(Tiếng Việt dưới đây)

  GeoLink provides technical solutions for constructing digital 3D& 4D maps (GIS Technology) in Games, specifically: 

  1. Building realistic 3D environments because virtual reality is all about location and a sense of place. 
  2. Building Virtual Environments – Designing future buildings, roads, cities, and parks with video game contributions. (GIS and Gaming)
  3. Education Games – Embarking on an educational journey that takes you all over the world
  4. Mercator Projection Game – Learning about shape, size, and conformity of the Earth with map projections.
  5. Spatial Data Integration – Intersecting the gaming world with rich, real-world, spatial data integration.
  6. Planet Hunters – Finding undiscovered planets with crowd-source style online games.

  ---

  GeoLink cung cấp giải pháp kĩ thuật để xây dựng bản đồ số 3D &4D (công nghệ GIS), phục vụ trong lĩnh vực Trò chơi. Cụ thể là: 

  1. Xây dựng môi trường 3D thực tế - Thực tế ảo là mọi thứ về vị trí và cảm nhận về địa điểm. 
  2. Xây dựng môi trường ảo - Thiết kế các tòa nhà, đường xá, thành phố và công viên trong tương lai bằng sự góp phần của trò chơi điện tử. (GIS và Trò chơi).
  3. Game giáo dục - Thực hiện hành trình giáo dục đưa bạn đến khắp nơi trên thế giới .
  4. Trò chơi Phép chiếu Mercator trên bản đồ - Tìm hiểu về hình dạng, kích thước và sự phù hợp của Trái đất với các phép chiếu trên bản đồ.
  5. Tích hợp dữ liệu không gian - Giao thoa thế giới game với tích hợp dữ liệu không gian, thế giới thực phong phú.
  6. Games tìm kiếm các hành tinh - Tìm kiếm các hành tinh chưa được khám phá với các trò chơi trực tuyến có sự tham gia của nhiều người. (Thợ săn hành tinh)

   

  popup

  Số lượng:

  Tổng tiền: