Who we are

GeoLink is created to become the local/global market leader in 3D/4D GIS and Geospatial Technology. We are helping our customers improve results with our members' 15 years of technical experience. 

We take action

GeoLink was founded to help solve some of the world’s most difficult problems. Our focus fields are science, sustainability, community, education, research, telecommunications, smart cities, water/electrictiy management, resources management, etc.
----

Giới thiệu

GeoLink được thành lập với mục tiêu trở thành công ty dẫn đầu thị trường trong cung cấp giải pháp GIS 3D/4D (Hệ thống thông tin địa lý) và công nghệ Địa Không Gian. Chúng tôi đã và đang giúp đỡ các khách hàng của mình phát triển kinh doanh và hỗ trợ quản lý, dựa vào 15 năm kinh nghiệm kĩ thuật GIS của các chuyên gia kỹ thuật cao cấp. 

Chúng tôi hành động 

GeoLink ra đời nhằm giải quyết những vấn đề khó khăn nhất của thế giới. Chúng tôi tập trung vào các lĩnh vực chính như khoa học, phát triển bền vững, cộng đồng, giáo dục, nghiên cứu, viễn thông, thành phố thông minh, quản lý điện/nước, quản lý tài nguyên, v..v..
 
 

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: