Kiến thức

"KHẢO CỔ HỌC KHÔNG GIAN" ĐỂ KHÁM PHÁ CÁC ĐỊA ĐIỂM CỔ ĐẠI

22/07/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)
Khảo cổ học có thể đưa bạn về quá khứ khi nhà khảo cổ học tìm thấy tàn tích của nền văn minh cổ đại và dành nhiều năm để đào chúng. Nhưng đó là một quá trình mất thời gian vì các nhà khảo cổ phải phụ thuộc vào các đánh giá tài liệu và dữ liệu thực địa. Sarah Parcak là giám đốc sáng lập của Đại học Alabama tại Phòng thí nghiệm Quan sát Toàn cầu của Đại học Alabama. Bà sử dụng dữ liệu Vệ tinh để khám phá nền văn minh cổ đại. Theo bà, mới chỉ khám phá được 10% bề mặt Trái đất nên bà đang dẫn đầu trong việc đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm. Bà sử dụng công nghệ Khảo cổ học không gian hoặc Khảo cổ học trên không để xác định vị trí các địa điểm cổ đại. Khảo cổ học không gian là nghiên cứu và sử dụng hình ảnh vệ tinh để lập bản đồ các đặc điểm khảo cổ cổ đại và các đặc điểm môi trường bằng cách xem xét các phần khác nhau của quang phổ ánh sáng.

Gần đây, nhóm nghiên cứu của Tiến sĩ Sarah Parcak đã tìm thấy ngôi mộ 3.800 năm tuổi bằng hình ảnh vệ tinh. Họ đã khai quật được những mảnh vỡ của chậu, đá và phiến đá vôi có tên Intef từ cánh đồng afarm gần thành phố Portus của La Mã cổ đại. Bây giờ câu hỏi đặt ra là làm thế nào hình ảnh vệ tinh có thể được sử dụng để tìm thấy những di chỉ cổ đại này.
Hình ảnh hồng ngoại từ DigitalGlobe được sử dụng để tìm ra các hình dạng biểu thị hoạt động của con người. Do quá trình xói mòn và bồi tụ tiếp tục diễn ra, nên nó bao phủ rất nhiều địa điểm trên thế giới, trên đó các thảm thực vật hoặc các loại đất khác nhau đã phát triển. Và tất cả những thứ đó sẽ bị ảnh hưởng theo những cách khác nhau bởi những gì bị chôn vùi dưới mặt đất tùy thuộc vào việc đó là một con mương hay một bức tường đá hay một tòa nhà bằng gạch bùn.

Xử lý hình ảnh được thực hiện để tìm ra các đặc điểm khác nhau của đất và thảm thực vật. Trong khu vực trang trại (địa điểm đào), người ta quan sát thấy thảm thực vật màu cam kém khỏe mạnh hơn so với cây trồng xung quanh do đá nằm bên dưới. Một cuộc khảo sát thực địa đã được thực hiện tại trang trại ở cùng vĩ độ và kinh độ và các nhà khảo cổ đã tìm thấy một số tàn tích.


   Thảm thực vật màu da cam quan sát được trong ảnh vệ tinh

 Hình ảnh vệ tinh cũng đã được sử dụng để tìm hiểu cách các địa điểm cổ đại bị cướp phá. Sarah Parcak đã sử dụng các hình ảnh năm 2010 và 2013 và kết luận rằng các điểm tối trong hình ảnh là các hố cướp bóc, có thể là do bọn cướp địa phương hoặc chuyên nghiệp cướp. Các đồ vật bị đánh cắp bằng cách cướp bóc hiện đại có thể được mua từ các phòng trưng bày sang trọng, nhà đấu giá và thông qua các trang web trực tuyến.


       Các điểm tối trong ảnh được xác định là hố cướp bóc

-----

“SPACE ARCHAEOLOGY” TO EXPLORE ANCIENT SITES
Archaeology can take you to the past as archaeologist finds the remnants of ancient civilisation and spend years to dig them. But it is a time taking process as archaeologists have to depend upon literature reviews and field data. Sarah Parcak is founding director of the University of Alabama in Birmingham`s Laboratory for Global Observation. She uses Satellite data to explore ancient civilisation. According to her, only 10 % of the Earth's surface has been explored, so she is leading the way to speed up the search. She uses Space archaeology or Aerial archaeology technology to locate ancient sites. Space archaeology is the study and use of satellite images for mapping ancient archaeological features and environmental features by looking at different part of light spectrum. 

Recently, Dr Sarah Parcak team found 3,800 years old tomb using satellite imagery. They have excavated fragments of pots, stones and limestone rock tablet with the name Intef from afarm field near the ancient Roman city of Portus. Now the question arises that how satellite imagery can be used to find these ancient sites.
Infrared images from DigitalGlobe are used to find out shapes that indicate human activity. As erosion and deposition are continues process, so it covers so many sites in the world, over which vegetation or different kind of soil developed.  And all of those things are going to be affected in different ways by what's buried beneath the ground depending on whether it's a ditch or a stone wall or a mud brick building.

Image processing is carried out to find out different characters of soil and vegetation. In farm (dig site) area, orange colour vegetation is observed that's less healthy than the surrounding crop because of the stones that lie beneath.A field survey was carried out on the farm at the same latitude and longitude and archaeologist found several remnants.  
   Orange colour vegetation observed in thesatelliteimage

 Satellite imagery has been also used to find out how ancient sites are looted. Sarah Parcak used 2010 and 2013 images and concluded that the dark spots in the image are looting pits, either robbed by local or professional robbers. The objects stolen by modern looting can be bought from ritzy galleries, auction houses and through online sites.
       Dark spots in the image are identified as looting pits

Geolink tổng hợp từ satpalda

popup

Số lượng:

Tổng tiền: