Báo cáo

Hội Địa lý Việt Nam tổ chức “Hội nghị địa lý toàn quốc lần thứ XI"

06/03/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

Với chủ đề “Khoa học địa lý Việt Nam phục vụ phát triển bền vững trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0”, Hội Địa lý Việt Nam đã tổ chức “Hội nghị địa lý toàn quốc lần thứ XI” tại Thành phố Huế.

Hội nghị là diễn đàn khoa học quan trọng của các nhà địa lý trong nước và quốc tế, nhằm chia sẻ các kết quả nghiên cứu, kiến thức về địa lý, nhất là giữa các nhà khoa học giàu kinh nghiệm và thế hệ trẻ.

Có 28 báo cáo khoa học được nhiều nhà khoa học quan tâm trao đổi tại Hội nghị, nổi bật như: Vị thế Vịnh Bắc Bộ đối với hợp tác phát triển giữa Trung Quốc với Việt Nam và các nước Đông Nam Á; địa lý, thông tin địa không gian trong bối cảnh cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0; hệ thống cảnh báo sớm đa tai biến vùng núi Tây Bắc trên cơ sở tích hợp địa thông tin và công nghệ đa phương tiện...

TS Bùi Quang Thành đã chia sẻ về thực trạng của nghiên cứu địa lý tại Việt Nam hiện nay cũng như nêu ra các cơ hội và thách thức của Địa lý, Địa không gian trong nền công nghiệp 4.0.

Các nhà khoa học địa lý khi kết thúc Hội nghị đều thống nhất cho rằng: Vai trò quan trọng của khoa học địa lý đối với sự phát triển kinh tế xã hội ngày càng rõ nét; dữ liệu, thông tin địa lý là nguồn thông tin chính, đóng vai trò quan trọng trong Cơ sở dữ liệu lớn (Bigdata) phục vụ CMCN4.0; định hướng đổi mới trong công tác nghiên cứu đại học và phổ thông về địa lý trên nền tảng CMCN 4.0; khoa học địa lý biển đóng vai trò quan trọng cung cấp cơ sở khoa học cho việc xác lập chủ quyền, an ninh quốc gia trên biển và trên đất liền. Để có nhiều sản phẩm công nghệ 4.0, nhà khoa học địa lý cần "đặt hàng", định hướng cho sự phát triển công nghệ.

Geolink tổng hợp từ Esrivn

popup

Số lượng:

Tổng tiền: