Kết hợp công nghệ địa không gian với điều tra và phân tích định lượng, GeoLink cung cấp dịch vụ Geo-Marketing trên nền công nghệ GIS, bao gồm:

  • Khảo sát, xây dựng và cung cấp cơ sở dữ liệu nền địa lý, cơ sở hạ tầng, dữ liệu dân số xã hội ở các tỷ lệ phục vụ Geo-Marketing.
  • Khảo sát và xây dựng hệ CSDL Geo-Marketing tích hợp bao gồm cả thông tin kinh doanh và dữ liệu khách hàng theo yêu cầu.
  • Thiết kế và xây dựng giải pháp trên nền công nghệ địa tin học phục vụ các ứng dụng tiếp thị (bán hàng và phân phối) theo phương pháp địa lý (Geo-Marketing), bao gồm:
  • Nghiên cứu thị trường và hoạch định chiến lược, chiến dịch phát triển thị trường;
  • Phân tích và quản lý thị phần tại nhiều vùng địa lý;
  • Đánh giá và hoạch định lãnh thổ bán hàng, lựa chọn và mở rộng địa điểm cung cấp dịch vụ, phân phối bán lẻ…;
  • Hoạch định vùng phân phân phối hàng hóa và mạng lưới kho vận (logistics)…
popup

Số lượng:

Tổng tiền: