Kiến thức

Khắc phục xói mòn đất ứng dụng công nghệ ảnh viễn thám

29/03/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Xói mòn do nước là một trong nhiều yếu tố có hại cho năng suất đất canh tác, cuối cùng làm cho đất hoàn toàn không thích hợp cho nông nghiệp. Tùy thuộc vào nguyên nhân và giai đoạn của nó, có các dạng xói mòn khác nhau do nước gây ra. Để ngăn chặn bất kỳ loại xói mòn nước nào và các tác động xấu của nó, người nông dân phải biết ý nghĩa của từng loại xói mòn đó và cách xử lý đất để đảm bảo mọi vấn đề liên quan đến nước không bao giờ xảy ra.

May mắn thay, nông nghiệp hiện đại cung cấp nhiều cách khác nhau để giúp nông dân theo dõi sức khỏe đất của họ. Chúng bao gồm theo dõi các thông số về độ ẩm và lượng mưa, cho phép người trồng phát hiện mối đe dọa của sự suy thoái đất do nước và thực hiện các biện pháp cần thiết kịp thời.

Làm thế nào để ngăn chặn xói mòn do mưa

Các nghiên cứu khẳng định rằng chìa khóa trong việc ngăn chặn loại suy thoái đất này là duy trì độ che phủ của mặt đất ở mức không dưới 70% (80-100% ở các sườn dốc quay về phía Bắc), đảm bảo không có mối đe dọa nào về sự tách rời của các hạt đất có thể dẫn đến đến các giai đoạn xói mòn tiếp theo. Cuối cùng, bảo dưỡng lớp phủ mặt đất là phương pháp tốt nhất để kiểm soát xói mòn do mưa.

Để hỗ trợ điều đó, Giám sát cây trồng đưa ra một số chỉ số về thảm thực vật giúp đánh giá không chỉ chất lượng của cây trồng mà còn phân biệt được diện tích cây trồng trên đồng ruộng và đất trống. Nó đặc biệt hữu ích giữa các mùa trồng trọt khi các loại cây màu đã được thu hoạch; các thời kỳ rét đậm trong năm theo dõi vụ đông; khi ruộng bỏ hoang (bỏ hoang); khi ruộng tạm thời được chuyển đổi thành đồng cỏ (chăn nuôi chuyển đổi). Chỉ số NDVI của ruộng có tầng thực vật thấp và vùng không có đất lộ thiên.

Chống xói mòn đường hầm
Chống xói lở đường hầm không phải là việc dễ dàng. Chỉ một số ít thành công trong đó. Loại xói mòn này không chỉ khó kiểm soát mà còn tốn kém. Nó đòi hỏi phải sử dụng các lực hóa học, cơ học và thực vật để ngăn chặn quá trình đào hầm và ảnh hưởng đến sự phát triển tiếp theo của nó. Cải thiện hóa học ngụ ý các ứng dụng cao của thạch cao và / hoặc vôi trong xử lý đất nông nghiệp để đảm bảo cân bằng điện giải. Kiểm tra đất thường xuyên không chỉ giúp xác định xói mòn đường hầm kịp thời mà còn thực hiện các xét nghiệm quan trọng về mức độ pH, nồng độ chất điện giải, v.v. và đảm bảo amelioration hóa học chính xác.


Những cánh đồng đã bị hư hại do xói mòn đường hầm không chỉ cần cải tạo hóa chất mà còn phải bón phân cho những khu vực bị giảm năng suất. Trong trường hợp này, bón phân biệt hóa là phương án tốt nhất. Tính năng phân vùng Giám sát mùa màng chia một cánh đồng thành các khu vực khác nhau dựa trên năng suất của các loại cây trồng đã trồng. Cách tiếp cận như vậy giúp tối đa hóa năng suất của ruộng bị thiệt hại cũng như giảm tác động của hóa chất lên đất. (bản đồ năng suất của cánh đồng có năng suất thấp nói chung)

Duy trì đất khỏe mạnh và ngăn chặn sự xuất hiện của bất kỳ loại xói mòn nước nào là một trong những nhiệm vụ thiết yếu của bất kỳ nhà nông học nào. Giám sát cây trồng không chỉ giúp phát hiện từ xa và kiểm soát thiệt hại đất do nước gây ra, mà còn hỗ trợ người trồng trong toàn bộ quá trình trồng trọt, từ khi gieo hạt đến khi thu hoạch.

-----

Water Erosion Prevention with RS technology

Water erosion is among the many factors that are harmful to farmland productivity, eventually making the land completely unsuitable for agriculture. Depending on its causes and stages, there are different types of erosion caused by water. To prevent any type of water erosion and its adverse effects, the farmer has to know what each of those types mean and how to treat the soil to ensure any water-related issues never occur.

Luckily, modern agriculture offers different ways of helping farmers monitor their soil health. These include moisture and precipitation parameters tracking, enabling growers to spot the threat of land degradation by water and taking the necessary measures in a timely manner.

How To Prevent Splash Erosion
Studies claim that the key in preventing this type of soil degradation is to maintain the ground cover at levels not below 70% (80-100% at the slopes that face the North), ensuring there is no threat of soil particles detachment that can lead to the next erosion stages. Ultimately, ground cover maintenance is the best method of controlling splash erosion.

To assist with that, Crop Monitoring offers a number of vegetation indices that help to evaluate not only the quality of the crops but distinguish covered with plant areas of the field and bare soil. It is especially useful between growing seasons when the cash crops are already harvested; in the cold periods of the year, to monitor winter cover crops; when the field is left unseeded (fallow); when the field is temporarily converted into grass pasture (convertible husbandry).NDVI index of a field with low vegetation level and areas without exposed soil.


Tunnel Erosion Prevention
Preventing tunnel erosion is not an easy task. Only a few are successful in it. This type of erosion is not only difficult but expensive to control. It requires the use of chemical, mechanical, and vegetative forces to prevent tunnelling and influence its further development. Chemical amelioration implies high applications of gypsum and / or lime in farmland treatment to ensure electrolyte balance. Regular soil testing helps not only to identify tunnel erosion timely but also make important tests for pH level, electrolyte concentration, etc. and ensure correct chemical amelioration.
The already damaged fields with tunnel erosion require not only chemical amelioration but application of fertilizers to the areas that suffer from decreased productivity. In this case, differentiated fertilization is the best option. The Crop Monitoring zoning feature divides a field into different areas considering the productivity of the planted crops. Such an approach helps to maximize yields of a damages field as well as reduce an impact of chemicals on the soil. productivity map of a field with general low productivity

Maintaining the soil healthy and preventing it from occurence of any type of water erosion is one of the essential tasks of any agronomist. Crop Monitoring helps not only in remote spotting and controlling of soil damage caused by water, but also assists growers throughout the whole process of crop growing, from seeding to harvesting.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: