Kiến thức

GIS đã phát triển như thế nào trong kỷ nguyên số - P1

17/08/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Bản đồ số và GIS đã có một lịch sử có tác động trong việc phát triển sự hiểu biết của chúng ta về thế giới; như biên tập viên Janice Partyka của GPS World đã lưu ý, một số bản đồ kỹ thuật số đầu tiên được tạo bởi Cục Điều tra dân số Hoa Kỳ, sử dụng GIS và bản đồ số để hiểu rõ hơn về xu hướng dân số trong các khu vực Điều tra dân số cụ thể.

Trong khi những phát triển này xảy ra vào những năm 1960, công việc của Cục đã giúp giới thiệu sức mạnh biến đổi của bản đồ số liên quan đến GIS; điều này đã giúp đặt nền tảng cho sự đầu tư lớn hơn của chính phủ và sự phát triển trong công nghệ giúp cho việc lập bản đồ số trở nên khả thi. Kể từ đó, các dịch vụ hướng tới người tiêu dùng phổ biến như Google Maps đã đóng góp đáng kể vào sự tiến bộ của GIS và bản đồ số.

Do đã hơn một thập kỷ kể từ khi Google Maps ra mắt lần đầu tiên, chúng tôi nghĩ sẽ rất thú vị khi xem cách GIS được sử dụng trong bản đồ số ngày nay và thảo luận về những gì chúng tôi có thể mong đợi cho tương lai
CÁCH SỬ DỤNG GIS TRONG BẢN ĐỒ SỐ HÔM NAY
Có vô số yếu tố góp phần vào sự phát triển của bản đồ số và GIS, từ phần mềm phân tích địa không gian ngày càng phức tạp đến nhu cầu thị trường về công nghệ, chẳng hạn như phương tiện thông minh, đòi hỏi mức độ chính xác chưa từng có. Dưới đây là bốn xu hướng hàng đầu của chúng tôi trong bản đồ số và GIS cũng như ý nghĩa của chúng đối với khoa học và công nghệ thông tin địa lý.

1. Công nghệ GIS và lập bản đồ mã nguồn mở
Một trong những đóng góp quan trọng nhất của bản đồ số đối với thế giới của GIS là tốc độ chúng ta có thể cập nhật thông tin. Ví dụ: các dự án lập bản đồ và dữ liệu địa không gian nguồn mở cho phép bất kỳ ai có kiến ​​thức về GIS đều có thể tạo bản đồ, chia sẻ thông tin và phát triển thông tin chi tiết mà những người cần chúng có thể dễ dàng sử dụng. Khi được kết hợp với công nghệ như máy bay không người lái và phần mềm nhận dạng hình ảnh tiên tiến, dữ liệu từ nguồn cộng đồng trở nên dễ dàng xác minh hơn và có thể được bổ sung bằng hình ảnh chi tiết.

Một trong những thách thức mà dữ liệu không gian có nguồn gốc từ đám đông giúp giải quyết là tần suất cập nhật để đáp ứng với các yếu tố như ranh giới xã hội năng động và sự thay đổi địa lý do thiên tai hoặc xung đột quân sự.

Tuy nhiên, một trong những thách thức đang diễn ra với lập bản đồ mã nguồn mở là sự đa dạng của dữ liệu. Ngay cả khi xem xét thông tin địa không gian có nguồn gốc từ các cơ quan chính phủ, trong lịch sử đã có sự thiếu chuẩn hóa trong định dạng dữ liệu và cách các thực thể được lập bản đồ được tham chiếu, gây khó khăn cho việc tạo ra một cái nhìn thống nhất về sự thật. Thách thức này đã góp phần vào việc tập trung đổi mới vào chất lượng dữ liệu từ các tổ chức cam kết tạo ra các cộng đồng dữ liệu địa không gian mở. Như Viện Dữ liệu Mở đã lưu ý, ví dụ, các tổ chức như MapBox đã tạo ra các công cụ kiểm soát chất lượng để đánh giá tính hợp lệ của một lượng lớn các thay đổi trên bản đồ - khoảng 80.000 mỗi ngày.

2. Nhận dạng hình ảnh trở thành một lĩnh vực quan trọng đối với GIS
Nâng cao phần mềm nhận dạng hình ảnh là ưu tiên hàng đầu của nhiều gã khổng lồ trong lĩnh vực lập bản đồ số, bao gồm Google, HERE Technologies cũng như các nhà lãnh đạo điện toán đám mây như Amazon Web Services. Trong vài năm qua, các thuật toán máy học đã chiếm vị trí trung tâm để nhận dạng hình ảnh, do mức độ chính xác chưa từng có. Ví dụ, nghiên cứu nhận dạng khuôn mặt được công bố vào năm 2018 cho thấy rằng các thuật toán có khả năng chính xác phù hợp với khuôn mặt được đào tạo chuyên nghiệp; thú vị hơn, tuy nhiên, tương lai dường như là sự hợp tác giữa con người và AI — kết quả chính xác nhất đến từ con người, những người được hỗ trợ bởi thuật toán nhận dạng hình ảnh tiên tiến.

Một trong những lĩnh vực quan tâm hiện nay của nhận dạng hình ảnh kết hợp với GIS và bản đồ số là tiềm năng tự động tạo dữ liệu không gian có cấu trúc chỉ bằng cách chụp ảnh. Điều này sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với vô số ứng dụng GIS, bao gồm xe tự hành, ứng dụng lập bản đồ người tiêu dùng, phần mềm GIS di động và trí thông minh địa không gian. Ví dụ về điều này trong thực tế, Microsoft đã phát hành 125 triệu dấu chân tòa nhà dưới dạng dữ liệu mở vào tháng 6 năm 2018, điều này có thể thực hiện được do công ty đầu tư vào học sâu, thị giác máy tính và trí tuệ nhân tạo.

Sự tiến bộ của nhận dạng hình ảnh và sự tích hợp của nó với dữ liệu không gian có cấu trúc cuối cùng sẽ dẫn đến bản đồ kỹ thuật số chính xác hơn, vì cập nhật dữ liệu sẽ ít phụ thuộc hơn vào việc nhập dữ liệu thủ công và ít bị lỗi người dùng hơn.

---

How GIS Has Evolved in the Digital Age - P1

Digital cartography and GIS have had an impactful history in developing our understanding of the world; as GPS World editor Janice Partyka noted, some of the first digital maps were created by the U.S. Census Bureau, which used GIS and digital mapping to better understand population trends within specific Census tracts.

While these developments happened in the 1960s, the Bureau’s work helped to showcase the transformative power of digital cartography in relation to GIS; this helped set the foundation for greater government investment and evolution in the technology that makes digital mapping possible. Since then, popular consumer-facing services like Google Maps have contributed considerably to the advancement of GIS and digital mapping.

Given that it has been more than a decade since Google Maps first launched, we thought it would be interesting to look at how GIS is used in digital mapping today and discuss what we can expect for the future
HOW GIS IS USED IN DIGITAL MAPPING TODAY
There are countless factors contributing to the evolution of digital mapping and GIS, ranging from increasingly sophisticated geospatial analytics software to market demand for technology, such as smart vehicles, that require unprecedented levels of accuracy. Below are our top four trends in digital cartography and GIS as well as what they may mean for the geographic information science and technology.

1. GIS Technology and Open Source Mapping
One of the most significant contributions of digital mapping to the world of GIS is the speed at which we can update information. For example, open source mapping and geospatial data projects enable anyone with GIS knowledge to create maps, share information and develop insights that can be readily used by people who need them. When combined with technology such as drones and advanced image recognition software, crowdsourced data becomes more easily verifiable and can be supplemented with detailed imagery.

One of the challenges crowdsourced spatial data helps address is the frequency of updating in response to factors such as dynamic social boundaries and geography changes due to disasters or military conflicts.

However, one of the ongoing challenges with open source mapping is the variety of data. Even when considering geospatial information sourced from government agencies, there has historically been a lack of standardization in the formatting of data and how mapped entities are referenced, making it difficult to create a unified view of the truth. This challenge has contributed to a renewed focus on data quality from organizations that are committed to creating open geospatial data communities. As the Open Data Institute noted, for example, organizations such as MapBox have created quality control tools for assessing the validity of a large volume of map changes — approximately 80,000 each day.

2. Image Recognition Becomes a Critical Area for GIS
Advancing image recognition software is a top priority for numerous giants in digital mapping, including Google, HERE Technologies as well as cloud computing leaders like Amazon Web Services. For the past several years, machine learning algorithms have taken center stage for image recognition, due to an unprecedented degree of accuracy. For example, facial recognition research published in 2018 found that algorithms were capable of accuracy that matches professionally trained facial; more interesting, though is that the future appears to be a cooperation between humans and AI—the most accurate results came from humans who were aided by the advanced image recognition algorithm.

One of the current areas of interest for image recognition in conjunction with GIS and digital mapping is the potential for automatically creating structured spatial data just by taking pictures. This would have significant implications for countless GIS applications, including autonomous vehicles, consumer mapping applications, mobile GIS software and geospatial intelligence. As an example of this in practice, Microsoft released 125 million building footprints in the form of open data in June 2018, which was possible due to the company’s investment in deep learning, computer vision and artificial intelligence.

The advancement of image recognition and its integration with structured spatial data will ultimately lead to more accurate digital maps, since data updates will be less reliant on manual data entry and less prone to user error.

Geolink tổng hợp từ Gis.usc

popup

Số lượng:

Tổng tiền: