Kiến thức

Giám sát ô nhiễm môi trường nước với công nghệ GIS

26/01/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

GPS là thiết bị hỗ trợ xác định vị trí trong không gian dựa trên vị trí của các vệ tinh nhân tạo có thể sử dụng thu thập các dữ liệu không gian trong quá trình ứng dụng thực tế. Trong hoạt động kiểm soát ô nhiễm nước, công nghệ này hỗ trợ xác định các điểm ô nhiễm, vị trí các nguồn thải phục vụ theo dõi sự biến động chất lượng nước theo thời gian và không gian.

Cập nhật cơ sở dữ liệu theo không gian và thời gian

Quan trắc, lấy mẫu nước phân tích là cần thiết trong việc giám sát, đánh giá chất lượng nước. Tuy nhiên, để đánh giá được sự thay đổi chất lượng nước theo thời gian, không gian cần xây dựng một cơ sở dữ liệu lâu dài theo không gian và được cập nhật thường xuyên.

Định vị tất cả các điểm trong quá trình quan trắc, sử dụng các phần mềm hỗ trợ như: Mapsourse, BaseMap, Google Earth… để xây dựng bản đồ hệ thống các điểm quan trắc và cập nhật dữ liệu quan trắc theo thời gian.

Hiển thị thông tin dưới dạng bản đồ số

Vị trí các đối tượng trên bản đồ cho phép người sử dụng có thể đánh giá khoảng cách từ nguồn gây ô nhiễm đến các điểm quan trắc, xác định nguyên nhân gây ô nhiễm điểm dựa vào việc phân tích dòng chảy của nước. Ngoài ra, chức năng hiển thị thông tin dưới dạng mô hình hóa bằng các biểu đồ dễ cho người sử dụng đánh giá được sự thay đổi của các chỉ tiêu phân tích theo không gian và thời gian.

Phân tích và dự báo ô nhiễm

Chất lượng nước được đánh giá dựa vào các quy chuẩn môi trường QCVN 08-2008, GIS có thể hỗ trợ mô hình hóa các điểm có các chỉ tiêu vượt quá tiêu chuẩn cho phép. Ngoài ra, GIS có thể hỗ trợ trong việc dự báo các điểm ô nhiễm dựa theo phân tích công suất xả thải và khoảng cách từ điểm xả thải đến vị trí quan trắc, có khả năng phân tích không gian để phân vùng chất lượng môi trường nước.

GeoLink tổng hợp.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: