(Tiếng Việt dưới đây)

GeoLink provides technical solutions for constructing 3D &4D digital maps (GIS Technology) in Aviation, specifically: 

 1. Live Air Traffic – Turning your computer into air traffic control center.
 2. Obstruction Evaluation – Securing safe take-offs and landings with vertical obstruction database
 3. Flight Path – Simulating flight paths integrated with elevation data, imagery and other spatial data.
 4. Air Traffic Control – Fine-tuning air traffic control with a common operational picture for security vulnerability and land use permitting.
 5. Drone No-fly Zones – Delineating drone no-fly zones where it’s illegal to fly such as near airports and military bases.
 6. Aeronautical Charts – Scouting out best routes, safe altitudes, and navigation aids in the sky with aeronautical charts.
 7. Runway Approach Zone Encroachment – Pinpointing obstructions in the approach zone of a runway using detailed elevation data to ensure no collisions.
 8. Airport Sound Exposure – Assessing the relationship between aircraft-generated noise levels and land uses, noise receptors, and demographics in the airport environs.
 9. Fly Through – Cruising the high altitudes with interactive 3D viewing and fly-throughs
 10. Flight Simulator – Becoming a pilot in the cockpit with three-dimensional perspective views of an area by combined with elevation and imagery. (Online Flight Simulator).

-----

GeoLink cung cấp giải pháp kĩ thuật để xây dựng bản đồ số 3D &4D (công nghệ GIS). Cụ thể là:

 1. Bản đồ kiểm soát không lưu trực tuyến - Bản đồ sử dụng trên máy tính giống như một trung tâm kiểm soát không lưu.
 2. Đánh giá chướng ngại vật - Đảm bảo máy bay cất cánh và hạ cánh an toàn với cơ sở dữ liệu chướng ngại vật theo chiều dọc.
 3. Đường bay - Bản đồ mô phỏng đường bay được tích hợp với dữ liệu độ cao, hình ảnh và dữ liệu không gian khác.
 4. Kiểm soát không lưu - Bản đồ cho phép tinh chỉnh kiểm soát không lưu bằng cách lập một bức tranh hoạt động chung về lỗ hổng an ninh và cấp phép sử dụng đất.
 5. Vùng cấm bay của máy bay không người lái - Xác định các địa điểm bay bất hợp pháp không dành cho Drone, ví dụ như vùng gần các sân bay và căn cứ quân sự.
 6. Biểu đồ hàng không - Tìm kiếm các tuyến đường tốt nhất, độ cao an toàn và các thiết bị hỗ trợ điều hướng trên bầu trời với các biểu đồ hàng không.
 7. Lấn chiếm đường băng - Xác định chính xác các vật cản trong khu vực tiếp cận của đường băng bằng cách sử dụng dữ liệu độ cao chi tiết để đảm bảo không có va chạm.
 8. Ô nhiễm tiếng ồn ở sân bay - Đánh giá mối quan hệ giữa mức độ tiếng ồn do máy bay tạo ra và việc sử dụng đất, khả năng tiếp nhận tiếng ồn và nhân khẩu học trong khu vực xung quanh sân bay.
 9. Đoạn phim (hình ảnh) tổng thể 3D của một vật thể - Video ghi hình ở các độ cao khác nhau với tương tác 3D trong từng đoạn.
 10. Mô phỏng chuyến bay- Phần mềm cho phép người dùng trở thành phi công trong buồng lái với chế độ xem phối cảnh ba chiều tại một khu vực nhờ kết hợp độ cao và hình ảnh. (Trình mô phỏng kịch bản bay trực tuyến) 
popup

Số lượng:

Tổng tiền: