(Tiếng Việt dưới đây)

  GeoLink provides technical solutions for constructing digital 3D& 4D maps (GIS Technology) in Nautical, specifically: 

  1. Anchor Search – Searching for a lost anchor in a restricted area with electrical cables and gas pipelines using sonar and bathymetry. 
  2. Shipping Routes – Stitching together shipping routes using the Satellite-based Automatic Identification Systems.
  3. International Waters – Aligning the boundaries of international waters in a georeferenced system.
  4. Submarine Routes – Routing twenty thousand leagues under the sea for submarine routes using 3D modelling.
  5. Live Marine Traffic – Turning your computer into a marine traffic monitoring station giving perspective of nearby ships on the ocean. 
  6. Trajectories and Magnitude – Using vectors (U and V) to depict nautical wind speed and direction.
  7. Global Trading Ports – Climbing buoys as if you’re at giant marine trading ports – the arteries of our global economy.
  8. Nautical Charts – Plotting out seamless, collarless, and dynamic mosaic of some 2,100 NOAA raster nautical charts at varying scales.
  9. Underwater Grasses – Diving into the ocean with satellite imagery and delineating their extents.
  10. Coastal Hazards – Minimizing loss by identifying potential hazards such as algal blooms, eutrophication and tsunamis 
  11. Ocean Use Planning – Outlining sustainable oceans through careful planning of ocean activity such as energy production, fishing and shipping.
  12. Marine Pollution – Pinpointing the source of marine pollutants such as industrial, agricultural and residential waste.
  13. Algae Blooms – Monitoring algal blooms through multiple images over time.
  14. Wave Reduction – Curtailing wave energy by mapping and building up coral reefs and other coastal habitats as a nature-based solution.
  15.  Ocean affection with dry land - Understanding the relationship and patterns of how oceans affect dry land and more. 
  16. Geoprocessing with marine data to better understand research, conservation and spatial planning problems.
  17. Bathymetry – Exploring ocean bathymetry in an exaggerated 3D global perspective.
  18. Rising Sea Levels – Identifying areas of risk as sea levels gradually rise from climate change. 
  19. Aquaculture – Farming fish in a sustainable manner by understanding where inland fisheries are located.
  20. Coastal Management – Adapting to climate change through better flood and erosion defense.
  21. Coral Reef Conservation – Understanding the present state of coral reefs through mapping to better understand future deterioration.
  22. Energy Budgets – Simulating Earth’s energy budgets for anthropogenic and natural changes with anomalies of surface temperature and sea-level pressure.
  23. Coastal and Marine Ecological Classification Standard – Combining water columns, geoform, substrate and biotic components that are collectively used to define marine ecosystems. (CMECS)
  24. Wave Heights – Replicating ocean waves by factoring size, choppiness and wind.
  25. Sea the Animals – Tracking turtles, seals, porpoises and turtles in time-animated webmaps. 
  26. Ocean Salinity – Measuring sea surface salinity from space with Aquarius. (Ocean Salinity)
  27. National Marine Sanctuaries – Designating 12 areas of the marine environment as special significance to better understand marine ecosystems and their spatial, temporal, and functional relationships among creatures, environments, and human perturbations.
  28. Ocean Tourism – Designing tourist maps of the ocean.
  29. Coastline Models – Modelling complex natural shapes along coastline’s fractal-like (jagged recurring pattern) properties.

  -----

  GeoLink cung cấp giải pháp kĩ thuật để xây dựng bản đồ số 3D &4D (công nghệ GIS), phục vụ trong lĩnh vực Hàng hải. Cụ thể là:

  1. Tìm kiếm mỏ neo - Tìm kiếm mỏ neo bị mất trong khu vực hạn chế có cáp điện và đường ống dẫn khí đốt bằng sóng siêu âm và đo độ sâu. 
  2. Các tuyến đường vận chuyển - Kết nối các tuyến đường vận chuyển với nhau bằng cách sử dụng hệ thống nhận dạng tự động dựa trên vệ tinh.
  3. Vùng biển quốc tế - Căn chỉnh ranh giới của các vùng biển quốc tế trong một hệ thống tham chiếu địa lý.
  4. Các tuyến đường tàu ngầm - Định tuyến hai mươi nghìn dặm dưới biển cho các tuyến đường tàu ngầm sử dụng mô hình 3D.
  5. Theo dõi giao thông biển trực tiếp- Sử dụng máy tính người dùng giống như một trạm giám sát giao thông hàng hải cung cấp phối cảnh về các con tàu đang di chuyển trên đại dương. (Giao thông biển trực tiếp)
  6. Quỹ đạo và độ lớn - Sử dụng vectơ (U và V) để mô tả tốc độ và hướng gió hải lý.
  7. Cảng thương mại toàn cầu - Đến một vị trí như thể bạn đang ở các cảng thương mại hàng hải khổng lồ - động mạch của nền kinh tế toàn cầu của chúng ta.
  8. Biểu đồ hàng hải - Đánh dấu trên hải đồ các mảnh ghép liền mạch, vòng đệm và động của một số biểu đồ hàng hải raster 2.100 NOAA ở các tỷ lệ khác nhau. 
  9. Cỏ dưới nước - Lặn xuống đại dương với hình ảnh vệ tinh và xác định phạm vi của cỏ dưới nước.
  10. Các rủi ro ven biển - Giảm thiểu thiệt hại bằng cách xác định các rủi ro tiềm ẩn như tảo nở hoa, phì dưỡng (phản ứng của hệ sinh thái dư thừa dinh dưỡng) và sóng thần.
  11. Lập kế hoạch khai thác tài nguyên biển - Phác thảo các đại dương bền vững thông qua việc lập kế hoạch cẩn thận cho các hoạt động khai thác đại dương như sản xuất năng lượng, đánh bắt cá và vận chuyển. 
  12. Ô nhiễm biển - Xác định chính xác nguồn gây ô nhiễm biển như chất thải công nghiệp, nông nghiệp và dân cư.
  13. Tảo nở - Theo dõi tảo nở hoa qua nhiều hình ảnh theo thời gian.
  14. Giảm sóng - Giảm năng lượng sóng bằng cách lập bản đồ và xây dựng các rặng san hô và các môi trường sống ven biển khác như một giải pháp dựa trên tự nhiên.
  15. Lập mô hình ảnh hưởng của biển - Tìm hiểu nhiều hơn về mối quan hệ và các mô hình sự ảnh hưởng của biển đến vùng đất khô hạn.
  16. Xử lý địa lý với dữ liệu biển để hiểu rõ hơn các vấn đề nghiên cứu, bảo tồn và quy hoạch không gian.
  17. Lập bản đồ địa hình đáy biển - Khám phá độ sâu của đại dương trong góc nhìn toàn cầu 3D phóng đại. (Phép đo độ sau đại dương).
  18. Mực nước biển dâng - Xác định các khu vực có nguy cơ do mực nước biển dâng dần do biến đổi khí hậu. (Địa lý Quốc gia)
  19. Nuôi trồng thủy sản - Nuôi cá theo phương thức bền vững bằng cách hiểu rõ nguồn thủy sản nội địa nằm ở đâu. 
  20. Quản lý vùng ven biển - Thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua phòng chống lũ lụt và xói mòn tốt hơn.
  21. Bảo tồn Rạn san hô - Tìm hiểu tình trạng hiện tại của các rạn san hô thông qua lập bản đồ để hiểu rõ hơn về sự suy giảm trong tương lai.
  22. Ngân sách năng lượng - Mô phỏng ngân sách năng lượng của Trái đất cho những thay đổi do con người và tự nhiên gây ra với sự bất thường của nhiệt độ bề mặt và áp suất mực nước biển.
  23. Tiêu chuẩn phân loại sinh thái biển và ven biển - Kết hợp các cột nước, địa mạo, chất nền và các thành phần sinh vật được sử dụng chung để xác định các hệ sinh thái biển. 
  24. Chiều cao sóng - Tái hiện lại sóng biển bằng cách tính kích thước, độ lớn và gió.
  25. Theo dõi sinh vật biển - Theo dõi rùa, hải cẩu, cá heo và rùa trong bản đồ web hoạt hình theo thời gian. 
  26. Độ mặn của Đại dương - Đo độ mặn bề mặt nước biển từ không gian.
  27. Các khu bảo tồn biển quốc gia - Chỉ ra các khu vực của môi trường biển có ý nghĩa đặc biệt để hiểu rõ hơn về các hệ sinh thái biển và các mối quan hệ về không gian, thời gian và chức năng của chúng giữa các sinh vật, môi trường và sự xáo trộn của con người. 
  28. Du lịch Đại dương - Thiết lập bản đồ du lịch của đại dương.
  29. Lập mô hình đường bờ biển - Mô hình hóa các hình dạng tự nhiên phức tạp dọc theo các đặc tính giống kiểu đứt gãy (hình răng cưa) của đường bờ biển.

   

  popup

  Số lượng:

  Tổng tiền: