Cơ hội

Hội nghị trực tuyến GeoPython 2021

12/04/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

GeoPython 2021
Hội nghị tập trung vào Python và Geo kèm theo các bộ công cụ và ứng dụng. GeoPython 2021 trực tuyến sẽ là sự tiếp nối của chuỗi hội nghị hàng năm. Hội nghị bắt đầu vào năm 2016 và đến nay là lần tái bản thứ 6. Các chủ đề chính của chuỗi hội nghị là sự kết hợp của ngôn ngữ lập trình Python và Geo.

Chủ đề chính:
GIS / Lập bản đồ
Địa lý / Địa vật lý / Trắc địa / Địa tin học
Khoa học Trái đất / Khoa học Môi trường
Trực quan hóa bản đồ
Những thành phố thông minh
Dữ liệu không gian / Dữ liệu địa lý
Trang web không gian địa lý
Dữ liệu lớn
Xử lí dữ liệu
(Không gian) Cơ sở dữ liệu
Tầm nhìn máy tính
Viễn thám
Xử lý hình ảnh
Học máy / Học sâu
Bản đồ di động
Lập bản đồ và mô hình hóa trong nhà

Thời gian: 22-23 tháng 4 năm 2021

Đăng ký quan tâm

--------

GeoPython 2021

The conference is focused on Python and Geo, its toolkits and applications. GeoPython 2021 online will be the continuation of the yearly conference series. The conference started in 2016 and is now the 6th edition. Key subjects for the conference series are the combination of the Python programming language and Geo.

Main Topics:

 • GIS/Mapping
 • Geography / Geophysics / Geodesy / Geomatics
 • Earth Sciences / Environmental Sciences
 • Geovisualization
 • Smart Cities
 • Spatial Data / Geodata
 • Geospatial Webservices
 • Big Data
 • Data Processing
 • (Spatial) Databases
 • Computer Vision
 • Remote Sensing
 • Image Processing
 • Machine Learning / Deep Learning
 • Mobile Mapping
 • Indoor Mapping and Modelling

 Talks: April 22-23, 2021

 Register interest

Geolink tổng hợp từ Gislounge

popup

Số lượng:

Tổng tiền: