Tài liệu kỹ thuật

Hà Nội nghiên cứu Kiểm kê khí thải phát sinh do đốt rơm rạ ứng dụng công nghệ ảnh viễn thám

22/03/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Tên đề tài: Kiểm kê khí thải phát sinh do đốt rơm rạ ngoài đồng ruộng trên địa bàn thủ đô Hà Nội bằng ứng dụng vệ tinh SAR Sentinel-1

Tác giả: Hoàng Anh Lê, Nguyễn Việt Thanh, Đỗ Minh Phương, Hồ Quốc Bằng, Nguyễn Quang Hưng, Đinh Mạnh Cường

Năm xuất bản: 2020

Link tài liệu: https://js.vnu.edu.vn/EES/article/view/4635/4046

Tóm tắt:

Nghiên cứu này trình bày phương pháp trích xuất dữ liệu về diện tích và năng suất lúa thông qua việc sử dụng ảnh vệ tinh SAR Sentinel-1 để ước tính lượng khí thải phát sinh từ hoạt động đốt rơm rạ trên đồng ruộng. Kết quả cho thấy rằng việc kết hợp dữ liệu viễn thám (từ ảnh vệ tinh SAR Sentinel-1) có thể cải thiện được sự phân bố không gian về diện tích và sản lượng lúa theo mùa vụ với độ tin cậy cao.

Dựa trên những kết quả này, dữ liệu vệ tinh cho thấy tiềm năng lớn để ước tính lượng khí thải phát sinh từ hoạt động đốt rơm rạ ngoài đồng ruộng, có lợi thế về tính sẵn có, kịp thời và khả năng cạnh tranh vì chi phí thấp. Theo kết quả tính toán được vào năm 2019, với lượng rơm rạ thải bỏ và bị đem đốt trên đồng ruộng ở địa bàn thủ đô Hà Nội vào khoảng 460 nghìn tấn, tạo ra tổng lượng chất gây ô nhiễm lớn với 542 nghìn tấn CO2 (chiếm 90%), 42 nghìn tấn CO (chiếm khoảng 7%), những khí thải khác chỉ chiếm 3% còn lại. 

--------

Title: Application of SAR Sentinel-1 Satellite for Air Emission Inventory from Rice Straw Open Burning in Hanoi

Authors: Hoang Anh Le, Nguyen Viet Thanh, Do Minh Phuong, Ho Quoc Bang, Nguyen Quang Hung, Dinh Manh Cuong

Date: 2020

Link Download: https://js.vnu.edu.vn/EES/article/view/4635/4046

Abstract

Air emission inventory is an advance tool in application research of environmental field. Emission inventory can be conducted in different approaches, in which statistical data collection is considered to be a conventional way with relatively low reliability and delaying time. This study uses a methodology of extracting activity data of cultivation area and rice production employing SAR Sentinel-1 images in order to overcome the limitation of conventional method. Consequently, the data is utilized to estimate the total air pollutants emitted from rice straw open burning.

Results show that integration of remote sensing data (SAR Sentinel-1 satellite) improves the seasonal spatial rice cultivated area and production distribution with high reliability. The study implies a considerable potential of satellite data for estimation of air emission from agriculture waste combusion due to its availability, real-time, and low cost features. Application for Hanoi in 2019 performs an amount of 460 thousand tons of rice straw was burned, created 542 thousand tons of CO2 (90%), 42 thousand tons of CO (7%), and other air pollutants of the rest 3%.

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: