Tin tức

GIS VÀ VIỄN THÁM: NỀN TẢNG CHO KỸ THUẬT DÂN DỤNG THẾ HỆ MỚI

24/11/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Hệ thống thông tin địa lý (GIS) rất cần thiết trong nhiều ngành công nghiệp. Chúng cung cấp một nền tảng tiện lợi và hoàn chỉnh để tạo, lưu trữ, phân tích và quản lý dữ liệu không gian cho một loạt các ứng dụng. Công nghệ này rất quan trọng đối với kỹ thuật dân dụng, quản lý tài nguyên, phân tích địa lý, lập bản đồ và nghiên cứu.

Những tiến bộ của GIS được sử dụng đầy đủ khi kết hợp với các phương pháp thu thập dữ liệu tiên tiến, chẳng hạn như viễn thám. Kỹ thuật này cho phép người dùng trích xuất nhiều thông tin quan trọng khác nhau về địa hình, đặc điểm địa chất, hệ thống thoát nước, thủy văn và nhiều thông tin khác. Cùng với GIS, các công ty và chính phủ có thể hợp tác hướng tới phát triển bền vững.

Làm thế nào viễn thám cải thiện GIS
Các nguồn thông tin viễn thám khác nhau bao gồm ảnh hàng không (sử dụng máy bay truyền thống hoặc các phương tiện bay không người lái), ảnh vệ tinh, và phát hiện và đo ánh sáng (LiDAR). Các phương pháp này thu thập dữ liệu từ xa, cho phép các chuyên gia GIS phân tích dữ liệu một cách an toàn bằng nền tảng dữ liệu không gian dễ sử dụng.

Viễn thám làm tăng khả năng của GIS bằng cách cung cấp thông tin địa không gian ngay cả ở những khu vực nguy hiểm, chẳng hạn như những nơi đang trải qua thiên tai. Nó cũng cung cấp cho người dùng một cách để thu thập dữ liệu một cách có hệ thống cho các ứng dụng khác nhau. Hơn nữa, các quy trình không phô trương của nó cho phép các nhà nghiên cứu lập bản đồ các khu vực và đối tượng mà không bị xáo trộn.

Các ứng dụng khác nhau của GIS và Viễn thám
GIS và viễn thám đều có một số ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau, tạo thành nền tảng của các phương pháp tiếp cận theo hướng dữ liệu trong kỹ thuật, bảo tồn, nghiên cứu và quản lý tài nguyên. Một số ứng dụng của những công nghệ này bao gồm:

1 - Phân tích và hình dung các trang web cụ thể

Thu thập và xử lý dữ liệu địa không gian là rất quan trọng đối với việc phân tích và trực quan hóa địa điểm. Các chuyên gia có thể dễ dàng truy cập các hình ảnh có độ phân giải cao cung cấp bản đồ chính xác về các đối tượng địa lý và địa chất trong thế giới thực thông qua GIS và viễn thám. Thông tin này có thể giúp theo dõi các thay đổi theo thời gian, kiểm tra các địa điểm xây dựng đủ điều kiện và nghiên cứu nhiều bối cảnh của một khu vực nhất định.

2 - Quy hoạch và Phát triển bền vững

Quy hoạch và phát triển đô thị cần phải bền vững nhất có thể, giảm tác động kinh tế và môi trường của việc xây dựng cơ sở hạ tầng trong một khu vực. GIS và viễn thám giúp tạo ra các mô hình phát triển để theo dõi và ra quyết định chính xác hơn. Hình ảnh vệ tinh cũng giúp phát hiện những thay đổi về môi trường và cấu trúc ở các địa điểm khác nhau, giúp các nhà quy hoạch đô thị tạo ra các dự báo an toàn và bền vững.

3 - An toàn cơ sở hạ tầng

GIS và viễn thám cung cấp thông tin chi tiết về sự an toàn và bảo mật của cơ sở hạ tầng, cho phép các kỹ sư xác định và phát hiện các mối đe dọa do tự nhiên và con người gây ra. Thông tin trực quan mà họ xử lý cũng có thể giúp các chuyên gia xem những thay đổi có thể nhìn thấy trong cơ sở hạ tầng và giảm thiểu rủi ro về cấu trúc.

Đầu tư vào Giải pháp Lập bản đồ Hợp tác
Những tiến bộ của công nghệ đã làm cho các hệ thống thông tin địa lý và viễn thám hoạt động đồng bộ để cung cấp các quy trình không phô trương và có hệ thống cho nhiều ứng dụng. Nhiều ngành công nghiệp tiếp tục áp dụng những công nghệ này và mở rộng khả năng của họ theo hướng an toàn, bền vững và ra quyết định dựa trên dữ liệu.

------

GIS AND REMOE SESING: A FOUNDATION FOR NEXT GENERATION CIVIL ENGINEERING 

Geographic information systems (GIS) is essential in a large variety of industries. They provide a convenient and complete platform for creating, storing, analysing, and managing spatial data for a range of applications. This technology is crucial for civil engineering, resource management, geo-analytics, mapping, and research.

The advancements of GIS come into full use when paired with advanced data collection methods, such as remote sensing. This technique allows users to extract various crucial information about terrain, geological features, drainage, hydrology, and many more. Together with GIS, companies and governments can collaborate towards sustainable development.

How Remote Sensing Improves GIS
The various sources of remote sensing information include aerial photography (using traditional aircraft or unmanned aerial vehicles), satellite imagery, and Light Detection and Ranging (LiDAR). These methods collect data from a distance, allowing GIS professionals to safely analyze it using an easy-to-use spatial data platform.

Remote sensing increases the capabilities of GIS by providing geospatial information even in hazardous areas, such as those experiencing natural calamities. It also provides users with a way to systematically collect data for various applications. Moreover, its unobtrusive processes allow researchers to map areas and objects without disturbance.

Various Applications of GIS and Remote Sensing
GIS and remote sensing both have a number of applications in various fields, forming the foundation of data-driven approaches in engineering, conservation, research, and resource management. Some of the uses of these technologies include:

1 – Analysis and Visualization of Particular Sites

Collecting and processing geospatial data are critical for site analysis and visualization. Professionals can readily access high-resolution images that provide accurate maps of real-world geographic and geological features through GIS and remote sensing. This information can help in tracking changes over time, inspecting qualified construction sites, and studying numerous contexts of a given area.

2 – Sustainable Planning and Development

Urban planning and development need to be as sustainable as possible, reducing the environmental and economic impacts of constructing infrastructures in an area. GIS and remote sensing help generate development models for more accurate monitoring and decision-making. Satellite imaging also helps detect environmental and structural changes in various sites, helping urban planners create safe and sustainable projections.

3 – Infrastructure Safety

GIS and remote sensing provide insights into the safety and security of infrastructures, allowing engineers to identify and detect natural and human-caused threats. The visual information they process can also help professionals view visible changes in infrastructure and mitigate structural risks.

Invest in a Collaborative Mapping Solution
Technological advancements have made remote sensing and geographic information systems work in synergy to provide unobtrusive and systematic processes for many applications. Numerous industries continue to adopt these technologies and expand their capabilities towards safety, sustainability, and data-driven decision-making.

Geolink tổng hợp từ Ellipsis-drive

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: