(Tiếng Việt dưới đây)

  GeoLink provides technical solutions for constructing 3D &4D digital map (GIS Technology) in Transportation, specifically: 

  1. In-Vehicle Usage – Monitoring driving habits like speed, sudden acceleration, and pushing hard on the brakes for insurance underwriting.
  2. GPS Receivers – Nurturing mapping technology as it’s almost standard to have a GPS receiver and a monitor with all the latest maps.
  3. Estimated Travel Time – Locking in your destination and getting live updates for estimated travel time.
  4. Deadliest Roads – Pinpointing the safest and deadliest roads on the planet with the Roads Kills Map. 
  5. Multimodal – Getting cars off the road for multi-modal options by studying cycling paths and walkability.
  6. Parking Demand – Estimating parking demand and its fit with parking capacity.
  7. A/B Testing – Making real-world choices sending cars to various routes for the fastest deliveries. (Spatial A/B Testing)
  8. Closest Facility – Solving the cost of traveling between incidents and facilities for which are nearest to one other.
  9. Infrastructure Damage – Reporting damaged infrastructure in a browser web mapping system.
  10. Motor Vehicle Collisions – Correlating motor vehicle collisions with spatial attributes such as speed limits, guardrails, and on-street parking.
  11. Intelligent Transportation System (ITS) – Feeding data from GPS units, video cameras, and road monitoring units to advance efficiency and safety of transportation systems.
  12. Shortest Path – Generating the shortest, fastest, or least-costly route between any number of origins and any number of destinations, with any number of intermediate points. 
  13. Vessel Tracking – Plotting automatic identification system (AIS) points on a map in real-time.
  14. Network Travel Costs – Determining travel costs from each origin to all destinations
  15. Road Asset Management – Using ground survey data showing assets on a roadway.
  16. Floating Car Systems – Displaying taxi fleet in one hour.
  17. Logistics Management – Planning, implementing, and controlling the efficient effective flow and storage of goods and services from a point of origin to point of consumption.
  18. Street Repair – Inventorying and reporting repairs on streets.
  19. Trip Generation/Production – Estimating the number of trips that are produced or originate in each zone of a study area. 
  20. Railways – Tying railways together with railways map – from cargo to passenger trains. 
  21. Service Areas – Identifying service areas from a fixed points along a network route to show response coverage for emergency vehicles.
  22. Paratransit – Accessing rides through address entry and buffering points to find nearest routes.
  23. World Traffic – Helping drivers get to destinations efficiently with traffic conditions around the world.
  24. Transportation Master Plan – Planning future highways and roads by looking at growth of communities and traffic demand.
  25. Airline Planning – Navigating to safer airspace by including nearby land use to runway lighting systems.
  26. Carpooling – Adding carpool lots by analyzing the number of incoming trips in a city.
  27. Bus Route – Designing transit routes with cost and demographic impacts.
  28. Active Transportation Planning – Leveraging the public with Participatory Geographic Information Systems and active transportation
  29. Infrastructure Life Cycle – Reiterating the process of planning, designing, constructing, operating, and maintaining a transportation system.
  30. Inter-modal Transportation – Compiling two different modes of transportation (such as rail and truck) to move goods or passengers.
  31. Rails-to-Trails Conservancy – Converting unused railway into a paved multi-use paths. (Rails-to-Trails)
  32. Traffic Congestion – Alleviating traffic congestion by making the best possible use of the existing transportation network and gathering data to improve decisions for modifying the network.
  33. Sidewalk Inventory – Storing sidewalk data in a database with attributes like width, surface type, and clearing priority.
  34. Transit Ridership – Collecting statistics on how many passengers ride transit in a given neighborhood.
  35. National Bridge Inventory – Making a repository of bridges in a national-wide database.
  36. Urban Traffic Air Pollution – Recording urban traffic air pollution and quality through 3D visualization in planar and non-planar views.
  37. Bike Sharing – Optimizing locations bike-sharing programs stations.

  -----

  GeoLink cung cấp giải pháp kĩ thuật để xây dựng bản đồ số 3D &4D (công nghệ GIS), phục vụ trong lĩnh vực Giao thông. Cụ thể là:

  1. Theo dõi khi lái xe - Theo dõi các thói quen lái xe như tốc độ, tăng tốc đột ngột và đạp mạnh phanh khi giám định bảo hiểm.
  2. Máy thu GPS - Phát triển công nghệ lập bản đồ, tiêu chuẩn bao gồm máy thu GPS và màn hình với các bản đồ mới nhất.
  3. Ước tính thời gian di chuyển - Dừng xe tại điểm đến và nhận thông tin cập nhật trực tiếp về thời gian di chuyển ước tính.
  4. Những con đường tử thần- Xác định chính xác những con đường an toàn nhất và nguy hiểm nhất trên hành tinh với Bản đồ những con đường tử thần. 
  5. Đa phương tiện- Giả sử dụng ô tô để sử dụng lựa chọn nhiều phương tiện khác bằng cách nghiên cứu đường đi xe đạp và khả năng đi bộ.
  6. Nhu cầu đỗ xe - Dự tính nhu cầu đỗ xe và sự phù hợp với vị trí đỗ xe còn trống.
  7. Thử nghiệm A / B - Đưa ra các lựa chọn trong thế giới thực để chỉ dẫn xe ô tô đến các tuyến đường khác nhau đảm bảo việc giao hàng nhanh nhất. (Thử nghiệm không gian A / B )
  8. Địa điểm gần nhất - Giải quyết chi phí đi lại giữa các sự cố và các địa điểm gần nhau nhất.
  9. Thiệt hại về cơ sở hạ tầng - Báo cáo cơ sở hạ tầng bị hư hỏng trong hệ thống lập bản đồ web của trình duyệt.
  10. Va chạm với Phương tiện Cơ giới - Liên quan đến các va chạm của phương tiện cơ giới với các thuộc tính không gian như giới hạn tốc độ, lan can và chỗ đậu xe trên đường.
  11. Hệ thống Giao thông Thông minh (ITS) - Cung cấp dữ liệu từ thiết bị GPS, máy quay video và thiết bị giám sát đường để nâng cao hiệu quả và an toàn của hệ thống giao thông.
  12. Đường đi ngắn nhất - Tạo đường đi ngắn nhất, nhanh nhất hoặc ít tốn kém nhất giữa bất kỳ điểm xuất phát và điểm đến, với bất kỳ số điểm trung gian nào. (Con đường ngắn nhất)
  13. Theo dõi tàu - Vẽ các điểm của hệ thống nhận dạng tự động (AIS) trên bản đồ trong thời gian thực.
  14. Chi phí Đi lại theo mạng  - Xác định chi phí đi lại từ mỗi điểm xuất phát đến tất cả các điểm đến
  15. Quản lý tài sản đường bộ - Sử dụng dữ liệu khảo sát mặt đất hiển thị tài sản trên đường .
  16. Hệ thống ô tô nổi - Hiển thị đội xe taxi trong một giờ.
  17. Quản lý Logistics - Lập kế hoạch, thực hiện và kiểm soát dòng chảy và lưu trữ hàng hóa và dịch vụ hiệu quả từ điểm xuất phát đến điểm tiêu thụ.
  18. Sửa chữa đường phố - Kiểm kê và báo cáo việc sửa chữa trên đường phố.
  19. Theo dõi Chuyến đi - Ước tính số lượng chuyến đi tại một khu vực trong vùng nghiên cứu. 
  20. Đường sắt - Liên kết đường sắt với bản đồ đường sắt bao gồm tàu chở hàng và tàu chở khách.
  21. Khu vực Dịch vụ - Xác định các khu vực dịch vụ từ các điểm cố định dọc theo tuyến đường mạng để hiển thị phạm vi ứng phó cho các phương tiện khẩn cấp.
  22. Vận tải cộng đồng - Truy cập các chuyến đi thông qua mục nhập địa chỉ và các điểm đệm để tìm các tuyến đường gần nhất.
  23. Giao thông Thế giới - Giúp người lái xe đến các điểm đích một cách hiệu quả với điều kiện giao thông trên khắp thế giới. (Bản đồ giao thông thế giới)
  24. Kế hoạch tổng thể về giao thông - Lập kế hoạch đường cao tốc và đường bộ trong tương lai bằng cách xem xét sự tăng trưởng của cộng đồng và nhu cầu giao thông.
  25. Lập kế hoạch Hàng không - Điều hướng đến vùng trời an toàn hơn bằng cách kết hợp việc sử dụng đất gần đó cho hệ thống chiếu sáng đường băng.
  26. Đi chung xe - Thêm nhiều chuyến đi chung xe bằng cách phân tích số lượng các chuyến đi đến trong một thành phố.
  27. Tuyến xe buýt - Thiết kế các tuyến đường vận chuyển với các tác động về chi phí và nhân khẩu học. 
  28. Lập kế hoạch Giao thông Vận tải Chủ động - Khai thác công chúng với sự tham gia của Hệ thống Thông tin Địa lý và Giao thông Vận tải tích cực
  29. Vòng đời của Cơ sở hạ tầng - Nhắc lại quá trình lập kế hoạch, thiết kế, xây dựng, vận hành và duy trì hệ thống giao thông.
  30. Vận tải liên phương thức - Tổng hợp hai phương thức vận tải khác nhau (chẳng hạn như đường sắt và xe tải) để di chuyển hàng hóa hoặc hành khách.
  31. Bảo tồn đường ray - Chuyển đổi đường sắt không sử dụng thành đường đa năng được lát đá. (Rails-to-Trails)
  32. Tắc nghẽn giao thông - Giảm thiểu tắc nghẽn giao thông bằng cách tối ưu hóa việ sử dụng mạng lưới giao thông hiện có và thu thập dữ liệu để cải thiện các quyết định sửa đổi mạng lưới.
  33. Kiểm kê vỉa hè - Lưu trữ dữ liệu vỉa hè trong cơ sở dữ liệu với các thuộc tính như chiều rộng, loại bề mặt và mức độ ưu tiên dọn dẹp.
  34. Hành khách quá cảnh trên phương tiện giao thông công cộng - Thu thập số liệu thống kê về số lượng hành khách đi xe quá cảnh trong một vùng lân cận nhất định.
  35. Kiểm kê cầu Quốc gia - Lập kho lưu trữ về cầu trong cơ sở dữ liệu toàn quốc.
  36. Ô nhiễm không khí giao thông đô thị - Ghi lại chất lượng và ô nhiễm không khí giao thông đô thị thông qua hình ảnh 3D ở chế độ xem phẳng và không phẳng.
  37. Chia Sẻ Xe Đạp - Tối ưu hóa vị trí các trạm chương trình chia sẻ xe đạp.
  popup

  Số lượng:

  Tổng tiền: