Kiến thức

GIS & BẢN ĐỒ CHO CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

06/10/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(Emglish below)

Hệ thống thông tin địa lý là một công cụ đắc lực trong tay các tổ chức phi chính phủ hoặc phi lợi nhuận, việc hiểu và sử dụng dữ liệu không gian trong một tổ chức không còn là điều xa xỉ!

 

Đó là mối liên hệ còn thiếu trong việc sử dụng hiệu quả viện trợ của các nhà tài trợ trên thế giới và các nhà tài trợ đang bắt đầu nhận ra điều này, vì tính hiệu quả của bản đồ và dữ liệu không gian trong việc tạo ra khả năng hiển thị, minh bạch và trách nhiệm giải trình của dự án.
GIS hình thành từ ý tưởng lấy kiến ​​thức địa lý, các lớp bản đồ hoặc dữ liệu bản đồ và đưa nó ở dạng kỹ thuật số, sau đó có thể phân tích và sử dụng nó cho các ứng dụng khác nhau. Lập bản đồ từng đòi hỏi nhiều kỹ năng chuyên biệt và phần mềm đắt tiền - nhưng giờ không còn nữa.

Có đủ phần mềm rẻ tiền hoặc miễn phí (QGIS) và phần cứng rẻ tiền có thể được sử dụng để thúc đẩy một chính nghĩa hoặc hỗ trợ các nỗ lực nhân đạo. Dưới đây là một vài gợi ý cho bất kỳ tổ chức phi chính phủ nào đang tìm cách tận dụng công nghệ bản đồ vì mục tiêu của họ.

Bản đồ để trực quan hóa

Một bức tranh đáng giá ngàn lời nói!. Bản đồ hoặc hình ảnh vệ tinh của khu vực bị ảnh hưởng có thể thông báo vấn đề hiệu quả hơn nhiều. Cho dù đó là thu hút sự chú ý của thế giới về một cuộc khủng hoảng nhân đạo hay bảo vệ môi trường, bản đồ có thể kể một câu chuyện hấp dẫn hơn.

Người ta có thể sử dụng các công cụ như Google Earth, Google Maps hoặc các lựa chọn thay thế mã nguồn mở khác như dữ liệu đường phố mở, các lớp mở, máy chủ bản đồ, bản đồ hàng không mở, v.v. để xây dựng bản đồ trên internet. Google Earth Outreach có các ví dụ tuyệt vời về các tổ chức phi chính phủ tận dụng công nghệ không gian địa lý.


Điện thoại di động và GPS để làm việc tại hiện trường

Thu thập dữ liệu thực địa cũng là một phần không thể thiếu trong những gì tổ chức thực hiện. Thiết bị GPS có thể giúp nắm bắt vị trí chính xác của một địa điểm và gắn nó với dữ liệu về địa điểm đó. Việc thu thập vị trí của các máy bơm nước trong khu vực nông thôn, hoặc nắm bắt vị trí của việc chặt cây trái phép, vv có thể được thực hiện dễ dàng với một thiết bị GPS cầm tay.

Phần mềm GIS miễn phí như QGIS có thể xử lý dữ liệu này và giúp phân tích chi tiết hoặc tạo bản đồ. Một ví dụ là một nhóm sử dụng bản đồ thực địa để thực hiện Giám sát chất lượng nước của người dân của sông địa phương. Với sự tiến bộ của công nghệ di động ở khắp mọi nơi, việc thu thập dữ liệu chưa bao giờ dễ dàng hơn, rẻ hơn và tiết kiệm thời gian hơn. Bộ dữ liệu mở (ODK), đã làm cho việc thu thập dữ liệu trở nên thú vị và hiệu quả.

Bản đồ ứng phó với thiên tai

Hãy tưởng tượng công việc của bạn là quản lý các hoạt động khẩn cấp để đưa mọi người thoát khỏi tình huống sắp bị trượt bùn hoặc cứu người trong tình huống có lũ lụt hoặc động đất và bạn cần phải hiểu tất cả tình trạng đường và tất cả các tình huống thời gian thực và bạn cần một bức tranh hoạt động chung cho tất cả những điều đó, GIS có thể giúp bạn làm điều đó. Trong một thảm họa, các cơ quan cứu trợ cần câu trả lời nhanh chóng và chính xác cho "ở đâu" và "bao nhiêu".

Hình ảnh vệ tinh và khảo sát thực địa có thể trả lời chính xác những điều này. Phân tích GIS trong các tình huống như lũ lụt có thể xác định các khu vực có khả năng bị ảnh hưởng nhiều nhất. Trước / sau khi phân tích hình ảnh vệ tinh có thể cung cấp một ước tính tốt về quy mô của thảm họa. Một ví dụ tuyệt vời là một nhóm có tên là Map Action sử dụng rộng rãi công nghệ lập bản đồ để thu thập và phổ biến thông tin về các thảm họa trên khắp thế giới.

GIS để ra quyết định

Hãy tưởng tượng rằng bạn đang ở trung tâm kiểm soát dịch bệnh và bạn sắp bị ảnh hưởng bởi một đại dịch như Ebola, Marburg, cúm gia cầm, v.v. và bạn cần lập bản đồ mọi thứ và hiểu những gì đang xảy ra, bạn cần hiểu mối quan hệ giữa căn bệnh này và môi trường đã gây ra căn bệnh này và nhận được nguồn cung cấp khẩn cấp cho mọi người, GIS có thể giúp bạn làm điều đó.

NGO có thể sử dụng bản đồ không chỉ để giao tiếp hiệu quả với bên ngoài mà còn trong nội bộ để đưa ra quyết định tốt hơn. Nguồn lực nên được phân bổ ở đâu? Những khu vực nào cần được quan tâm nhiều hơn? vv là những câu hỏi có thể được trả lời bằng phân tích GIS đơn giản.
Ví dụ, khi đối mặt với dịch bệnh hoặc tình trạng khẩn cấp, một tổ chức phi chính phủ giúp đỡ nạn nhân có thể sử dụng GIS để thiết lập một trại y tế ở một địa điểm phục vụ lượng dân cư đông nhất.

Cuối cùng, hãy tưởng tượng điều này trong giây lát, ..... hai tổ chức phi chính phủ đang tìm cách hoàn lại tiền cho một dự án tương tự, một người trình bày báo cáo dài 30 trang và báo cáo 5 trang kia với một số bản đồ được tạo bằng GIS minh họa. Trong hai báo cáo, báo cáo nào có khả năng sẽ được chú ý nhất? ....... Đừng là tổ chức phi chính phủ bị bỏ rơi, điều này là do GIS tạo ra khả năng hiển thị, minh bạch, trách nhiệm giải trình mà lâu nay vẫn thiếu ở nhiều tổ chức.

-------------

GIS & MAPPING FOR NGOS

Geographic Information Systems is a powerful tool in the hands of NGOs or Non-profit organizations, the understanding and use of spatial data in an organization is no-longer a luxury!

It is the missing link in how donor aid can be effectively used in worldwide, and donors are beginning to realize this, because of the effectiveness of maps and spatial data in creating project visibility, transparency and accountability.
GIS grew out of an idea of taking geographic knowledge, map layers or map data and putting it in digital form and then being able to analyze it and use it for various applications. Mapping used to require a lot of specialized skills and expensive software - but not anymore.

There are enough inexpensive or free software (QGIS) and cheap hardware that can be used to promote a cause or aid humanitarian efforts. Here are a few pointers for any NGO that is looking to leverage mapping technologies for their cause.

Maps for visualization

A picture is worth a thousand words!. A map or satellite imagery of the affected area can communicate the problem much more effectively. Whether it is drawing the world's attention to a humanitarian crisis or protecting environment, maps can tell a more compelling story.

One can use tools like Google Earth, Google Maps or other open-source alternatives like open street data, open layers, map server, open aerial map etc. to build maps on the internet. Google Earth Outreach has great examples of NGOs leveraging geospatial technologies.


Mobile Phones and GPS for field work

Field data collection is also an integral part of what organizations do. GPS devices can help capture the exact location of a place and tie it with data about that place. Collecting location of water pumps in a rural area, or capturing the location of illegal tree logging etc. can be done easily with a handheld GPS device.

Free GIS software like QGIS can process this data and help do detailed analysis or create maps. An example is a group using field mapping to carry out Citizen Water Quality Monitoring of local river. With the advancement of mobile technology everwhere, data collection has never been easier, cheaper and time-saving. The Open Data Kit (ODK), has made data collection fun and effective.

Maps for Disaster Response

Imagine your job was managing emergency operations to get people out of a situation which was about to get hit by a mud slide or get people rescued in a situation where there has been a flood or earthquake and you needed to understand all the road condition and all the real-time situations and you needed a common operating picture for all of that, GIS can help you do that. In a disaster, relief agencies need fast and accurate answers to 'where' and 'how much'.

Satellite images and field surveys can answer these accurately. GIS analysis in situations like flooding can pinpoint areas that are likely to be affected the most. Before/after analysis of satellite image can provide a good estimate of the scale of the disaster. A great example is a group called Map Action that uses mapping technologies extensively for collecting and disseminating information about disasters around the world.

GIS for decision making

Imagine that you’re in the centre for disease control and you are about to be hit by a pandemic like Ebola, Marburg, bird flu and so on, and you needed to map everything and understand what was going on, you needed to understand the relationship between this disease and the environment that was causing it and get people emergency supplies, GIS can help you do that.

NGO’s can use mapping not only to effectively communicate externally, but also internally for better decision making. Where the resources should be allocated? Which regions need more attention? etc. are the questions that can be answered by simple GIS analysis.
For example, when faced with an epidemic or emergency, an NGO helping victims can use GIS to set up a medical camp in a location that would serve the largest amount of population.


Finally to put all this into perspective imagine this for a second,..... two NGO’s seeking for refunding on a similar project, one presents a 30-page report and the other 5-page report with several illustrative GIS generated maps. Of the two reports which one will most likely be paid attention to?.......Don’t be the NGO that gets left out, this is because GIS creates visibility, transparency, accountability, that has for long been lacking in many organizations.

Geolink tổng hợp từ Geographic Information Solutions

popup

Số lượng:

Tổng tiền: