Dữ liệu ảnh GIS

​​​​​​​Giant triangle

02/04/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét


A giant triangle in the middle of nowhere is actually the Luke Air Force Base Auxillary No. 4, Wittmann, Arizona 85361, USA.

Một tam giác khổng lồ xuất hiện ở chỗ hoang vu thực chất là căn cứ không quan Luke Air Force số 4 của Mỹ tại Wittmann, Arizona.


Link: https://goo.gl/maps/MEmw9Gj7VCK2

popup

Số lượng:

Tổng tiền: