Kiến thức

GIS ĐƯỢC SỬ DỤNG NHƯ THẾ NÀO TRONG SINH HỌC BẢO TỒN

16/12/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)
Động vật hoang dã, đặc biệt là những loài được xếp vào loại quý hiếm, bị đe dọa hoặc có nguy cơ tuyệt chủng, đang ngày càng chịu tác động của việc mất môi trường sống và chia cắt khi con người tiếp tục thay đổi môi trường với tốc độ nhanh chóng. Các nhà khoa học đã đồng ý rằng mất môi trường sống là nguyên nhân chính dẫn đến sự tuyệt chủng của các loài trên toàn thế giới trong một thời gian dài.

Do đó, ngày càng thấy rõ rằng các phương pháp bảo tồn loài hiện tại của chúng ta không đủ để duy trì đa dạng sinh học và các hệ sinh thái hoạt động tự nhiên.

Theo đánh giá của các nghiên cứu khoa học hiện nay, Hệ thống Thông tin Địa lý (GIS) là công cụ thiết yếu trong việc thúc đẩy các nỗ lực bảo tồn sự đa dạng của các loài.

Hệ thống thông tin địa lý (GIS) là gì?
Hệ thống thông tin địa lý (GIS) tạo, quản lý, phân tích và lập bản đồ các loại dữ liệu khác nhau. GIS liên kết dữ liệu với bản đồ bằng cách kết hợp dữ liệu vị trí (vị trí của các đối tượng) với một số dạng dữ liệu mô tả (những thứ ở đó như thế nào).

Điều này đặt nền tảng cho việc lập bản đồ và phân tích, được sử dụng để nghiên cứu trong hầu hết mọi doanh nghiệp. Người dùng có thể sử dụng GIS để hiểu rõ hơn các xu hướng, mối quan hệ và bối cảnh của vị trí của họ.

Giao tiếp được cải thiện và hiệu quả cũng như khả năng quản lý và ra quyết định tốt hơn, tất cả đều là những lợi thế.

GIS được sử dụng như thế nào trong sinh học bảo tồn
Đa dạng sinh học động vật hoang dã đang bị đe dọa do mất môi trường sống, biến đổi khí hậu toàn cầu, và những xáo trộn của con người như ô nhiễm và phá rừng, dẫn đến phân mảnh và tuyệt chủng. Dưới đây là một số cách GIS đang gây xôn xao trong thế giới bảo tồn.

1. Sử dụng GIS để dự đoán sự di chuyển của động vật hoang dã
Động vật hoang dã không quan tâm đến các giới hạn do con người xây dựng. Khi những con đường cao tốc được xây dựng xuyên qua môi trường sống của những loài động vật lớn, sống tự do, chẳng hạn như gấu, nó thường dẫn đến nhiều ca tử vong.

Trong tình huống này, GIS rất quan trọng để xác định một giải pháp khả thi. Phần mềm GIS đã được sử dụng để tạo bản đồ phù hợp xác định những địa điểm mà động vật có nhiều khả năng chọn làm điểm băng qua.

Dữ liệu về sự di chuyển của động vật cũng có thể được sử dụng để phát triển và đánh giá các mô hình dự đoán các vị trí kết nối có nhiều khả năng được sử dụng bởi gấu, giảm chi phí xây dựng và giảm nạn giết người trên đường.

Loại nghiên cứu này nhấn mạnh việc sử dụng thực tế các mô hình GIS thay vì các phương pháp thu thập dữ liệu thủ công và tốn thời gian.

2. Giám sát Tiến độ / Tình trạng của các Nỗ lực Bảo tồn
Người dùng có thể sử dụng GIS để xác định các mục tiêu bảo tồn, tạo các mục tiêu bảo tồn cho các địa điểm cụ thể và theo dõi các hoạt động này tiến triển như thế nào theo thời gian.

Điều quan trọng là phải thiết kế các thị trấn của chúng ta và duy trì các không gian tự nhiên và các khu vực được bảo vệ để có một môi trường trong lành và cuộc sống bền vững khi dân số của chúng ta tăng lên. GIS giúp theo dõi trạng thái hiện tại của một khu vực cũng như dự đoán hoặc lập kế hoạch cho các yêu cầu trong tương lai.

Hãy xem xét tình huống sau ở quy mô nhỏ hơn: bạn phát hiện ra một khu vực trên đất của mình có vẻ là nơi cư trú thích hợp của chim. Sử dụng GIS, bạn có thể tạo bản đồ hiển thị những nơi thường lui tới nhất của chim trong vài ngày. Sau đó, bạn có thể sử dụng kiến ​​thức này để đặt máy cho chim ăn ở những vị trí có mật độ giao thông cao hoặc những khu vực mà bạn muốn xem nhiều chim hơn.

3. Lập bản đồ Quần thể và Phân bố Loài
Sự phân bố của các quần thể động vật phổ biến và bị đe dọa, sự phân bố của thực vật bản địa, và sự xuất hiện của thảm thực vật xâm lấn hoặc ngoại lai đều được vẽ theo thời gian và trên khắp các khu vực trong khu vực.

Các nhà quản lý tài sản có thể sử dụng GIS để bảo tồn các môi trường dễ bị tổn thương và các quần thể đang trong giai đoạn phát triển, chẳng hạn như trên các khu đất giải trí (ví dụ: sân gôn).

Các cuộc xâm lược của các loài cũng có thể được nghiên cứu bằng cách mô phỏng tốc độ gia tăng dân số và hiển thị dữ liệu phân bố của loài theo thời gian.

Định hình tương lai của bảo tồn bằng dữ liệu
Những thay đổi trong hoạt động kinh tế phải xảy ra trên quy mô toàn cầu thúc đẩy bảo tồn môi trường sống và tài nguyên nhằm giảm tác động của hoạt động con người đối với một thế giới ngày càng mong manh.

Khi tất cả các hệ thống thông tin trở thành Hệ thống thông tin địa lý được cung cấp năng lượng, các phong tỏa chính của sinh học bảo tồn sẽ từ từ bị phá bỏ, đảm bảo một tương lai khả thi cho tất cả cư dân trên Trái đất.

-----

HOW IS GIS USED IN CONSERVATION BIOLOGY?
Wildlife, particularly those classified as rare, threatened, or endangered, are increasingly suffering the effects of habitat loss and fragmentation as people continue to modify the environment at a rapid pace. Scientists have agreed that habitat loss has been the primary cause of species extinction worldwide for a long time. 

As a result, it is becoming more apparent that our current species conservation methods are insufficient for maintaining biodiversity and naturally functioning ecosystems. 

According to a review of current scientific research, Geographic Information Systems (GIS) are essential instruments in accelerating efforts to preserve species diversity.

What is Geographic Information Systems (GIS)?
A geographic information system (GIS) creates, manages, analyzes, and maps various data types. GIS ties data to a map by combining location data (where objects are) with several forms of descriptive data (what things are like there).

This lays the groundwork for mapping and analysis, which is utilized for research in nearly every business. Users may utilize GIS to comprehend better trends, relationships, and the context of their location. 

Improved communication and efficiency, as well as better management and decision-making, are all advantages.

How GIS is Being Used in Conservation Biology
Wildlife biodiversity is threatened by habitat loss, global climate change, and human disturbances such as pollution and deforestation, resulting in fragmentation and extinction. Here are some of the ways GIS is causing a stir in the conservation world.

1. Using GIS to Predict Wildlife Movement
Wildlife is unconcerned with the limits constructed by humans. When highways are built across the habitats of large, free-ranging animals, such as bears, it frequently results in numerous fatalities.

In this situation, GIS is critical to identifying a workable solution. GIS software has been used to create suitability maps identifying the places animals were most likely to select as crossing points. 

Animal movement data may also be used to develop and evaluate models that anticipate the most likely connection sites utilized by bears, lowering construction costs and reducing road-kill. 

This sort of study emphasizes the practical use of GIS models over manual and time-consuming data collection methods.

2. Monitoring the Progress/Status of Conservation Efforts
Users may utilize GIS to define conservation targets, create conservation goals for specific places, and track how these actions progress over time. 

It is critical to design our towns and maintain natural spaces and protected areas for a healthy environment and sustainable life as our population rises. GIS helps in tracking the current state of an area as well as predicting or planning future requirements. 

Consider the following scenario on a smaller scale: you discover an area of your land that appears to be a suitable bird habitat. Using GIS, you can create a map showing birds' most frequented places over several days. Later, you may use this knowledge to place bird feeders in high-traffic locations or areas where you want to see more birds.

3. Mapping Species Populations and Distribution
The distribution of threatened and common animal populations, native plant distribution, and invasive or alien vegetation occurrences are all plotted over time and across regional areas.

Property managers can use GIS to conserve vulnerable environments and populations in the middle of development, such as on recreational grounds (e.g., golf courses). 

Species invasions can also be studied by simulating the rate of population increase and displaying species distribution data across time.

Shape the Future of Conservation With Data
Changes in economic activity must occur on a global scale that promotes habitat and resource conservation to reduce the impact of human activity on an increasingly fragile world.

When all information systems become Geographic Information Systems powered, conservation biology's major blockades will be slowly torn down, ensuring a viable future for all of Earth's inhabitants.

Geolink tổng hợp từ Ellipsis-drive

popup

Số lượng:

Tổng tiền: