Kiến thức

Hiệu quả khai thác ứng dụng GIS trong giám sát quản lý và cảnh báo dịch tễ

03/02/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

Ứng dụng công nghệ GIS trong giám sát, quản lý và cảnh báo dịch tễ được xây dựng nhằm phục vụ nhu cầu kiểm soát và quản lý dịch tễ của nhiều đối tượng người dùng, đó là: Các nhà quản lý tại các cơ quan Quản lý nhà nước (cụ thể là tại các Chi cục Thú y) để phục vụ cho công tác quản lý dịch tễ trên địa bàn, và các công ty kinh doanh chuyên về thức ăn gia súc và thức ăn chăn nuôi.

Chức năng đa dạng đáp ứng phù hợp với người dùng

  • Người dùng của hệ thống là lãnh đạo, cán bộ, nhân viên trong ngành thú y, từ trung ương tới địa phương và những người quan tâm đến công tác phòng và chống dịch, phát triển chăn nuôi.
  • Đối với cán bộ thú y các xã, các trạm thú y huyện, hệ thống GIS là công cụ để cập nhật vào cơ sở dữ liệu dùng chung số liệu điều tra về chăn nuôi, kết quả tiêm phòng, tình hình dịch cúm và dịch lở mồm, long móng, quan hệ mua bán giống, sản phẩm vật nuôi, mua bán thức ăn vật nuôi và các thông tin liên quan đến lây nhiễm dịch ở tại địa phương mình phụ trách. Hệ thống cũng là công cụ để họ có thể theo dõi diễn biến tình hình chăn nuôi gia cầm, tình hình dịch cúm gia cầm ở địa phương mình và các địa phương bạn, nhất là những địa phương có quan hệ trao đổi giống và sản phẩm gia cầm với cư dân ở địa phương mình, thực hiện bài toán dự báo xu hướng lây của dịch khi có dịch bùng phát.
  • Đối với lãnh đạo các Chi Cục Thú y, các Sở NN&PTNT, lãnh đạo ngành Chăn nuôi và Thú y, hệ thống thông tin là công cụ lưu trữ và tổng hợp thông tin, thiết lập báo cáo, thiết lập bản đồ hiện trạng về chăn nuôi, hiện trạng về dịch cúm gia cầm và dịch lở mồm, long móng gia súc, tiến độ tiêm phòng dịch của các xã, huyện, tỉnh và toàn quốc. Hệ thống cung cấp cho họ thông tin về lịch sử phát triển chăn nuôi, lịch sử tiêm phòng dịch, lịch sử phát sinh dịch cúm gia cầm, dịch lở mồm, long móng gia súc của từng địa phương xã hay cả nước. Khi có dịch xuất hiện tại đâu đấy, phải khoanh vùng và triển khai các hoạt động để phòng và chống dịch.

Hiệu quả trong quản lý dịch tễ
Đây là công cụ phục vụ cho công tác quản lý trong ngành thú y – chăn nuôi, do vậy, hiệu quả kinh tế của việc ứng dụng này là rất lớn giảm thiểu tác hại của dịch bệnh đối với gia súc, gia cầm nhờ phương pháp quản lý thông tin trực quan.

Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý sẽ giúp cho các nhà quản lý nắm bắt được tình hình dịch bệnh nhanh chóng, chính xác trên địa bàn mình phụ trách. Thông tin được cập nhật đầy đủ và chính xác về hiện trạng chăn nuôi, xác định được những vị trí, những địa phương có mật độ gia cầm cao quá giới hạn cho phép, ảnh hưởng đến môi trường, tiềm ẩn khả năng lớn bùng phát dịch. Từ đó cơ quan quản lý có biện pháp khuyến cáo, định hướng, vận động bà con nông dân thực hiện các giải pháp nhằm làm giảm nguy cơ bùng phát dịch bệnh, nguy cơ ô nhiễm môi trường. Thông tin đầy đủ và chính xác về hiện trạng chăn nuôi giúp cho việc chuẩn bị vật tư, thiết bị, nhân lực phù hợp để phòng chống dịch.

Nguồn Geolink tổng hợp từ Vietgis

popup

Số lượng:

Tổng tiền: