Tài liệu kỹ thuật

Hướng dẫn trong GIS

12/07/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)
Dưới đây là các bài viết giải thích hoặc hướng dẫn từng bước có sẵn trên GIS Lounge để hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau trong GIS.

Hướng dẫn ArcGIS Pro

Hướng dẫn ArcGIS Pro này cho biết cách lập bản đồ nhiệt đô thị của một khu vực.

Hướng dẫn này sử dụng ArcGIS Pro để ước tính các khu vực dễ bị sốt rét sử dụng các kỹ thuật Khoa học Dữ liệu Không gian và Viễn thám (ArcGIS Pro).

Để tính toán nhiệt độ bề mặt đất bằng hình ảnh Landsat, hướng dẫn ArcGIS Pro này sử dụng khoa học dữ liệu không gian và kỹ thuật viễn thám.

Bài học này trình bày cách sử dụng ArcGIS Pro để phân tích rủi ro sạt lở đất.

Hướng dẫn QGIS

Khi bạn đang cố gắng gắn nhãn cho một không gian nhỏ hoặc có quá nhiều nhãn để vừa với khu vực bạn cần gắn nhãn, việc thêm dòng dẫn đầu (hoặc lời gọi ra) vào nhãn của bạn có thể hữu ích.
 

QGIS có thể dễ dàng xuất dữ liệu sang một hệ tọa độ hoặc hệ chiếu khác nếu bạn biết hệ tọa độ đầu hoặc phép chiếu của shapefile của bạn.

Hướng dẫn đơn giản này sẽ chỉ cho bạn cách cập nhật dự án bản đồ của bạn trong QGIS sao cho Thái Bình Dương ở giữa chế độ xem bản đồ.

Video hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách lưu lựa chọn từ tập dữ liệu GIS vào tệp GIS mới bằng QGIS.

Hướng dẫn ArcMap GIS

Với một vài bước đơn giản, bạn có thể tính toán hình học trong ArcMap một cách đơn giản. Bạn có thể tìm ra diện tích và chu vi của đa giác bằng cách tính toán hình học trong ArcGIS.
 

Trong hướng dẫn này, tôi xem Công cụ xử lý địa lý bản đồ phiên bản 2 từ trang Arcscript của Esri, có thể được sử dụng để tạo bản đồ từ dữ liệu GIS.

 

Vì ArcGIS không thể đọc trực tiếp các tệp KML, trước tiên bạn phải chuyển đổi tệp KML thành cơ sở dữ liệu địa lý cá nhân (.gdb) bằng cách sử dụng công cụ KML2Layer có trong ArcGIS.


Hướng dẫn lập bản đồ bảng tính

Hướng dẫn này cung cấp hướng dẫn về cách tạo bản đồ lưới ô vuông bằng Google Trang tính.

Hướng dẫn từng bước để tạo bản đồ lưới ô vuông của Hoa Kỳ bằng Excel.


Lập bản đồ Hướng dẫn thú vị

Có một số cách khác nhau để tạo bản đồ kiểu Lego tùy thuộc vào phần mềm GIS mà bạn muốn sử dụng.


Hướng dẫn chung về GIS

Tài nguyên hướng dẫn khác về GIS

Có một số tài liệu miễn phí tốt có sẵn nếu bạn muốn tìm hiểu cách sử dụng QGIS.

Esri cung cấp một số khóa học web miễn phí. Tìm hiểu kiến ​​thức cơ bản về GIS và có kinh nghiệm tìm hiểu một số ứng dụng dành cho máy tính để bàn và ứng dụng dựa trên web của Esri.

Hướng dẫn tìm hiểu về dữ liệu không gian, tính hữu ích, khả năng truy cập và cơ sở hạ tầng quốc gia (NSDI) hỗ trợ dữ liệu đó.

Được tạo bởi USGS, trang web này cung cấp thông tin về GIS là gì và lịch sử của GIS

-----

Tutorials in GIS

Listed here are the available step-by-step or explanatory articles on GIS Lounge for accomplishing various tasks in GIS.

ArcGIS Pro Tutorials

QGIS Tutorials

ArcMap GIS Tutorials

Spreadsheet Mapping Tutorials

Mapping Fun Tutorials

General GIS Tutorials

More GIS Tutorial Resources

There are some good free materials available if you wish to learn how to use QGIS.

 • Esri Free Web Courses
  Esri offers some free web courses. Learn about the basics of GIS and get experience with learning some of Esri’s desktop and web-based applications.

  Accessing Spatial Data Tutorial
  Tutorial for learning about spatial data, its usefulness, accessibility and the national infrastructure (NSDI) which supports it.

  Geographic Information Systems
  Created by the USGS, this website features information about what a GIS is and the history of GIS

Geolink tổng hợp từ Gislounge

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: