Kiến thức

NHỮNG KHÓ KHĂN GẶP PHẢI KHI MUA ẢNH VỆ TINH

(English below) Tôi đã dành hơn một thập kỷ trong ngành địa không gian và do đó biết...
27/ 01/ 2022
0

THAY ĐỔI QUAN ĐIỂM TRONG QUẢN LÝ ĐẤT VÀ NƯỚC - P2

(English below) Minh bạch, mạch lạc và ra quyết định nhanh chóng là những khái...
25/ 01/ 2022
0

THAY ĐỔI QUAN ĐIỂM TRONG QUẢN LÝ ĐẤT VÀ NƯỚC - P1

(English below) Nằm ở vùng châu thổ của các con sông Meuse và Rhine, Hà Lan có truyền...
25/ 01/ 2022
0

SỬ DỤNG HIỆU QUẢ ĐOẠN PHIM TỔNG THỂ 3D ĐÁM MÂY ĐIỂM TRONG MARKETING - P2

(English below) Đầu tiên và quan trọng nhất, điều quan trọng là...
24/ 01/ 2022
0

SỬ DỤNG HIỆU QUẢ ĐOẠN PHIM TỔNG THỂ 3D ĐÁM MÂY ĐIỂM TRONG MARKETING - P1

(English below) Rút ra từ bộ sưu tập video giới thiệu dự án trực tuyến lớn nhất ...
24/ 01/ 2022
0

[SÁCH MỞ] DỮ LIỆU LỚN

Tác giả: Viktor Mayer-Schonberger & Kenneth Cukier Dữ liệu lớn...
19/ 01/ 2022
0

AI ĐỊA KHÔNG GIAN DẪN ĐẾN HỆ SINH THÁI ĐÔ THỊ THÔNG MINH NHƯ THẾ NÀO - P2

(English below) Trong thử nghiệm TreeTect, chúng tôi đã kết hợp hình ảnh vệ tinh...
18/ 01/ 2022
0

AI ĐỊA KHÔNG GIAN DẪN ĐẾN HỆ SINH THÁI ĐÔ THỊ THÔNG MINH NHƯ THẾ NÀO - P1

(English below) Tiến sĩ Nadina Galle, một kỹ sư sinh thái và doanh nhân chuyên ứng dụng các...
18/ 01/ 2022
0

TẠO RA MỘT BẢN SAO SỐ CỦA TRÁI ĐẤT

(English below) Hỏi và đáp với Christopher Fisher, Earth Archive Một nỗ lực...
18/ 01/ 2022
0
popup

Số lượng:

Tổng tiền: