Cơ hội

HỘI THẢO KHOA HỌC DỮ LIỆU KHÔNG GIAN TRỰC TUYẾN  NĂM 2021

19/10/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(Englis below)
Sự kiện của CARTO

Ngày 25 tháng 10 năm 2021, 8 giờ tối - ngày 28 tháng 10 năm 2021, 11 giờ 30 phút tối (giờ địa phương của bạn)

Giới thiệu

Chỉ 1 trong 3 Nhà khoa học dữ liệu có kinh nghiệm đáng kể làm việc với dữ liệu không gian. Cộng đồng này, nằm ở giao điểm của GIS, Phân tích nâng cao và Khoa học dữ liệu, đang phát triển nhanh chóng và trả lời một số câu hỏi cấp bách nhất trong cả khu vực tư nhân và nhà nước. Hội nghị Khoa học Dữ liệu Không gian đã tập hợp những bộ não đó lại với nhau kể từ năm 2017 để thảo luận về những điều mới nhất & vĩ đại nhất trong phân tích không gian.

Đã quy tụ hơn 5.000 chuyên gia trực tuyến vào năm 2020, chúng tôi vui mừng thông báo phiên bản trực tuyến của Hội nghị Khoa học Dữ liệu Không gian vào năm 2021. Hỗ trợ hơn nữa sự phát triển theo cấp số nhân của cộng đồng này, chúng tôi rất vui mừng tập hợp các doanh nghiệp và tổ chức cần đặt các câu hỏi quan trọng dựa trên vị trí để thích ứng với kỷ nguyên mới mà chúng ta đang sống.

ĐĂNG KÝ Ở ĐÂY

https://spatial-data-science-conference.com/2021/#signup

------

SPATIAL DATA SCIENCE CONFERENCE ONLINE 2021 

Event by CARTO

Oct 25, 2021, 8:00 PM - Oct 28, 2021, 11:30 PM (your local time)

ABOUT

Only 1 in 3 Data Scientists have significant experience working with spatial data. This community, nestled at the intersection of GIS, Advanced Analytics, & Data Science, is growing rapidly & answering some of the most pressing questions in both the private & public sector. The Spatial Data Science Conference has brought those brains together since 2017 to discuss the latest & greatest in spatial analytics.

Having brought together more than 5,000 experts online in 2020, we’re excited to announce 2021’s online edition of the Spatial Data Science Conference. Further supporting the exponential growth of this community, we’re excited to bring together businesses and organizations who need to ask important location-based questions to adapt to the new era we are living in.

REGISTER HERE

https://spatial-data-science-conference.com/2021/#signup

Geolink tổng hợp từ Carto

popup

Số lượng:

Tổng tiền: