Tin tức

GIS trở thành Địa không gian: Các vấn đề ảnh hưởng đến sự phát triển của công nghệ địa không gian - P1

16/08/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)
Mặc dù các công nghệ, sản phẩm và cơ sở người dùng cho công nghệ không gian địa lý khá đa dạng hơn so với công nghệ GIS, nhưng chúng có nhiều đặc điểm chung: Đầu tư công nghệ thường khá lớn, các vấn đề tích hợp phức tạp và lợi ích tiềm năng là rất lớn. Sau đây là những vấn đề mới nhất ảnh hưởng đến ngành không gian địa lý.

Quá nhiều dữ liệu, không đủ tiêu chuẩn hóa
Vấn đề này đã tồn tại nhiều năm và không có dấu hiệu thuyên giảm. Ví dụ: khi các tổ chức (nhà nước và tư nhân) hợp tác hoặc hợp nhất, như đang diễn ra trên thị trường tiện ích, các doanh nghiệp thấy mình đang cố gắng tích hợp và chia sẻ cơ sở dữ liệu khổng lồ về dữ liệu có giá trị, thường với chi phí lớn. Bản phát hành Không gian của Oracle cho phép người dùng cơ sở dữ liệu Oracle (chứ không phải ai khác) kết hợp thông tin định vị như địa chỉ được mã hóa địa lý trong các ứng dụng và dịch vụ của họ. Điều này sẽ giúp dễ dàng tích hợp văn phòng hỗ trợ của Oracle với các yếu tố khác của giải pháp không gian địa lý của doanh nghiệp nhưng sẽ không giải quyết được vấn đề môi trường cơ sở dữ liệu không đồng nhất.
Tất nhiên, không có một tiêu chuẩn nào nổi trội hơn trong lĩnh vực công nghệ địa không gian - chủ yếu bởi vì các nhà thực hành không thể thống nhất xem tiêu chuẩn nào là “tốt nhất”. Sự phát triển của công nghệ hiện nay cũng rất nhanh chóng, đến mức bất kỳ tiêu chuẩn nào được công bố đều có thể lỗi thời trước khi được triển khai rộng rãi. Nhưng lợi ích tốt nhất của nhà phát triển phần mềm cũng không nhất thiết là “quá cởi mở” vì điều đó sẽ loại bỏ các rào cản chuyển đổi ràng buộc doanh nghiệp với một nhà cung cấp giải pháp cụ thể.

Tuy nhiên, cuối cùng, người tiêu dùng sẽ yêu cầu và buộc cộng đồng nhà cung cấp phải tuân thủ các tiêu chuẩn - nếu chỉ để đảm bảo rằng công nghệ tồn tại trong môi trường CNTT lớn hơn của doanh nghiệp.

“Web thay đổi mọi thứ”
Vài năm trước, một số dân chơi đã nói như vậy và họ đã đúng. Ngay cả những người chưa bao giờ nghe nói về GIS hoặc công nghệ địa không gian cũng đã sử dụng Yahoo! Bản đồ (maps.yahoo.com, sử dụng công nghệ do Navteq Corporation cung cấp), MapQuest (mapquest.com, cũng do Navteq cung cấp) hoặc một dịch vụ tương tự để tìm ra cách đi từ địa chỉ đường phố này đến địa chỉ đường phố khác.

Các chính phủ, công ty tiện ích, công ty truyền thông và các doanh nghiệp khác đang tìm cách tương tác với khách hàng, nhân viên và đối tác thông qua Internet. Các công nghệ địa không gian đang cho phép các chính phủ cung cấp thông tin cho công dân của họ trên các trang web đơn giản, hiệu quả, có khả năng giảm biên chế trong các văn phòng thị trấn. Các tiện ích có thể yêu cầu khách hàng thanh toán trực tuyến bằng cách kết hợp công tơ viễn thám với phần mềm thanh toán. Khả năng truy cập từ xa cuối cùng có thể giúp kỹ sư tiện ích cung cấp thông tin cập nhật cho PDA không dây của anh ta (xem phần tiếp theo). Các vấn đề trong việc cung cấp thông tin trên phạm vi rộng như vậy là rất lớn. Ví dụ: mỗi triển khai là duy nhất và phải quyết định thông tin nào sẽ được cung cấp, cách bảo vệ dữ liệu không được chia sẻ, ai nên có quyền truy cập và cách thông tin sẽ được hiển thị tốt nhất cho từng loại người dùng, trong số nhiều vấn đề khác.

Internet đã tạo ra một vòng xoáy nhu cầu lớn đối với các công nghệ địa không gian: Khi có nhiều thông tin hơn, người tiêu dùng sẽ yêu cầu nhiều hơn, dẫn đến việc cung cấp nhiều thông tin hơn.

Điện toán di động mang lại lợi ích kinh doanh thực sự
Cùng dòng với truy cập web, điện toán di động sẽ trở thành phương tiện phân phối được lựa chọn cho nhiều công nghệ địa không gian trong vài năm tới. Kiểm tra bản vẽ kỹ thuật trên PDA là một bài tập vô ích, nhưng việc xem xét dữ liệu địa không gian cụ thể trên một máy tính bảng cứng ngày càng trở nên thực tế. Thật vậy, dữ liệu địa không gian đã được đưa đến địa điểm xây dựng để giúp việc đào đất an toàn trở nên hiệu quả hơn. Một sơ đồ địa điểm được tạo, tải xuống một màn hình chắc chắn trong máy ủi và so sánh với tọa độ của hệ thống định vị toàn cầu (GPS) bị loại bỏ, dẫn đến tiết kiệm nhân lực và đào đắp hiệu quả hơn. Các mục đích sử dụng tương tự sẽ tăng lên khi các thiết bị hiển thị và tương tác trở nên ít mỏng manh hơn, thân thiện với người dùng hơn và có độ phân giải màn hình tốt hơn.

Các Sáng kiến ​​An ninh Nội địa đang Thay đổi Ưu tiên
Nhiều tiến bộ trong công nghệ có thể được thực hiện để giúp nâng cấp kế hoạch và thực hiện trong trường hợp khẩn cấp. Hậu quả của vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 đã dẫn đến việc kiểm tra lại các quy trình chuẩn bị khẩn cấp trên toàn thế giới và là một trong những yếu tố thúc đẩy việc định nghĩa lại thị trường này. Nhận thức rằng có thể đạt được một kết quả tốt hơn trong trường hợp bị tấn công khủng bố, hỏa hoạn, thiên tai hoặc các trường hợp khẩn cấp khác thông qua việc tích hợp nhiều loại dữ liệu khác nhau đã dẫn đến việc tăng chi tiêu cho các công cụ hiện có và nỗ lực nghiên cứu về công nghệ mới. Mặc dù khó chứng minh, nhưng có thể phần lớn sự đổi mới đang diễn ra ngay bây giờ trong các công nghệ không gian địa lý là do các sáng kiến ​​bảo mật thúc đẩy. Nghiên cứu sơ bộ chỉ ra rằng tăng 10% trong chi tiêu của chính phủ ở tất cả các cấp cho công nghệ GIS - không bao gồm chi tiêu cho phần cứng như thiết bị cầm tay - phần lớn trong số đó dành cho các sáng kiến bảo mật.

-----

GIS Becomes Geospatial: Issues Affecting the Evolution of Geospatial Technology - P1
While the technologies, products and user bases for geospatial technologies are quite a bit more diverse than those of GIS, they share many common attributes: The technology investment is often quite large, the integration issues are complex and the potential benefit is enormous. Following are the latest issues affecting the geospatial industry.

Too Much Data, not Enough Standardization
This problem has been around for years, and there are no signs of abatement. As organizations (public and private) cooperate-or consolidate, as is happening in the utilities market, for example-enterprises find themselves trying to integrate and share vast databases of valuable data, often at great cost. Oracle’s Spatial release enables Oracle database users (but no one else) to incorporate locational information such as geocoded addresses in their applications and services. This will ease the integration of an Oracle back-office with other elements of an enterprise’s geospatial solution but will not address the issue of a heterogeneous database environment.
Of course, no one standard has emerged predominant in the geospatial technology arena-primarily because practitioners cannot agree on which standard is “best.” Technology evolution is also so rapid right now, that any published standard could be obsolete before widespread implementation. But it is also not necessarily in a software developer’s best interest to be “too open” because that will remove switching barriers that tie an enterprise to a particular solution provider.

Ultimately, however, consumers will demand and force the supplier community to adhere to standards-if only to ensure that the technology survives in the greater IT environment of the enterprise.

“The Web Changes Everything”
Some wag said that a few years ago-and he was right. Even people who have never heard of GIS or geospatial technologies have used the very popular Yahoo! Maps (maps.yahoo.com, using technology provided by Navteq Corporation), MapQuest (mapquest.com, also powered by Navteq) or a similar service to figure out how to get from one street address to another.

Governments, utilities, communications companies and other enterprises are looking for ways to interact with customers, employees and partners via the Internet. Geospatial technologies are enabling governments to make information available to their citizens on simple, effective websites-potentially reducing staffing in town offices. Utilities are able to have customers pay online by tying together remote meter sensing with billing software. Remote access may eventually make it possible to serve the utilities engineer with up-to-the-moment information for his wireless PDA (see next section). The issues in serving information on such a wide basis are enormous. For example, each implementation is unique and must decide what information to make available, how to protect data that should not be shared, who should have access and how the information will best be displayed for each type of user, among many other issues.

The Internet has created a huge demand spiral for geospatial technologies: As more information is made available, consumers will demand more, which will lead to more being made available.

Mobile Computing Confers Real Business Benefit
Along the same lines as web access, mobile computing will become the delivery vehicle of choice for many geospatial technologies in the next few years. Examining an engineering drawing on a PDA is an exercise in futility, but looking at specific geospatial data on a hardened tablet PC is increasingly realistic. Indeed, geospatial data has already made it to the construction site to make dig safe earthmoving more efficient. A site plan is created, downloaded to a ruggedized display in a bulldozer and compared to global positioning system (GPS) coordinates as earth is removed, leading to manpower savings and more efficient earthworks. Similar uses will proliferate as the display and interaction devices become less fragile, more user-friendly and with better screen resolution.

Homeland Security Initiatives are Changing Priorities
Many advances in technology can be made to help upgrade the plan and execution in an emergency. The aftermath of the Sept. 11, 2001, terrorist attack has led to a re-examination of emergency preparedness procedures around the world and is one of the driving factors behind the redefinition of this marketplace. The realization that a better outcome might be achieved in case of terrorist attack, fire, natural disaster or other emergency through the integration of many types of disparate data has led to increased spending for existing tools and research efforts on new technologies. While difficult to prove, it is possible that much of the innovation happening right now in geospatial technologies is driven by security initiatives. Preliminary research indicates  a 10 percent increase in governmental spending at all levels on GIS technologies-not including expenditure on hardware such as handheld devices-much of it for security initiatives.

Geolink tổng hợp từ Power-grid

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: