Kiến thức

Hướng dẫn biên tập bản đồ địa chính bằng phần mềm TMV.map

12/01/2021 GeoLink LTT 0 Nhận xét

TMV. map là phần mềm thành lập bản đồ địa chính chạy trên nền Microstation cung cấp một nhóm chức năng hỗ trợ người dùng thành lập bản đồ địa chính. Trong bài này GeoLink sẽ hướng dẫn một số cách biên tập bản đồ địa chính sử dụng các chức năng biên tập của TMV.map.

Sau khi đã cắt mảnh bản đồ địa chính ta tiến hành biên tập theo trình tự các bước sau: 

quy trinh bien tap ban do dia chinh

Quy trình biên tập bản đồ địa chính

– Chạy MRF Clear sử lỗi cho file tổng: Làm sạch dữ liệu sau khi nối các điểm đo,chức năng này tự động tìm và sửa các lỗi thường gặp trong khi số hoá bản đồ như là bắt quá, bắt chưa tới, trùng nhau…
– Tạo topology : Chức năng này thực hiện tạo topology cho bản đồ được lựa chọn. Các đối tượng tham gia tạo topology có thể nằm trên nhiều level khác nhau, trên toàn bản đồ và bao gồm các kiểu đối tượng sau Line, Line string, Complex chain, Shape, Complex shape
–  Đánh số hiệu thửa theo bản đồ địa chính: Bản đồ địa chính được đánh số hiệu thửa sẽ ít hợn số hiệu thửa của bản đồ tổng, vì sau khi cắt bản đồ địa chính từ bản đồ tổng số thứ tự cũng như số hiệu thửa của bản đồ tổng,Vì thế cần phải đánh lại số hiệu bản đồ địa chính.
– Gán thuộc tính từ nhãn: nhằm mục đích lấy các thông tin thuộc tính mà trong quá trình đo đạc đã được ghi chú lại trên bản đồ bao gồm tên chủ sử dụng, loại đất, địa chỉ…

–Tạo khung bản đồ địa chính: Đối với bản đồ cơ sở ,bản đồ địa chính điều phải tạo khung theo các mẫu khung khac nhau được phần mềm hổ trợ. Tạo khung bản đồ là tạo khung để chứa bản đồ bao gồm: Viền khung, các điểm chia tọa độ, thanh tỉ lệ, bảng ghi chi tiết thông tin của các nhãn thửa nhỏ và các thông tin như ngày tháng, tên cơ quan lập bản đồ, cơ quan kiểm tra và các thông tin liên quan khác trong quá trình lập bản đồ.
– Vẽ nhãn bản đồ địa chính,nhãn quy chủ: Vẽ nhãn thửa là một công cụ trong quá trình tạo bản đồ số, có vai trò ghi chú cho các đối tượng bản đồ và các thuộc tính của nó. Nhãn địa chính được thể hiện khi bản đồ địa chính được có được số hiệu thửa,ký hiệu loại đất địa chính,nhãn quy chủ thể hiện sau khi cập nhật đầy đủ thông tin thuộc tính địa chính.Vẽ nhãn nhằm mục đích thể hiện tính đầy đủ của bản đồ địa chính.

Nguồn: tracdiapro.com

popup

Số lượng:

Tổng tiền: