Cơ hội

HỘI THẢO BÁO CÁO HIỆN TRẠNG BỤI PM2.5 Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2019-2020

29/11/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Hội thảo sẽ chia sẻ các kết quả của Báo cáo "Hiện trạng bụi PM2.5 ở Việt Nam giai đoạn 2019 – 2020 sử dụng dữ liệu đa nguồn" và xu hướng ứng dụng dữ liệu mở trong giám sát ô nhiễm và nghiên cứu trên thế giới. Hoạt động nằm trong nỗ lực “Chung tay vì Không khí sạch” phối hợp cùng dự án “Cải thiện giám sát và quản lý ô nhiễm không khí ở Việt Nam sử dụng quan trắc PM2.5 bằng vệ tinh” (LASERPULSE/Purdue University) với sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID).

Giới thiệu:

Với sự chung tay của nhiều chuyên gia và tổ chức, Báo cáo Hiện trạng bụi PM2.5 ở Việt Nam giai đoạn 2019 – 2020 sử dụng dữ liệu đa nguồn đã ra đời, nhằm đưa ra một bức tranh đầy đủ hơn về ô nhiễm không khí cả về không gian và thời gian. Có thể nói đây là báo cáo ĐẦU TIÊN của tất cả 63 tỉnh/thành, với dữ liệu tổng hợp và phân tích từ trạm quan trắc tiêu chuẩn, thiết bị cảm biến tới dữ liệu vệ tinh.

Hội thảo sẽ chia sẻ các kết quả của Báo cáo và xu hướng ứng dụng dữ liệu mở trong giám sát ô nhiễm và nghiên cứu trên thế giới. Trong đó, phần Việt Nam do nhóm tác giả PGS TS Thanh Nguyen chia sẻ, và quốc tế có khách mời Tiến sĩ Falguni Patadia, Quản lý dự án của nhóm Khoa học ứng dụng thuộc SERVIR*, một dự án của NASA nhằm hỗ trợ các nước đang phát triển khai thác các thông tin từ vệ tinh. Đồng thời, tiến sĩ còn là nhà khoa học tại Phòng thí nghiệm Khí hậu và Bức xạ tại NASA-Goddard.

THÔNG TIN HỘI THẢO:

Thời gian: 8h30 - 10h45 ngày 01/12/2021 (Thứ 4)

Hình thức: Trực tuyến qua Zoom và Livestream trên Thế Hệ Xanh & Tia Sáng

Đăng ký tham dự trước 12h00 trưa thứ Ba (30/11/2021) qua link: https://bit.ly/air0112 hoặc quét QR code (Sau khi đăng ký, hệ thống sẽ tự động gửi link tham dự)

Hoạt động do Live&Learn và Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp tổ chức cùng Mạng lưới Không khí sạch Việt Nam (VCAP) và Tạp chí Tia Sáng, nằm trong nỗ lực “Chung tay vì Không khí sạch” - dự án do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ.

------

WORKSHOP "STATE OF PM2.5 IN VIETNAM DURING 2019-2020 BASED ON MULTISOURSE DATA" 
This workshop will share the findings from "The State of PM2.5 in Vietnam during 2019–2020 based on multisource data" report as well as the applications of satellite-derived data in pollution monitoring and research. This workshop is a part of the “Collective Actions for Clean Air” project and “Improving air pollution monitoring and management of Vietnam with satellite PM2.5 observation” project (LASERPULSE/Purdue University) funded by the United States Agency for International Development.

WORKSHOP INFORMATION:

Time: 8:30am - 10:45am on December 1, 2021 (Wednesday)

Format: Online via Zoom and Livestream on The he xanh & Tia sang

Register to attend before 12:00 noon on Tuesday (November 30, 2021) via the link:  https://bit.ly/air0112 or scan the QR code (After registration, the system will automatically send the link to attend)

Geolink tổng hợp từ Live&Learn

popup

Số lượng:

Tổng tiền: