Tin tức

HÌNH ẢNH VỆ TINH MỚI CHO PHÉP NGƯỜI DÙNG TRÊN TOÀN THẾ GIỚI GIÁM SÁT NẠN PHÁ RỪNG NHIỆT ĐỚI

21/09/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Thông tin tốt hơn giúp bảo vệ rừng nhiệt đới
Các hình ảnh vệ tinh có sẵn chi tiết đến mức người ta có thể thấy liệu một cây đã bị chặt hay chưa. Tuy nhiên, những hình ảnh như vậy rất tốn kém và chỉ một số bên liên quan tư nhân có quyền truy cập vào chúng. Thông qua Sáng kiến Quốc tế về ​​Khí hậu và Rừng của Na Uy (NICFI), Chính phủ Na Uy hiện đang làm cho hình ảnh có thể truy cập và miễn phí cho tất cả mọi người.

Các hình ảnh vệ tinh có độ phân giải cao cung cấp một cái nhìn tổng thể về tất cả các khu rừng nhiệt đới trên khắp thế giới và những hình ảnh này sẽ được cập nhật hàng tháng. Người dùng có thể truy cập kho lưu trữ hình ảnh bao gồm dữ liệu có từ năm 2015. Điều này cho phép người dùng xem sự phát triển đã diễn ra trong các khu rừng trong vài năm.

«Các cộng đồng nhỏ giờ đây có thể được nhìn thấy và nghe thấy trong cuộc đấu tranh của họ với các công ty ăn cắp lãnh thổ hợp pháp của họ. Rotevatn cho biết, các siêu thị trên thế giới có thể giám sát các tuyên bố của các nhà cung cấp của họ về việc sản xuất bền vững đậu nành, dầu cọ và các nguyên liệu thô khác ».

 Các hình ảnh sẽ được miễn phí. Bất kỳ ai trên khắp thế giới đều có thể phát hiện tình trạng phá rừng xảy ra ở những khu vực rất nhỏ, cho dù đó là chính quyền, các công ty mua nguyên liệu thô có liên quan đến việc phá rừng, các nhà đầu tư, nhà báo, nhà khoa học, các tổ chức bản địa hoặc các tổ chức phi chính phủ.

Công cụ mạnh mẽ cho người bản địa.
Không kém phần quan trọng, thông tin từ ảnh vệ tinh rất quan trọng đối với các tổ chức bản địa. Lãnh đạo bản địa Ianukulá Kaiabi Suiá, từ Associação Terra Indígena do Xingu (ATIX), đặt nhiều kỳ vọng vào các hình ảnh vệ tinh mới. Ông đại diện cho lãnh thổ bản địa São Félix do Xingu ở Brazil, một trong những khu vực dễ bị tổn thương nhất ở Amazon.

«Hình ảnh vệ tinh là một công cụ mạnh mẽ vì nó được cộng đồng bản địa hiểu rõ hơn so với nguồn dữ liệu từ các con số. Những hình ảnh này sẽ giúp cộng đồng hiểu rõ hơn về vị trí và chiều hướng của vấn đề, để các hành động của họ có thể được lên kế hoạch tốt hơn ”, Ianukulá Kaiabi Suiá nói

Bộ trưởng Bộ Môi trường và Phát triển Bền vững Colombia, Ricardo José Lozano Picón, chỉ ra rằng Colombia trong những năm qua đã phát triển một hệ thống giám sát tiên tiến, nhưng điểm nghẽn là hình ảnh vệ tinh có độ phân giải cao rất đắt.

«Với khoản đầu tư mới của Na Uy vào hình ảnh vệ tinh có độ phân giải cao, miễn phí, Colombia sẽ tiếp tục có quyền truy cập vào các quan sát vệ tinh thường xuyên và chi tiết. Điều này sẽ cải thiện việc giám sát và quản lý các khu rừng có giá trị của chúng tôi », Lozano nói.

Công nghệ đang cứu rừng nhiệt đới.

Sáng kiến ​​Quốc tế  về Khí hậu và Rừng của Na Uy (NICFI) đã hỗ trợ giám sát rừng nhiệt đới dựa trên vệ tinh trong nhiều năm, bao gồm thông qua sự hợp tác với Google và Viện Tài nguyên Thế giới có tên Global Forest Watch. Dự án này sử dụng dữ liệu vệ tinh để phát hiện những thay đổi của rừng.

Na Uy cũng hỗ trợ SEPAL, một công cụ phân tích do Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc phát triển ”, giúp các quốc gia có rừng có cái nhìn tổng quan về nạn phá rừng và sử dụng đất.

«Chúng tôi đã đạt được những tiến bộ quan trọng trong việc cung cấp thông tin mở và dễ tiếp cận về địa điểm và lý do tại sao nạn phá rừng đang xảy ra. Công nghệ này được sử dụng bởi các nhà báo, tổ chức và cá nhân trên khắp thế giới, và giúp cứu các khu rừng và thiên nhiên quan trọng. Bây giờ chúng tôi đang tiến thêm một bước nữa. Rotevatn nói, cuộc chiến chống phá rừng và tội phạm rừng quan trọng hơn bao giờ hết ».

Na Uy trả tiền cho một số quốc gia có rừng nhiệt đới, bao gồm Indonesia và Colombia, để giảm lượng khí thải do phá rừng. Hình ảnh tốt hơn làm giảm sự không chắc chắn liên quan đến các ước tính.

Link đăng ký sử dụng: 

https://www.planet.com/nicfi/?fbclid=IwAR0YFHM968vhO2PLgodKq_6iMtx8ZUS_sPWOzhcBi7vFX9sunsUMqaEM_mY

------

NEW SATELLITE IMAGES TO ALLOW ANYONE, ANYWHERE, TO MONITOR TROPICAL DEFORESTATION 

Better information saves rainforests
Satellite images are available that are so detailed that one can see if a single tree has been cut down. However, such images are very expensive, and only a few private stakeholders have access to them. Through Norway’s International Climate and Forest Initiative (NICFI), the Government of Norway is now making the images accessible and free for everyone.

The high-resolution satellite images provide an overview of all the tropical forests around the world, and these images will be updated every month. Users can access image archives that include data dating back to 2015. This allows users to see the development that has taken place in the forests over several years.

«Small communities can now be seen and heard in their struggle with companies that steal their rightful territories. The world’s supermarkets can monitor claims made by their suppliers regarding the sustainable production of soy, palm oil and other raw materials», says Rotevatn.

 The images will be free of charge. Anyone around the world can detect deforestation occurring in very small areas, whether it be authorities, companies buying raw materials associated with deforestation, investors, journalists, scientists, indigenous organizations or NGOs.

Powerful tool for indigenous people.
Not least, information from satellite images is important for indigenous organizations. The indigenous leader Ianukulá Kaiabi Suiá, from the Associação Terra Indígena do Xingu (ATIX), has high expectations for the new satellite images. He represents the indigenous territory of São Félix do Xingu in Brazil, one of the most vulnerable areas in the Amazon.

«Satellite image is a powerful tool since it is better understood by indigenous communities compared to data sources from numbers. These images will give the communities a better understanding of the problems’ location and dimension, so that their actions can be better planned”, says Ianukulá Kaiabi Suiá

Colombia’s Minister of the Environment and Sustainable Development, Ricardo José Lozano Picón, points out that Colombia over the last years has developed an advanced monitoring system, but that a bottleneck has been that high-resolution satellite images are very expensive.

«With Norway’s new investment in free available, high resolution satellite imagery, Colombia will continue to get access to frequent and detailed satellite observations. This will improve the monitoring and management of our valuable forests», says Lozano.

Technology is saving rainforests.

Norway’s International Climate and Forest Initiative (NICFI) has supported satellite-based rainforest monitoring for many years, including through a collaboration with Google and the World Resources Institute called Global Forest Watch. This project uses satellite data to detect forest changes.

Norway also supports SEPAL, an analysis tool  developed by the Food and Agriculture Organization of the United Nations”, that helps forested countries gain an overview of deforestation and land use. 

«We have already made important progress in providing open and accessible information about where and why deforestation is occurring. This technology is used by journalists, organizations and individuals around the world, and helps save important forests and nature. Now we are taking it one step further. The fight to combat deforestation and forest crime is more important than ever before», says Rotevatn.

Norway pays several tropical forest countries, including Indonesia and Colombia, to reduce emissions caused by deforestation. Better images reduce the uncertainties associated with the estimates.

Register to use: 

https://www.planet.com/nicfi/?fbclid=IwAR0YFHM968vhO2PLgodKq_6iMtx8ZUS_sPWOzhcBi7vFX9sunsUMqaEM_mY

Geolink tổng hợp từ NICFI

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: