Kiến thức

Geo - Marketing ứng dụng trong ngân hàng bán lẻ ở Việt Nam

25/01/2021 geolink.vn 0 Nhận xét

Geo - Marketing được áp dụng thành công trong lĩnh vực dịch vụ ngân hàng bán lẻ trên thế giới. Tại Việt Nam, ứng dụng Geo - Marketing còn chưa phổ biến.

Về việc ứng dụng Geo - Marketing trong ngân hàng bán lẻ ở Việt Nam, các ngân hàng đang nhanh chóng triển khai các ứng dụng nền tảng phục vụ ứng dụng Geo - Marketing. Geo - Marketing cũng đã được tìm hiểu, thử nghiệm và ứng dụng tại một số ngân hàng và tổ chức tài chính lớn tại Việt Nam. Do số lượng khách hàng sử dụng điện thoại thông minh ngày tăng cao, công nghệ kỹ thuật số và dữ liệu vị trí ngày nay luôn hiện hữu thông qua các thiết bị di động và phương tiện truyền thông xã hội…

Ứng dụng của Geo - Marketing trong dịch vụ ngân hàng bán lẻ ở Việt Nam khá đa dạng, đặc biệt trong việc xác định vị trí ATM. Tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực này sẽ phục vụ tốt hơn công tác đào tạo ngành Marketing và ngành Ngân hàng, giúp các ngân hàng Việt nam nhận thức tốt hơn về Geo - Marketing, ứng dụng Geo - Marketing trog dịch vụ ngân hàng bán lẻ. Hỗ trợ các nhà khoa học, nhà nghiên cứu có thêm cơ sở phát triển các nghiên cứu sâu hơn…

GeoLink tổng hợp từ VNBA.org.vn

popup

Số lượng:

Tổng tiền: