Kiến thức

Giải pháp viễn thám giám sát hiệu quả mạng lưới cơ sở hạ tầng

12/05/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Cơ sở hạ tầng xã hội như đường sắt, đường bộ, đê điều, cũng như hệ thống cấp nước, khí đốt và điện được đặc trưng bởi mạng lưới của chúng bao phủ khoảng cách xa và mở rộng trên toàn quốc và bởi sự rải rác của các cơ sở liên quan.

Trong khi các cơ sở hạ tầng như vậy được duy trì thông qua các đợt kiểm tra hàng ngày và thường xuyên, có những lo ngại về sự suy giảm khả năng chịu lực của chúng do lão hóa và thiệt hại do các trận động đất lớn, sụt lún mặt đất và lở đất.
Để bảo vệ vốn xã hội và tài sản của các cá nhân, cần phải tăng cường và nâng cao hiệu quả của các hệ thống duy trì các công trình cũng như các điều kiện địa chất và nền đất trong toàn bộ vòng đời của cơ sở hạ tầng xã hội.
Các đặc tính của vệ tinh, cụ thể là vùng phủ sóng rộng và tính chu kỳ, có thể được tận dụng để giám sát hiệu quả mạng lưới cơ sở hạ tầng và các cơ sở ngoại vi của nó. Việc giám sát như vậy có thể bù đắp cho việc kiểm tra hàng ngày và định kỳ thường được tiến hành và phát hiện những rủi ro mà việc kiểm tra không thể phát hiện ra, đồng thời góp phần củng cố và tăng hiệu quả của hệ thống bảo trì.
Đường bộ và đường sắt
Trong ví dụ này, sự sụt lún mặt đất trên một khu vực rộng và sự dịch chuyển liên quan của đường bộ và đường sắt được thể hiện trực quan. Hình ảnh này được tạo ra bằng cách phân tích dữ liệu thu thập được từ radar khẩu độ tổng hợp (SAR) gắn trên vệ tinh bằng kỹ thuật gọi là SAR giao thoa kế chuỗi thời gian.

Sử dụng kỹ thuật này, các mạng lưới cơ sở hạ tầng như đường bộ, đường sắt và các cơ sở liên quan và các khu đất ngoại vi của chúng có thể được kiểm tra ngay lập tức.

Với kỹ thuật này, chúng ta có thể sử dụng phép đo những khu vực mà con người không thể vào và những khu vực không thể lắp đặt cảm biến, cùng với dữ liệu quan sát được tích lũy trong vài thập kỷ. Do đó, có thể thực hiện các phân tích quay ngược thời gian. Nếu việc kiểm tra hàng ngày hoặc định kỳ phát hiện ra bất thường hoặc rủi ro thì có thể phân tích và đánh giá thời điểm bất thường xảy ra.

Mặc dù các phép đo kém chính xác hơn một chút so với các phép đo được thực hiện trên mặt đất và phép đo bằng laser, nhưng độ dịch chuyển có thể được đo với độ chính xác đến từng milimet.
Kỹ thuật này có thể được sử dụng để kiểm tra tình hình dịch chuyển mặt đất và bổ sung cho các phép đo mặt đất.
Là một phần của dịch vụ đo dịch chuyển bề mặt trái đất, RESTEC cung cấp kết quả đo bằng kỹ thuật này.
Sân bay
Kỹ thuật trên cho cơ sở hạ tầng xã hội như đường bộ và đường sắt có thể được áp dụng để giám sát sân bay như trong ví dụ này. Như hình ảnh cho thấy, các phép đo có thể được thực hiện ngay cả ở các đường băng, nơi có giới hạn đối với những người có thể vào và tiến hành khảo sát.

Các bức ảnh chụp từ trên không và vệ tinh được chụp trước đây có thể được tích hợp để tạo ra các hình ảnh đại diện trực quan. Làm như vậy cho thấy diện tích nền đất bị sụt lún tương ứng với diện tích mở rộng sân bay bằng cách cải tạo.
Nó cũng cho thấy rõ ràng rằng có sự sụt lún của các vịnh và các công trình ngoài khơi ở phía xa.

--------

Remote sensing solutions efficiently monitor the infrastructure network

Social infrastructure such as railways, roads, levees, as well as water, gas, and power systems are characterized by their networks that cover long distances and extend across the entire country and by the scattering of related facilities.
While such infrastructure are maintained through daily and routine inspections, there are concerns over the decline of their bearing force due to aging and damage caused by major earthquakes, ground subsidence, and landslides.
To protect social capital and the properties of individuals, there is an urgent need to strengthen and increase the efficiency of systems for maintaining structures as well as ground and geological conditions across the entire lifecycle of social infrastructure.
The characteristics of satellites, namely wide coverage and periodicity, can be leveraged to efficiently monitor the infrastructure network and its peripheral grounds. Such monitoring can compensate the daily and routine inspections that are usually conducted and detect risks that inspections cannot discover, and in turn, contribute to strengthening and increasing the efficiency of maintenance systems.
Road and railway
In this example, ground subsidence over a wide area and the associated displacement of roads and railways are shown visually. This image was created by analyzing data collected from a satellite-mounted synthetic aperture radar (SAR) using a technique called time-series interferometric SAR.

Using this technique, infrastructure networks such as roads, railways, and related facilities and their peripheral grounds can be inspected at once.

With this technique, we can use measurements of areas where people cannot enter and areas where sensors cannot be installed, along with observation data accumulated over several decades. It is thus possible to conduct analyses that go back in time. If a daily or routine inspection finds an abnormality or risk, it is possible to analyze and assess when the abnormality occurred.

While the measurements are slightly less precise compared to measurements taken on the ground and laser measurements, displacement can be measured with millimeter accuracy.
The technique can be utilized for screening the situation of ground displacement and for complementing ground measurements.
As part of its earth surface displacement measurement service, RESTEC provides results of measurements using this technique.
Airport
The above technique for social infrastructure like roads and railways can be applied for airport monitoring as in this example. As the image shows, measurements can be taken even of runways where there are restrictions on the people who can enter and conduct surveys.

Aerial and satellite photos taken in the past can be integrated to create visual representations. Doing so shows that the area of the ground subsidence corresponds to the area of airport expansion by reclamation.
It also shows clearly that there is subsidence of quays and offshore structures in the distance.

Geolink tổng hợp từ Restec

popup

Số lượng:

Tổng tiền: