Cơ hội

[Italy - ĐH Sapienza Rome] Học bổng Tiến sĩ Vật lý dự án Phân tích và hiệu chỉnh các hình ảnh vệ tinh siêu phổ hồng ngoại- Hạn đăng ký 29.03.2021

24/03/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Tuyển nghiên cứu sinh cho Chương trình học bổng cho vị trí Tiến sĩ Vật lý do NHAZCA Srl đồng tài trợ với Regione Lazio, trong khuôn khổ dự án “Phân tích và hiệu chỉnh các hình ảnh vệ tinh siêu phổ hồng ngoại” tại Đại học Sapienza Roma.

Được giám sát bởi Giáo sư Michele Ortolani, dự án nhằm phát triển các công cụ máy tính và toán học để xử lý dữ liệu vệ tinh siêu phổ trong tia hồng ngoại do vệ tinh PRISMA của Ý thu thập, được Cơ quan Vũ trụ Ý (ASI) phóng vào tháng 3 năm 2019 và hiện đã ở trên quỹ đạo, và kể từ đó hoạt động để truyền dữ liệu cho cộng đồng khoa học.

Điểm đặc biệt quốc tế của PRISMA là khả năng tạo ra các siêu khối dữ liệu trong đó mỗi pixel của hình ảnh Trái đất được liên kết với một phổ thực gồm 256 giá trị bước sóng có trong phạm vi VNIR (Hiển thị và Cận hồng ngoại) và SWIR (Sóng ngắn hồng ngoại). Thông tin có khả năng chứa trong các khối siêu khối chắc chắn vượt trội hơn so với thông tin của ảnh pan-chromatic (tức là được thu thập mà không có bộ lọc quang phổ) và cả những thông tin đa phổ (tức là được thu thập với một số lượng nhỏ các bộ lọc khác nhau được đặt trước máy ảnh ) được cung cấp bởi các vệ tinh trước đây trên quỹ đạo để quan sát Trái đất.

Dự án bao gồm việc phát triển và xác nhận các thuật toán cụ thể để ứng dụng cho các hình ảnh siêu phổ hồng ngoại của mặt đất, trong đó được coi là các hình dạng hàng đặc biệt của các phương thức dao động của các tinh thể cực mà ở gốc của các vạch phổ hồng ngoại của khoáng sản trên cạn.

Thời hạn nộp hồ sơ là bắt buộc vào ngày 29 tháng 3 năm 2021 lúc 2:00 chiều (giờ CET).

Thông tin chi tiết xem tại đường dẫn sau: https://www.nhazca.it/en/news/nhazca-co-funds-a-phd-scholarship-in-physics/

---------

NHAZCA CO-FUNDS A PHD SCHOLARSHIP IN PHYSICS

It has just been published the call for a PhD position in Physics (36th cycle) for a scholarship, co-funded by NHAZCA Srl with Regione Lazio, within the project “Analysis and calibration of infrared hyper-spectral satellite images” at Sapienza University of Rome.

Supervised by Professor Michele Ortolani, the project aims to develop mathematical and computer tools for the processing of hyper-spectral satellite data in the infrared collected by the Italian satellite PRISMA, launched in March 2019 by the Italian Space Agency (ASI) and now in orbit, and since then operational for the transmission of data to the scientific community. The international peculiarity of PRISMA is its ability to generate hyper-cubes of data in which each pixel of the Earth’s image is associated with a real spectrum of 256 wavelength values included in the VNIR (Visible and Near-InfraRed) and SWIR (Short-Wave InfraRed) ranges. The information potentially contained in the hyper-cubes is definitely superior to that of the pan-chromatic images (i.e. collected without spectral filters) and also the multi-spectral ones (i.e. collected with a small number of different filters placed in front of the cameras) provided by satellites previously in orbit for Earth observation.

The project consists in the development and validation of specific algorithms for the application to hyper-spectral infrared images of the ground, in which are considered the peculiar row shapes of the vibrational modes of polar crystals that are at the origin of the infrared spectral lines of terrestrial minerals.

The deadline for submission of applications is mandatory March 29, 2021 at 2:00 pm (CET time).

More details are available at the following link: https://www.nhazca.it/en/news/nhazca-co-funds-a-phd-scholarship-in-physics/

popup

Số lượng:

Tổng tiền: