Cơ hội

Hội thảo trực tuyến: Sức mạnh của trí tuệ không gian

13/05/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

THE POWER OF WHERE: LIVE WEBINAR

THỨ TƯ, ngày 15 tháng 6 năm 2021
10:00 sáng - 1:00 chiều (MST)
 
BIỂU HIỆN VỀ CHUYỂN ĐỘNG BIM-TO-GIS TRONG NGÀNH KIẾN TRÚC -KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG (AEC)

Được cung cấp cho bạn bởi Đối tác Công nghệ MG AEC ("MG") kết hợp với các nhà tài trợ Autodesk + Esri

Trong phiên thứ hai The Power of Where, các tham luận viên ngành AEC của chúng tôi đưa lý luận và cách tiếp cận về quy trình làm việc BIM-to-GIS của công ty họ ra ánh sáng. Chúng ta sẽ thảo luận về giá trị thực sự mà BIM-to-GIS mang lại cho các dự án của họ và những bài học kinh nghiệm trong quá trình phát triển quy trình làm việc của họ. Phiên này cũng có thông tin chi tiết tuyệt vời từ các học viên đang làm việc về BIM-to-GIS sẽ hướng dẫn bạn lý do để phát triển chương trình thông minh không gian của công ty bạn.

AI NÊN THAM GIA?

  • Các CEO, CIO, CTO của ngành AEC đang tìm cách hiểu cách tạo ra lợi thế cạnh tranh và giá trị gia tăng của dự án cho khách hàng bằng cách sử dụng phân tích và trí tuệ không gian BIM-to-GIS.
  • Các nhà Công nghệ Thiết kế trong Ngành AEC đang khám phá việc tạo ra một nền tảng và cấu trúc vững chắc cho chương trình phân tích hoặc trí tuệ không gian, bộ đôi kỹ thuật số hoặc BIM-to-GIS của công ty họ.
  • Các chủ sở hữu và nhà điều hành dự án ngành AEC muốn hiểu giá trị của phân tích hoặc trí tuệ không gian, bộ đôi kỹ thuật số hoặc BIM-to-GIS như một thành phần của cấu trúc dữ liệu dự án của họ.

TIỂU LUẬN NGÀNH AEC
Kỹ thuật xây dựng + Môi trường, Kiến trúc sư, Hợp đồng chung, hệ thống cơ điện (MEP) + Kỹ thuật kết cấu, Chủ dự án AEC + Nhà điều hành.

ĐĂNG KÝ 

---------

THE POWER OF WHERE: LIVE WEBINAR
TUESDAY, JUNE 15, 2021
10:00 AM - 1:00 PM (MST)
 
A SYMPOSIUM ON THE BIM-TO-GIS MOVEMENT IN THE AEC INDUSTRY

Brought to you by MG AEC Technology Partners ("MG") in conjunction with sponsors Autodesk + Esri

In the second The Power of Where session, our AEC industry panelists bring the reasoning and approach to their firm's BIM-to-GIS workflow to light. We will discuss the real value BIM-to-GIS brings to their projects and the lessons learned in developing their workflow along the way. This session also features excellent insight from working practitioners of BIM-to-GIS that will guide your reasons for developing your firm’s spatial intelligence program.

WHO SHOULD ATTEND?
AEC Industry CEOs, CIOs, CTOs looking to understand how to create a competitive advantage and added project value for clients using BIM-to-GIS spatial intelligence and analysis.
Design Technologists in the AEC Industry exploring the creation of a strong foundation and structure for their firm’s spatial intelligence or analysis, digital twin, or BIM-to-GIS program.
AEC Industry project owners and operators who wish to understand the value of spatial intelligence or analysis, digital twin, or BIM-to-GIS as a component of their project data structure.
AEC INDUSTRY DISCIPLINES
Civil + Environmental Engineering, Architects, General Contracting, MEP + Structural Engineering, AEC Project Owners + Operators.

REGISTER HERE

popup

Số lượng:

Tổng tiền: