Please Contact us to get expert help for your software

Technical support is a defining feature of GIS Solutions. Geolink's committed team provide Technical assistance during product lifecycle. We proactively work together with our users and network of experts to bring to life the capabilities of our GIS technology. 

Our support services are backed by a dedicated team of support professionals who are ready to address any question or issue related to the field. 

 We know the importance of being available to you. That’s why we put as much effort into technical support as we do to software implementation.

-----

Hãy Liên hệ với chúng tôi khi cần trợ giúp kỹ thuật. 

Đội ngũ kỹ thuật của Geolink luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ trong suốt vòng đời của sản phẩm. Chúng tôi chủ động làm việc cùng với người dùng và mạng lưới các chuyên gia của mình để phát huy hết khả năng của công nghệ GIS của chúng tôi.

Các dịch vụ hỗ trợ do một nhóm chuyên gia có tay nghề cao, hỗ trợ tận tâm. Chúng tôi sẵn sàng giải quyết bất kỳ câu hỏi hoặc vấn đề nào liên quan đến lĩnh vực GIS.

Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của tinh thần phụng sự. Vì thế chúng tôi đầu tư nhiều vào việc hỗ trợ kỹ thuật cũng như triển khai phần mềm.

------
 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: