao nhất là gì? Bạn có thể kiếm được bao nhiêu tiền trong GIS?

GIS là một lĩnh vực đa dạng. Nó cũng đa dạng về quy mô trả lương với mức lương GIS trung bình từ $ 40.000 đến hơn $ 100.000.

Đây là lý do tại sao chúng tôi đã phác thảo các phạm vi tiền lương trong GIS trong một đồ họa thông tin hình tháp.

Bắt đầu nào.

Lương nghề nghiệp GIS cấp thấp (40.000 $ -60.000 $)
Lĩnh vực địa tin học mang đến một loạt các lựa chọn nghề nghiệp. Ở mức thấp hơn của thang lương, kỹ thuật viên và người soạn thảo thường kiếm được ít nhất.

Các vị trí này được giao nhiệm vụ làm công việc cơ bản, nhàm chán. Ví dụ, chúng thường liên quan đến các vai trò cơ bản trong cơ sở dữ liệu, phân tích và lập bản đồ. Việc chỉnh sửa dữ liệu và viết siêu dữ liệu cũng đóng những vai trò lớn trong các loại nghề nghiệp này.

Nhưng đừng để quy mô trả tiền đánh lừa bạn. Các kỹ thuật viên GIS, người soạn thảo và nhà phân tích thực hiện tất cả các công việc nặng nhọc cho khối lượng công việc của dự án. Nếu không có chúng, sẽ không có nền tảng vững chắc cho dữ liệu.

 • Người soạn thảo CAD (Computer Aided Design: Thiết kế có sự hỗ trợ của máy tính ($ 40.000)
 • Kỹ thuật viên GIS ($ 40.000)
 • Kỹ thuật viên CAD khảo sát ($ 41,000)
 • Kỹ thuật viên Bản đồ ($ 46,000)
 • Kỹ thuật viên khảo sát đất đai (50.000 USD)
 • Nhà phân tích GIS ($ 51,000)
 • Chuyên gia Hệ thống Thông tin Địa lý ($ 56,000)

​​Lương nghề nghiệp GIS tầm trung (60.000 $ -80.000 $)

Khi chúng ta tăng cao hơn trong phạm vi tiền lương, chúng ta thấy nhiều ngành nghề có kỹ năng chuyên biệt hơn. Ví dụ, các nhà phân tích viễn thám và LiDAR đang ở trong phạm vi quy mô trả lương tầm trung.

Quản trị viên GIS có vai trò quản lý đối với cơ sở dữ liệu doanh nghiệp lớn. Họ không chỉ thiết kế cơ sở hạ tầng cơ sở dữ liệu không gian. Nhưng họ cũng chịu trách nhiệm sao lưu và phục hồi.

Cuối cùng, chúng ta bắt đầu thấy các vị trí cấp cao như nhà trắc địa và vai trò kỹ thuật. Những vị trí này cần nhiều năm kinh nghiệm và thường có thêm chứng chỉ.

 • Nhà phân tích GIS cấp cao ($ 65,000)
 • Nhà phân tích viễn thám ($ 66,000)
 • Nhà phân tích LiDAR (68.000 USD)
 • Người vẽ bản đồ ($ 68,000)
 • Kỹ sư CAD cao cấp ($ 70.000)
 • Quản trị viên GIS ($ 72,000)
 • Nhà địa lý ($ 73,000)
 • Nhà phân tích Geoint ($ 76,000)
 • Nhà trắc địa ($ 77,000)


Lương nghề nghiệp GIS cao cấp (> 80.000 $)
Các vị trí GIS cao cấp nằm trên cùng của danh sách lương. Ví dụ, các nhà quản lý dự án GIS lập kế hoạch, thực hiện và đóng các dự án. Học vấn và kinh nghiệm là lý do tại sao những vị trí này chiếm ưu thế hàng đầu trong thang lương GIS.

Các kỹ sư phần mềm địa tin học cao cấp cần được đào tạo phù hợp để thiết kế, phát triển và bảo trì phần mềm. Nghề GIS này đòi hỏi phải có bộ kỹ năng phù hợp để viết mã trong lập trình GIS. Cuối cùng, các nhà phát triển GIS cũng đang làm việc với mức lương cao của GIS.

 • Nhà thiết kế CAD cao cấp ($ 82,000)
 • Nhà phát triển GIS ($ 83,000)
 • Kỹ sư phần mềm GIS ($ 87,000)
 • Người quản lý khảo sát ($ 83,000)
 • Giám đốc dự án GIS (100.000 đô la)
 • Kỹ sư phần mềm địa lý cao cấp ($ 103,000)

Quản lý sự nghiệp GIS của bạn và kỳ vọng về mức lương
Đây là một tình huống mà bạn có thể quen thuộc: Bạn nộp đơn cho một công việc GIS mà bạn muốn. Sau đó, bạn có một cuộc phỏng vấn. Nhưng họ hỏi bạn với những điều bất ngờ:

"Kỳ vọng về mức lương của bạn cho công việc GIS này là gì?"

Nhà tuyển dụng đặt câu hỏi này vì họ có thể lọc những ứng viên có kỳ vọng quá cao. Vì vậy, làm thế nào để bạn trả lời câu hỏi GIS mức lương trong các cuộc phỏng vấn? Dưới đây là một số tùy chọn để không bị ràng buộc:

Đừng mất cảnh giác. Chuẩn bị trước kỳ vọng về mức lương của bạn
Đừng liệt kê phạm vi mức lương, nếu bạn không hài lòng khi lấy mức lương thấp nhất.
Nghiên cứu mức lương GIS có thể so sánh. Thị trường lao động định giá.

-----

GIS Salary Expectations: Climb the GIS Career Ladder
GIS Salary and Pay Scale Expectations
What is the typical GIS salary? What are the highest-paying GIS jobs? How much money can you make in GIS?

GIS is a diverse field. It’s diverse for pay scale too with average GIS salary ranging from $40,000 to over $100,000.

This is why we’ve outlined GIS salary ranges in a pyramid infographic.

Let’s get started.
Low-end GIS salary careers (40,000$-60,000$)

The field of geomatics brings a range of career options. At the lower end of the pay scale, technicians and draftsmen typically earn the least.

These positions are tasked with grunt work. For example, they often involve basic roles in databases, analysis, and mapping. Editing data and writing metadata also play big roles in these types of careers.

But don’t let the pay scale fool you though. GIS technicians, draftsmen, and analysts do all the heavy lifting for project workloads. Without them, there wouldn’t be a solid foundation for data.

 • CAD Drafter ($40,000)
 • GIS Technician ($40,000)
 • Survey CAD Technician ($41,000)
 • Cartographic Technician ($46,000)
 • Land Survey Technician ($50,000)
 • GIS Analyst ($51,000)
 • Geographic Information Systems Specialist ($56,000)

Mid-range GIS salary careers (60,000$-80,000$)
As we move higher in the salary range, we see more specialized skilled professions. For example, remote sensing and LiDAR analysts are in the mid-range pay scale range.

GIS administrators have managerial roles for large enterprise databases. Not only do they design spatial database infrastructure. But they are responsible for backup and recovery too.

Finally, we start to see senior positions such as geodesists and engineering roles. These positions need years of experience and often extra certification.

 • Senior GIS Analyst ($65,000)
 • Remote Sensing Analyst ($66,000)
 • LiDAR Analyst ($68,000)
 • Cartographer ($68,000)
 • Senior CAD Engineer ($70,000)
 • GIS Administrator ($72,000)
 • Geographer ($73,000)
 • Geoint Analyst ($76,000)
 • Geodesist ($77,000)

High-end GIS salary careers (>80,000$)
Senior GIS positions are on the top of the salary list. For example, GIS project managers plan, execute and close projects. Education and experience are why these positions dominate the top of the GIS pay scale.

Senior geomatics software engineers need the right education to design, develop, and maintain software. This GIS career requires the right skill set to write code in GIS programming. Finally, GIS developers are also in the high-end GIS salary careers.

 • Senior CAD Designer ($82,000)
 • GIS Developer ($83,000)
 • GIS Software Engineer ($87,000)
 • Survey Manager ($83,000)
 • GIS Project Manager ($100,000)
 • Senior Geomatics Software Engineer ($103,000)

Managing your GIS career and salary expectations
Here’s a scenario you may be familiar with: You apply for a GIS job you want. Then, you land an interview. But they hit you with the unexpected:

“What are your salary expectations for this GIS job?”

Employers ask this question because they can filter candidates with too high expectations. So, how do you answer the GIS salary question during interviews? Here are some options to not get tongue-tied:

Don’t get caught off-guard. Prepare your salary expectation beforehand
Don’t list a salary range, if you’d be unhappy taking the lowest end of it.
Research comparable GIS salaries. The labor market sets the price.

Geolink tổng hợp từ Gisgeography

popup

Số lượng:

Tổng tiền: