Cơ hội

[Hà Lan] Học bổng NCS Tiến sĩ "Điều khiển dữ liệu UAV tự động tạo mô hình thành phố 3D" - Hạn đăng ký trước 15.4.2021

22/03/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Đại học Twente (UT) Hà Lan - Khoa Khoa học Thông tin Địa lý và Quan sát Trái đất (ITC) đang tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ "Điều khiển dữ liệu UAV tự động tạo mô hình thành phố 3D" với học bổng hấp dẫn lên tới 3.061 Euro mỗi tháng kéo dài trong 4 năm.

ITC sử dụng viễn thám và GIS để thu thập dữ liệu không gian. Là một phần của trường đại học công nghệ "ưu tiên con người", mục đích của Khoa là đóng góp vào việc trao đổi kiến ​​thức quốc tế, tập trung vào xây dựng năng lực và phát triển thể chế ở các nước đang phát triển và các nền kinh tế mới nổi.

Mô tả công việc

Các ứng viên sẽ làm việc với tư cách là một thành viên của nhóm đo quang UAV tại bộ phận EOS. Nhiệm vụ của bạn là phát triển các kỹ thuật dựa trên hình ảnh của UAV cho phép tạo ra các mô hình 3D chi tiết ngay cả trong những cảnh đô thị đầy thử thách. Nhiệm vụ cụ thể của công việc này là (với các yêu cầu cụ thể):

 • Thiết kế và triển khai thuật toán lập kế hoạch bay tối ưu tự động.
 • Tích hợp và thử nghiệm quy hoạch đã phát triển với nền tảng UAV trong cảnh đô thị.
 • Phát triển các kỹ thuật tự động và đáng tin cậy để biến các đám mây điểm thành mô hình thành phố 3D chi tiết cao (LOD2 hoặc có thể là LOD3).
 • Xuất bản các kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học, trình bày kết quả tại các hội nghị quốc tế, giao lưu với các học giả và nhà thực hành trong nước và quốc tế.

Hồ sơ yêu cầu

 • Các ứng viên có bằng MSc, lấy được cách đây không quá 5 năm, liên quan đến phép đo quang, Geomatics, thị giác máy, robot hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
 • Bạn có thể thể hiện kỹ năng của mình bằng các ngôn ngữ lập trình như (c ++, c #, python).
 • Bạn thành thạo tiếng Anh ở mức độ chuyên nghiệp, cả bằng lời nói và bằng văn bản. Đây là ngôn ngữ hàng ngày trong công việc và ngôn ngữ khoa học.
 • Một số đóng góp nhất định cho giáo dục có thể được yêu cầu.
 • Bạn có duyên với môi trường giáo dục đa văn hóa, đạo đức làm việc xuất sắc và tận tâm với công việc.

Thông tin ứng tuyển
Thông tin bổ sung về vị trí này có thể được lấy từ Tiến sĩ Bashar Alsadik (email: b.s.a.alsadik@utwente.nl) và / hoặc Giáo sư Tiến sĩ George Vosselman (email: george.vosselman@utwente.nl). Hoặc truy cập website của Khoa ITC: https://www.itc.nl/

Hạn đăng ký: Vui lòng gửi đơn đăng ký trước ngày 15 tháng 4 năm 2021 (chọn “đăng ký tại đây” bên dưới).

ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY

---------

The Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation (ITC) - Dutch University of Twente (UT) announced the recruitment of Ph.D Candidate “Autonomous UAV Data Acquisition for 3D City Modelling" with an attractive salary of € 3,061.00 in the fourth year gross per month.

ITC uses remote sensing and GIS for collecting spatial data. As part of a ‘people-first' university of technology, the Faculty aims is to contribute to the international exchange of knowledge, focusing on capacity building and institutional development in developing countries and emerging economies.

Job Description

Candidates will work as a part of the UAV photogrammetry team at the EOS department. Your task is to develop the UAV image-based techniques that allow for the generation of detailed 3D models even in challenging urban scenes. The specific tasks of this work are (with specific requirements):

 • Design and implement an automated optimal flight planning algorithm.
 • Integrate and test the developed planning to the UAV platform in an urban scene.
 • Develop automated and reliable techniques for turning point clouds into highly detailed 3D city models (LOD2 or possibly LOD3).
 • Publishing research findings in scientific journals, presenting the outcome at international conferences, interacting with local and international scholars and practitioners.

Your Profile

 • You have an MSc degree, obtained no more than 5 years ago, related to photogrammetry, Geomatics, machine vision, robotics, or another related discipline.
 • You are able to demonstrate your skills in the programming languages like (c++, c#, python).  
 • You master English at a professional level, both orally and in writing. This is the everyday language at work and the language of science.
 • Some limited contributions towards education may be required.
 • You have an affinity with a multi-cultural education environment, excellent work ethics, and commitment to the job

Information and Application 

Additional information about this position can be obtained from Dr. Bashar Alsadik (email: b.s.a.alsadik@utwente.nl) and/or Prof. Dr. George Vosselman (email: george.vosselman@utwente.nl). You are also invited to visit our homepage.

Please submit your application before 15 April 2021 (choose “apply here” below).

PH.D. CANDIDATE “AUTONOMOUS UAV DATA ACQUISITION FOR 3D CITY MODELING”

APPLY NOW

popup

Số lượng:

Tổng tiền: