Kiến thức

GIS VÀ ĐÁM MÂY LÀM VIỆC VỚI NHAU NHƯ THẾ NÀO?

26/11/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

((English below)
Khi thế giới hướng tới các giao dịch không cần giấy tờ và môi trường làm việc được sắp xếp hợp lý, ngày càng có nhiều doanh nghiệp chuyển sang sử dụng đám mây. Điện toán đám mây cho phép các công ty truy cập các dịch vụ điện toán mà không cần cài đặt cơ sở hạ tầng phức tạp để hỗ trợ những nhu cầu này. Công nghệ này đã trở thành tiêu chuẩn trong hầu hết mọi ngành, chẳng hạn như Hệ thống Thông tin Địa lý (GIS).

Điện toán đám mây là gì?
Về bản chất, điện toán đám mây cung cấp cho các doanh nghiệp các giải pháp điện toán như máy chủ, phần mềm, cơ sở dữ liệu, lưu trữ, phân tích và kết nối mạng qua internet hoặc “đám mây”. Do công nghệ này, các tổ chức có thể lưu trữ và xử lý thông tin mà không cần cài đặt cơ sở hạ tầng hoặc trung tâm dữ liệu của riêng họ.

Điện toán đám mây mang lại nhiều lợi ích. Các tổ chức thường sẽ chỉ phải trả tiền cho các dịch vụ mà họ sử dụng, điều này làm cho nó trở thành một cách hiệu quả về chi phí để đáp ứng nhu cầu tính toán của họ. Họ cũng có thể điều chỉnh các nguồn lực của mình khi tăng hoặc giảm quy mô, khiến nó trở thành một công nghệ linh hoạt có thể thích ứng với mọi loại hình kinh doanh.

Dữ liệu địa không gian và đám mây
Lĩnh vực GIS cũng đã áp dụng đám mây tương đối gần đây và các chuyên gia hiện đang sử dụng các hệ thống dựa trên đám mây để truy cập vào các dữ liệu khác nhau trên web. Họ có thể tự do phân tích, chia sẻ, bán và mua dữ liệu không gian địa lý qua internet. Đám mây đã cung cấp cho họ khả năng hợp lý hóa các hoạt động trong thời gian thực.

Cách hoạt động của điện toán đám mây GIS
Điện toán đám mây cung cấp mô hình phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS), cung cấp ba mô hình riêng biệt trong công nghệ địa không gian. Đó là GIS-as-a-Service (GaaS), ứng dụng-as-a-service (AaaS) và hình ảnh-dưới dạng-dịch vụ (IaaS). Các mô hình làm việc này có thể được truy cập thông qua các dịch vụ đám mây công cộng, riêng tư hoặc kết hợp.

Trong các dịch vụ đám mây GIS công cộng, các tính năng được cung cấp miễn phí cho mọi người sử dụng. Tất cả thông tin có thể được lưu trữ trong cùng một cơ sở hạ tầng vật lý. Trong đám mây riêng, các tính năng GIS được giới hạn cho người dùng được ủy quyền và dữ liệu từ mỗi tổ chức thường được lưu giữ trong phần cứng riêng biệt.

Đám mây kết hợp cung cấp sự kết hợp giữa các dịch vụ công cộng và tư nhân, và nó đã trở nên phổ biến trong những năm gần đây. Đó là cách tốt nhất để duy trì thông tin quan trọng để phân tích dữ liệu không gian địa lý trong khi vẫn công khai các dữ liệu khác.

Ưu điểm của việc chuyển GIS lên đám mây
Một trong những lợi thế chính của việc tích hợp điện toán đám mây với GIS là cung cấp cho các chuyên gia khả năng tự do lập mô hình, lập bản đồ và phân tích thông tin qua internet để có được thông tin chi tiết về không gian địa lý. Nó cũng cho phép họ chia sẻ và trao đổi dữ liệu với những người dùng khác, tối ưu hóa sự cộng tác.

Các chuyên gia GIS cũng có thể sử dụng các nền tảng dữ liệu mở với các công cụ phân tích dữ liệu không gian địa lý được tích hợp bên trong chúng. Bằng cách làm việc trên đám mây, họ có thể tạo và lưu trữ lượng lớn dữ liệu để phân tích dữ liệu lớn mà vẫn đảm bảo tính bảo mật của chúng. Các tổ chức không còn phải cài đặt cơ sở hạ tầng phức tạp để mở rộng khả năng của hệ thống nữa — họ có thể nâng cấp chỉ bằng một vài cú nhấp chuột.

Đầu tư vào phần mềm Cloud GIS
Với khả năng của điện toán đám mây và hệ thống thông tin không gian địa lý, không có gì ngạc nhiên khi hai công nghệ hợp tác để tạo ra sức mạnh tổng hợp. Đám mây đã loại bỏ những rào cản quan trọng khiến GIS không phát triển mạnh mẽ như ngày nay. Nhờ tiến bộ công nghệ này, các chuyên gia GIS hiện có thể lưu trữ, phân tích, chia sẻ và mua dữ liệu không gian địa lý một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

-----

HOW DOES GIS AND THE CLOUD WORK TOGETHER?
As the world moves towards paperless transactions and streamlined work environments, more and more businesses are shifting to the cloud. Cloud computing allows companies to access computing services without the need for installing complex infrastructures to support these demands. This technology has become a standard in almost every industry, such as Geographic Information Systems (GIS).

What Is Cloud Computing?
In essence, cloud computing provides businesses with computing solutions such as servers, software, databases, storage, analytics, and networking over the internet or “the cloud.” Because of this technology, organizations can store and process information without installing their own infrastructure or data centers.

Cloud computing provides a wide range of benefits. Organizations will typically only have to pay for the services they use, making it a cost-efficient way of meeting their computing demands. They can also adjust their resources as they scale up or down, making it a flexible technology that can be adapted to every type of business. 

Geospatial Data and the Cloud
The field of GIS has also adopted the cloud relatively recently, and professionals are now making use of cloud-based systems to access various data on the web. They can freely analyze, share, sell, and buy geospatial data over the internet. The cloud has provided them with the ability to streamline operations in real-time.

How GIS Cloud Computing Works
Cloud computing offers a software-as-a-service (SaaS) model, which provides three distinct models in geospatial technology. These are GIS-as-a-Service (GaaS), applications-as-a-service (AaaS), and imagery-as-a-service (IaaS). These working models can be accessed via public, private, or hybrid cloud services.

In public GIS cloud services, the features are freely available for anyone to use. All of the information is likely stored in the same physical infrastructure. In the private cloud, the GIS features are limited to authorized users, and the data from each organization are typically kept in separate hardware. 

The hybrid cloud provides a mix of public and private services, and it has risen in popularity in recent years. It’s best for maintaining critical information for geospatial data analysis while keeping other data public.

The Advantages of Moving GIS to the Cloud
One of the primary advantages of integrating cloud computing to GIS is providing professionals with the capacity to freely model, map, and analyze information over the internet to gain geospatial insights. It also lets them share and trade data with other users, optimizing collaboration.

GIS professionals can also use open data platforms with geospatial data analytics tools integrated within them. By working on the cloud, they can generate and store large amounts of data for big data analysis while ensuring their security. Organizations no longer have to install complex infrastructures to expand their system’s capabilities—they can just upgrade with a few clicks of a button. 

Invest in Cloud GIS Software
With the capabilities of cloud computing and geospatial information systems, it’s no surprise that the two technologies collaborate to create synergies. The cloud has removed significant barriers that have kept GIS from flourishing as much as it does today. Thanks to this technological advancement, GIS professionals can now store, analyze, share, and buy geospatial data efficiently and cost-effectively.

Geolink tổng hợp từ Ellipsis-drive

popup

Số lượng:

Tổng tiền: