(Tiếng Việt dưới đây)                           

  GeoLink provides technical solutions for constructing 3D &4D digital maps (GIS Technology) in Education, specifically: 

  1. Campus Navigation – Navigate through a university campus with online mapping applications.
  2. Neogeography – Opening the floodgates for individuals to create their own maps, on their own terms and by combining elements of an existing toolset
  3. Projection Art – Investigating our Earth by understanding map projections.
  4. Bus Services – Assessing which addresses in proximity to a school are eligible for busing.
  5. Safe Routes to School Mapping Toolkit – Deciding the safest route to school.

  ----

  GeoLink cung cấp giải pháp kĩ thuật để xây dựng bản đồ số 3D &4D (công nghệ GIS), phục vụ trong lĩnh vực Giáo dục. Cụ thể là:

  1. Vẽ bản đồ khuôn viên - Vẽ bản đồ điều hướng trong khuôn viên trường đại học với các ứng dụng bản đồ trực tuyến.
  2. Sử dụng công cụ Địa lý mới Neogeography cho người không chuyên - Mở các vùng nhập dữ liệu để các cá nhân tạo bản đồ của riêng họ, theo điều kiện của riêng họ và bằng cách kết hợp các yếu tố của một bộ công cụ có sẵn.
  3. Sử dụng phép chiếu trên bản đồ - Điều tra Trái đất của chúng ta bằng cách hiểu các phép chiếu trên bản đồ. 
  4. Dịch vụ Xe buýt - Đánh giá những địa chỉ nào gần trường học có đủ điều kiện để đưa đón.
  5. Công cụ Lập bản đồ Đường đến trường An toàn  - Quyết định con đường đến trường an toàn nhất.     

   

  popup

  Số lượng:

  Tổng tiền: