Cơ hội

KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ VỀ TÍCH HỢP HÌNH ẢNH VỚI GIS

04/06/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Tên khóa học: Hình ảnh trong Hành động

Giới thiệu về Khóa học
Chuyển đổi pixel thành thông tin chi tiết mạnh mẽ.
Khóa học này dành cho bất kỳ ai muốn tìm hiểu — hoặc tìm hiểu thêm — về nhiều cách sử dụng hình ảnh, nhiều loại hình ảnh và sự tích hợp hình ảnh với GIS đang phát triển nhanh chóng. Khám phá các ứng dụng hình ảnh tiên tiến và các công cụ nâng cao để trích xuất thông tin từ hình ảnh và dữ liệu được cảm biến từ xa. Các bài tập trong khóa học hướng dẫn bạn các bước để giải quyết các quy trình công việc hình ảnh cần thiết bằng cách sử dụng các ứng dụng dựa trên đám mây và máy tính để bàn ArcGIS mới nhất.


Mục tiêu

 • Khám phá bộ sưu tập lớn dữ liệu hình ảnh sẵn sàng sử dụng có trong ArcGIS Living Atlas of the World và đưa nó vào sử dụng trong các dự án khóa học.
 • Áp dụng các chức năng xử lý raster động và các kỹ thuật mạnh mẽ để nâng cao khả năng hình dung và hiểu biết.
 • Thực hiện các phân tích trong thế giới thực để rút ra ý nghĩa, theo dõi sự thay đổi theo thời gian và tạo thông tin dựa trên vị trí từ hình ảnh bằng cách sử dụng ArcGIS Pro và ArcGIS Online.
 • Tạo và chia sẻ các sản phẩm có nguồn gốc từ hình ảnh 2D và 3D để truyền đạt kết quả phân tích và cho phép những người ra quyết định thực hiện hành động.

Các kỹ năng được đề xuất

 • Cần có kinh nghiệm với phần mềm dựa trên Windows để quản lý và duyệt tệp cơ bản.
 • Việc làm quen với GIS và ArcGIS sẽ hữu ích nhưng không bắt buộc.

Phần mềm

 • Esri cung cấp quyền truy cập miễn phí vào phần mềm ArcGIS Pro, ArcGIS Online và ArcGIS Image Analyst trong suốt khóa học. Để hoàn thành các bài tập của khóa học, bạn phải sử dụng máy đáp ứng các yêu cầu của hệ thống ArcGIS Pro.
 • Cần có kết nối Internet băng thông rộng và trình duyệt web cho phép truy cập tệp PDF và tệp video nhúng. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng phiên bản mới nhất của Google Chrome, Mozilla Firefox hoặc Microsoft Edge.

Thời lượng: 6 tuần (2-3 giờ học mỗi tuần)
11 tháng 8 - 22 tháng 9 năm 2021
Đăng ký sẽ kết thúc vào ngày 26 tháng 8 năm 2021

ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY

-----

Course: Imagery in Action
About this Course

Transform pixels into powerful insights.
This course is for anyone who wants to learn—or learn more—about the many uses of imagery, the many types of imagery, and the rapidly growing integration of imagery with GIS. Explore cutting-edge imagery applications and advanced tools to extract information from imagery and remotely sensed data. Course exercises guide you through the steps to tackle essential imagery workflows using the latest ArcGIS desktop and cloud-based apps.

Goals

 • Discover the large collection of ready-to-use imagery data available in ArcGIS Living Atlas of the World and put it to use in course projects.
 • Apply dynamic raster processing functions and powerful techniques to enhance visualization and understanding.
 • Perform real-world analyses to extract meaning, monitor change over time, and create location-based information from imagery using ArcGIS Pro and ArcGIS Online.
 • Create and share 2D and 3D imagery-derived products to communicate analysis results and enable decision-makers to take action.

Suggested Skills

 • Experience with Windows-based software for basic file management and browsing is required.
 • Familiarity with GIS and ArcGIS will be helpful but is not required.

Software

 • Esri provides free access to ArcGIS Pro, ArcGIS Online, and ArcGIS Image Analyst software during the course. To complete course exercises, you must use a machine that meets the ArcGIS Pro system requirements.
 • A broadband Internet connection and a web browser that allows access to PDF files and embedded video files are required. We recommend using the latest version of Google Chrome, Mozilla Firefox, or Microsoft Edge.
 • Duration: 6 Weeks (2-3 hours of study per week)

AUG 11 - SEP 22, 2021
Registration closes on August 26, 2021

REGISTER HERE

Geolink tổng hợp từ Esri

popup

Số lượng:

Tổng tiền: