Cơ hội

[KHÓA HỌC ONLINE MỞ-ĐH VŨ HÁN] ƯỚC TÍNH CHUYỂN ĐỘNG BỀ MẶT VỚI RADAR KHẨU ĐỘ TỔNG HỢP

29/11/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Giới thiệu khóa học

Thời gian học: 03-30 tháng 12 năm 2021
Thời gian bắt đầu: 11:00 sáng giờ UTC hoặc 07:00 chiều giờ Bắc Kinh Giờ theo lịch trình
Giáo viên hướng dẫn: Tiến sĩ –Ing. Timo Balz, giáo sư tại Phòng thí nghiệm trọng điểm của Nhà nước về Kỹ thuật Thông tin trong Khảo sát, Bản đồ và Viễn thám, Đại học Vũ Hán, Trung Quốc.
Đơn vị tổ chức: Trung tâm Đào tạo Thông tin Địa Không gian Quốc tế Vành đai và Con đường
Vui lòng đăng ký mail list tại đây để nhận link và thông tin cập nhật về khóa đào tạo trực tuyến: https://www.wenjuan.com/s/EJNzUzD/

Cũng chỉ cần quét mã QR

Review khóa học

Tin vui cho những ai quan tâm đến InSAR. Có một khóa học hoàn thành một tháng từ GS. Timo Balz, trong đó chúng ta sẽ có thể học từ các Nguyên tắc cơ bản của Viễn thám vi sóng đến các cách tiếp cận phức tạp và thú vị hơn của InSAR. Khi tôi học hoặc thảo luận với giáo sư. Timo Balz về insar, tôi nghĩ, càng tìm hiểu về môn này, nó càng trở nên thú vị, và một lần tôi cảm thấy quá tốt khi dành hàng giờ để tìm hiểu về nó (đó là những gì tôi cảm thấy, không áp dụng cho tất cả).

Ngoài ra, chứng chỉ sẽ được cung cấp cho những người sẽ học ít nhất 60% số lớp. 

------

[WENJUAN UNIVERSITY- FREE ONLINE COURSE] SURFACE MOTION ESTIMATION WITH SYNTHETIC APERTURE RADAR

Introduction

Class period: 03 -30 December 2021

Starting time: 11:00 am UTC or 07:00 pm Beijing Time of scheduled date

Instructor:  Dr. -Ing. Timo Balz, professor at State Key Laboratory of Information Engineering in Surveying, Mapping and Remote Sensing, Wuhan University, China.

Organizer: The Belt and Road International Geospatial Information Training Center

Please sign up to the mailing list here to receive the link and updates about the online training course: https://www.wenjuan.com/s/EJNzUzD/

Also just QR code can be scanned

 

Reviewing about the course

Good news for those interested in InSAR. There is a one-month complete course from Prof. Timo Balz, in which we will be able to learn from basic Principles of Microwave remote sensing to the complex and more interesting approaches of InSAR. When I learn or have discussions with Prof. Timo Balz about insar , I think, the more I learn about this subject, the more it becomes interesting, and one time I feel it too good to spend hours learning about it ( that’s what I feel, not applicable for all).
Also, certificates will be provided to those who will take 60 % of the classes at least.

Geolink tổng hợp từ ĐH Vũ Hán

popup

Số lượng:

Tổng tiền: