Cơ hội

HỘI THẢO KHOA HỌC “CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 TRONG NÔNG NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ KHAI THÁC TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAI" - 24/9/2021

15/07/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên -  trường Đại học Cần Thơ dự kiến sẽ tổ chức Hội thảo vào thứ 6, ngày 24 tháng 09 năm 2021. Các đại biểu thông qua Hội thảo này có thể gặp gỡ, trao đổi và thảo luận đóng góp ý kiến cho đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển ngành Khoa học Đất và Quản lý đất đai trong thời kỳ hội nhập của cách mạng công nghiệp 4.0.

Đây cũng là dịp gắn kết nghiên cứu khoa học với việc nâng cao chất lượng đào tạo và tăng cường hợp tác giữa các trường Đại học, Cao đẳng, các Viện nghiên cứu và các sở Tài nguyên Môi trường, sở Nông nghiệp và PTNT, các đơn vị doanh nghiệp. Bài toàn văn của Hội nghị sẽ được phản biện và đăng trên Tạp chí Khoa học đất.

THAM GIA HỘI THẢO GỒM CÓ

- Tổng cục QLĐĐ Bộ Tài nguyên Môi trường.

- Sở Tài nguyên MT và NNPTNT 13 tỉnh ĐBSCL.

- Các Doanh nghiệp thiết bị và công nghệ đo đạc, trắc địa, bản đồ.

- Giảng viên, nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên sau đại học, sinh viên trong và ngoài Đại học Cần Thơ.

- Cựu sinh viên ngành Khoa học đất và Quản lý Đất đai - Đại học Cần Thơ

HÌNH THỨC TỔ CHỨC HỘI THẢO

Hội thảo toàn thể: Các báo cáo mời và thảo luận chung.

Báo cáo tại các tiểu ban: Các báo cáo tham luận (oral) và treo bảng (poster).

Triển lãm về những hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực Khoa học Đất và Quản lý Đất đai trong thời gian qua.

CÁC CHỦ ĐỀ

* Công nghệ GIS - Viễn Thám - Drone trong quản lý tài nguyên đất đai và nông nghiệp               

* Công nghệ thông tin trong Quản lý nhà nước về đất đai.                       

* Quy hoạch sử dụng đất đai và vùng đô thị.

* Quản lý môi trường tài nguyên và khoáng sản.

* Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

* Nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh

* Cách mạng công nghiệp 4.0 trong nông nghiệp

 

CÁCH ĐĂNG KÝ THAM GIA

Bài tóm lược tham gia hội thảo xin gửi trực tiếp theo địa chỉ: Email: nn_tndd40_2021@ctu.edu.vn

Trang web: http://conference.ctu.edu.vn

THỜI HẠN

 

26/04/2021 - 08/07/2021

Gửi Thông báo Hội thảo, Tác giả hoặc đồng tác giả gởi bài tóm lược báo cáo (Abstract) (Link gởi bài)

01/07/2021:

Thông báo đến các tác giả chấp nhận kết quả tóm tắt và gửi thể lệ viết toàn văn.

31/7/2021:

Hết hạn nộp bài toàn văn (Link gởi bài).

01/08/2021 - 31/08/2021:

Phản biện và gởi lại bài toàn văn hoàn chỉnh (Link gởi bài).

01/09/2021 - 10/9/2021:

Hoàn chỉnh và in ấn tạp chí khoa học.

24/09/2021

Ngày hội thảo

Geolink tổng hợp từ lrconference.ctu

popup

Số lượng:

Tổng tiền: