Cơ hội

Học bổng tiến sĩ ĐH Bonn - Đức tìm kiếm nghiên cứu sinh tại miền Trung Việt Nam - Hạn nộp hồ sơ 4 tháng 4.2021

20/03/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

FloodAdaptVN là một dự án kéo dài 4 năm do Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang Đức (BMBF) tài trợ như một phần của sáng kiến ​​tài trợ “Phát triển bền vững các vùng đô thị”.

Dự án nhằm phân tích và giảm thiểu rủi ro lũ lụt hiện tại và tương lai ở các vùng đô thị dễ bị ngập lụt ở miền Trung Việt Nam bằng cách sử dụng thành phố Huế và các vùng địa phương nội tỉnh như một nghiên cứu điển hình.

Viện An ninh Môi trường và Con người của Đại học Liên hợp quốc (UNU-EHS) ở Bonn - CHLB Đức đã chia sẻ thông tin 2 vị trí nghiên cứu sinh học bổng tiến sĩ liên quan đến dự án FloodAdaptVN ở Việt Nam:
1. Rủi ro lũ lụt và lộ trình thích ứng (ở các vùng đô thị miền Trung Việt Nam)

Research Associate — Flood Risks and Adaptation Pathways - Institute for Environment and Human Security (unu.edu)

2. Thích ứng dựa vào hệ sinh thái (ở các vùng đô thị miền Trung Việt Nam)

Research Associate — Ecosystem-based Adaptation - Institute for Environment and Human Security (unu.edu)

Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2021.

Yêu cầu GIS: Bộ kỹ năng phương pháp luận mạnh mẽ cho nghiên cứu thực nghiệm định lượng và định tính, bao gồm bằng cấp về Hệ thống thông tin địa lý (GIS)

------

FloodAdaptVN is a four year project funded by the German Federal Ministry for Education and Research (BMBF) as part of the funding initiative “Sustainable development of urban regions”.

the FloodAdaptVN project is to analyse and ultimately reduce present-day and future flood risk in highly flood prone urban regions of Central Vietnam using the city of Hué and its hinterland as a case study.

United Nations University Institute for Environment and Human Security (UNU-EHS) in Bonn has shared information about PhD possibilities with them, linked to the FloodAdaptVN project in Vietnam: 

1. Flood Risks and Adaptation Pathways (in urban regions of Central Vietnam)

Research Associate — Flood Risks and Adaptation Pathways - Institute for Environment and Human Security (unu.edu)

2. Ecosystem-based Adaptation (in urban regions of Central Vietnam)

Research Associate — Ecosystem-based Adaptation - Institute for Environment and Human Security (unu.edu)

Application deadline: 04 April 2021.

GIS Requirment: strong methodological skillset for quantitative and qualitative empirical research, including proven knowledge of Geographic Information Systems (GIS)

popup

Số lượng:

Tổng tiền: