Kiến thức

HƯỚNG DẪN VIỄN THÁM TỪ NATURAL RESOURCES CANASA

17/09/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Natural Resources Canada có một loạt các bài viết nêu bật các khái niệm giới thiệu về viễn thám. Họ dạy bạn về phổ điện từ, các loại viễn thám khác nhau và hơn thế nữa. Các bài viết của họ rất dễ làm theo và bạn có thể hoàn thành toàn bộ chương trong vòng một ngày.

Hướng dẫn về Viễn thám
Trung tâm Bản đồ và Quan sát Trái đất Canada (trước đây là Trung tâm Viễn thám Canada) hân hạnh cung cấp hướng dẫn này về công nghệ viễn thám và các ứng dụng của nó. Mô-đun tương tác này nhằm mục đích tổng quan ở cấp trung học phổ thông hoặc đầu cấp đại học và liên quan đến vật lý, khoa học môi trường, toán học, khoa học máy tính và địa lý.

Đối với giáo viên và học sinh, chúng tôi có thêm chi tiết và gợi ý để sử dụng hướng dẫn.

Hướng dẫn này có sẵn ở các định dạng khác không?
Nếu bạn muốn sử dụng phiên bản bản cứng của hướng dẫn này, hãy tải xuống phiên bản PDF (PDF, 13.0 Mb) và in màu. Nó có thể được in trên giấy 8½ "x 11" hoặc A4.

Quyền sử dụng
Tài liệu giáo dục này trong các hướng dẫn này được cung cấp nguyên trạng và có thể được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào và được sử dụng cho mục đích phi thương mại với điều kiện là nội dung của tài liệu gốc không bị thay đổi và nó được chỉ rõ rằng Trung tâm Bản đồ và Quan sát Trái đất Canada ( hoặc Trung tâm Viễn thám Canada), Tài nguyên thiên nhiên Canada là nơi khởi tạo tài liệu này.


Mục lục
1. Giới thiệu
2. Vệ tinh và Cảm biến
3. Viễn thám vi sóng
4. Giải thích và phân tích hình ảnh
5. Ứng dụng
6. Lời cảm ơn và Quyền sử dụng
7. Tải xuống
8. Những lưu ý đối với giáo viên và học sinh

------

Remote Sensing Tutorials from Natural Resources Canada
Natural Resources Canada has a great series of articles highlighting introductory concepts of remote sensing. They teach you about the electromagnetic spectrum, different types of sensors, and more. Their articles are easy to follow, and you can probably complete a whole chapter within a day.

Remote Sensing Tutorials
The Canada Centre for Mapping and Earth Observation (formerly Canada Centre for Remote Sensing) is pleased to offer this tutorial on remote sensing technology and its applications. This interactive module is intended as an overview at a senior high school or early university level and touches on physics, environmental sciences, mathematics, computer sciences and geography.

For teachers and students we have additional details and suggestions for using the tutorial.

Is this tutorial available in other formats?
If you want to use a hard copy version of this tutorial, then download the PDF version (PDF, 13.0 Mb) and print it in colour. It can be printed on either 8½" x 11" or A4 paper.

Permission for Use
This educational material within these tutorials is provided as is and may be copied in any form and used for non-commercial purposes provided that the content of the original material is not altered and it is clearly indicated that the Canada Centre for Mapping and Earth Observation (or Canada Centre for remote Sensing), Natural Resources Canada is the originator of this material.


Table of Contents
1. Introduction
2. Satellites and Sensors
3. Microwave Remote Sensing
4. Image Interpretation and Analysis

5. Applications

Geolink tổng hợp từ NCAN

popup

Số lượng:

Tổng tiền: